Biomod/2015/Kansai/Etc.

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
TOPおばけ3.pngHOME Team Project Design Sources Experiment protocol


cho 1 : CGCCTGGC AGGGAGCC CCCGATTT GAGAAAGG
cho 2 : ACGGCCAG GCCAGGGT GGTTTTTC CCCTTCAC
cho 3 : TGTGAGCG CAAGGCGA TTAAGTTG GTAAAACG
cho 4 : TCAATATG CCATCAAA AATAATTC ACATTAAA
cho 5 : GACCATTA AATGTGTA GGTAAAGA AATCACCA
cho 6 : GAGAATGA AGTTTCAT TCCATATA TTTAGTTT
cho 7 : CTCATTAT AATCGTCA TAAATATT CAGAAAAC
cho 8 : CGGAGATT TGGTTTAA TTTCAACT AGAACTGG
cho 9 : CTTTCGAG CTAAAACA CTCATCTT AAGTACAA
cho 10 : AAGGGAAG ATCTCCAA AAAAAAGG TCAGCTTG
cho 11 : CGTTGAAA AAAGCGAA AGGAGCGG TAAATCGG
cho 12 : AACCCTAA CCTGAGAG AGTTGCAG GGTTTGCG
cho 13 : TATTGGGC TGCCAAGC TTGCATGC AAAGGGGG
cho 14 : ATGTGCTG AGTAACAA CCCGTCGG TTAACCAA
cho 15 : TAGGAACG ATATTCAA CCGTTCTA AATGCAAT
cho 16 : GCCTGAGT GATACATT TCGCAAAT AAGTACGG
cho 17 : TGTCTGGA CCATAAAT CAAAAATC GCGTCCAA
cho 18 : TACTGCGG ACCAGTCA GGACGTTG TAAATTGG
cho 19 : GCTTGAGA TGTATCAT CGCCTGAT GAGGCAAA
cho 20 : AGAATACA GTGAATTT CTTAAACA TTTTTTCA
cho 21 : CCACGCTG AGGTGCCG TAAAGCAC GCGCTAGG
cho 22 : CGACTCTA ACGCGCGG GGAGAGGC CAAGCGGT
cho 23 : TGGGAACA ATTACGCC AGCTGGCG CTGCAGGT
cho 24 : ATTAATGC TAAATCAG CTCATTTT ATTCTCCG
cho 25 : ACCTGTTT ACCCTCAT ATATTTTA GCTGATAA
cho 26 : ACCCTGAC TTTAAATA TGCAACTA GGTCAATA
cho 27 : AATCTACG ATGTTTAG ACTGGATA AGGTCTTT
cho 28 : TCGAAATC ACACCAGA ACGAGTAG GGAAGAAA
cho 29 : CCGATAGT CCAACCTA AAACGAAA AAATTGTG
cho 30 : GCGCTGGC GAATTGCG AATAATAA GCTTGATA
cho 31 : AACTAAAG AAGTGTAG CGGTCACG AAGTTTTT
cho 32 : TGGGGTCG GTTTGCCC CAGCAGGC ATTAATGA
cho 33 : ATCGGCCA GAGGATCC CCGGGTAC TGCGGGCC
cho 34 : TCTTCGCT AACGGCGG ATTGACCG CGCATTAA
cho 35 : ATTTTTGT CGGAGAGG GTAGCTAT GATAAAAA
cho 36 : TTTTTAGA AGCTATAT TTTCATTT CTGTAGCT
cho 37 : CAACATGT TATTATAG TCAGAAGC AGGGGGTA
cho 38 : ATAGTAAA TTAATAAA ACGAACTA CTTGCCCT
cho 39 : GACGAGAA CGCGACCT GCTCCATG TGCCACTA
cho 40 : CGAAGGCA TGCGCCGA CAATGACA AAAGGAAC
cho 41 : TGTTTGAT AACCATCA CCCAAATC CTGCGCGT
cho 42 : AATTCGTA CTGTCGTG CCAGCTGC GAAAATCC
cho 43 : TAGGTCAC TGGGAAGG GCGATCGG CGAGCTCG
cho 44 : GATCTACA ATATTTTG TTAAAATT TAATGGGA
cho 45 : AGCTGAAA TTTATTTC AACGCAAG TTTTGAGA
cho 46 : TTGCATCA ATTGCTGA ATATAATG GGGGCGCG
cho 47 : ACATTATT AAAGAAGT TTTGCCAG AAAGCGGA
cho 48 : CCGGAACG CATTCAGT GAATAAGG ACGGAACA
cho 49 : CGCCCACG CGGGTAAA ATACGTAA TTACTTAG
cho 50 : AACCACCA AGCGGAGT GAGAATAG ACAACCAT
cho 51 : ACAGTTTC CACCCGCC GTTGTAGC GATGGCCC
cho 52 : ACTACGTG GGTGGTTC CGAAATCG TTTCCAGT
cho 53 : CGGGAAAC ATCATGGT CATAGCTG CAGGCTGC
cho 54 : GCAACTGT GTTGGTGT AGATGGGC TAAATTGT
cho 55 : AAACGTTA AAGGCTAT CAGGTCAT TTTTGCGG
cho 56 : GAGAAGCC AGGTGGCA TCAATTCT GATGGCTT
cho 57 : AGAGCTTA AAAAGATT AAGAGGAA GCGAGAGG
cho 58 : CTTTTGCA ACAGGTAG AAAGATTC ACGTAACA
cho 59 : AAGCTGCT AGGCGCAG ACGGTCAA GGAAGTTT
cho 60 : CCATTAAA CATAACCG ATATATTC AACTTTCA
cho 61 : CCTTATAA AACCGTCT ATCAGGGC AATACTTC
cho 62 : GTGAAATT TGCGCTCA CTGCCCGC GCAAAATC
cho 63 : ACCGTGCA AGCGCCAT TCGCCATT TTTCCTGT
cho 64 : AGTCTGGA TGTATAAG CAAATATT GCATCGTA
cho 65 : TAGTAGCA TATGACCC TGTAATAC TGCCTGAG
cho 66 : GACTTCAA AGAGGTCA TTTTTGCG ACTAATAG
cho 67 : AGATTTAG GATAAAAA CCAAAATA GCCCGAAA
cho 68 : GAACCGAA TTCATTAC CCAAATCA ATCAGTTG
cho 69 : AGGCTTGC AAAGACTT TTTCATGA TCATAAGG
cho 70 : TTTGATTA TGGGATTT TGCTAAAC GGTCGCTG
cho 71 : TTTCTGTA GTAATAAC ATCACTTG ACGTCAAA
cho 72 : GGGCGAAA ATCAAAAG AATAGCCC CTCACATT
cho 73 : AATTGCGT GTTATCCG CTCACAAT GCCGGAAA
cho 74 : CCAGGCAA TCTGCCAG TTTGAGGG CCAAAAAC
cho 75 : AGGAAGAT GCAAACAA GAGAATCG GTTGTACC
cho 76 : AAAAACAT TTAACATC CAATAAAT ATTGCTCC
cho 77 : TTTTGATA ATATCGCG TTTTAATT TCGTTTAC
cho 78 : CAGACGAC GAATACCA CATTCAAC TGACAAGA
cho 79 : ACCGGATA CTGACCAA CTTTGAAA AGAGGCTT
cho 80 : TGAGGACT AGGGAGTT AAAGGCCG AAATGAAT
cho 81 : GTTGAGTG AAGAACGT GGACTCCA CCTGAGTA
cho 82 : ACATACGA CTAATGAG TGAGCTAA GAGATAG
cho 83 : CAGTATCG CGGCACCG CTTCTGGT TCCACACA
cho 84 : TAATCGTA GATAATCA GAAAAGCC GACGACGA
cho 85 : CAAGGCAA GCATAAAG CTAAATCG ATGAACGG
cho 86 : AAAGCGAA TTAGAGAG TACCTTTA CATACAGG
cho 87 : ATACATAA AACACTAT CATAACCC CGAGCTTC
cho 88 : ATGAACGG TCATCAAG AGTAATCT TAATGCAG
cho 89 : GGATCGTC GGGTAGCA ACGGCTAC GAGGACAG
cho 90 : GAAGAACT CTTTCCAG ACGTTAGT CTTTTGCG
cho 91 : CAGCCCTC CAATATTA CCGCCAGC AGTATTAA
cho 92 : CACCGCCT TGAAAAAT CTAAAGCA TCATCATA
cho 93 : TTCCTGAT TGATTGTT TGGATTAT CCTTTTTT
cho 94 : AATGGAAA CCTTGCTT CTGTAAAT AATAAGAA
cho 95 : TAAACACC TATCATAT GCGTTATA TCTTTCCT
cho 96 : TATCATTC ATCGAGAA CAAGCAAG AACGTCAA
cho 97 : AAATGAAA ACAGGGAA GCGCATTA TAAAGGTG
cho 98 : GCAACATA TTATTTTG TCACAATC TTCGGTCA
cho 99 : TAGCCCCC ATCACCGG AACCAGAG GTAACAGT
cho 100 : GCCCGTAT CTATTATT CTGAAACA TCCACAGA
cho 101 : CTGAACCT CAGAGGTG AGGCGGTC CATTGCAA
cho 102 : ATAATGGA AGAAGGAG CGGAATTA TCACCTTG
cho 103 : TTAATTAA AATTTCAT TTGAATTA ACTTCTGA
cho 104 : TACCAGTA GATAAATA AGGCGTTA CGTCGCTA
cho 105 : ATTTTCAT AATCAATA ATCGGCTG CAAATTCT
cho 106 : AATTAACT AAACGATT TTTTGTTT CCGTTTTT
cho 107 : ATTCATAT GTAGAAAA TACATACA GACGGGAG
cho 108 : GGAACCGC CGTTTTCA TCGGCATT AATAGAAA
cho 109 : TTAAGAGG GGGGTCAG TGCCTTGA CCACCACC
cho 110 : CAGGAAAA ACAACGCC TGTAGCAT TGAAAGTA
cho 111 : TACAAACT ACGCTCAT GGAAATAC CCAGCAGA
cho 112 : AGATAAAA CAAATATC AAACCCTC GAACAAAG
cho 113 : AAACCACC AGGGTTAG AACCTACC ATTAATTA
cho 114 : CATTTAAC TTTTCCCT TAGAATCC GAAATACC
cho 115 : GACCGTGT TAAAGCCA ACGCTCAA CGAGCATG
cho 116 : TAGAAACC CGTAGGAA TCATTACC TCCCAATC
cho 117 : CAAATAAG GAACACCC TGAACAAA CAGTATGT
cho 118 : TAGCAAAC GGTTTACC AGCGCCAA GCGTCAGA
cho 119 : CTGTAGCG CTCCCTCA GAGCCGCC GGTAATAA
cho 120 : GTTTTAAC CTGAGACT CCTCAAGA GTCACCAG
cho 121 : TCTGGTCA AATACCGA ACGAACCA CTACATTT
cho 122 : ATTATTTG ACATTATC ATTTTGCG AATCAATA
cho 123 : ATAGCGAT ACATCAAG AAAACAAA ATATCAAA
cho 124 : CTTAATTG CTAAATTT AATGGTTT TTGAAAAC
cho 125 : TAGCAAGC ATCCCATC CTAATTTA CAGTAGGG
cho 126 : GTAATTGA ACAGCCAT ATTATTTA GCGCCCAA
cho 127 : GGGCGACA AAGACTCC TTATTACG GTCAGAGG
cho 128 : AACCGCCA ATCAAGTT TGCCTTTA AGACAAAA
cho 129 : AGGATTAG GATACAGG AGTGTACT ACCCTCAG
cho 130 : TGACGCTC CGTAACAC TGAGTTTC GAAGGATT
cho 131 : CCATGTAC AATCGTCT GAAATGGA AAACATCG
cho 132 : CCATTAAA GTTGGCAA ATCAACAG TTTAAAAG
cho 133 : TTTGAGTA CACGTAAA ACAGAAAT GAAGATGA
cho 134 : TGAAACAA AGCTTAGA TTAAGACG AATTTCAT
cho 135 : CTTCTGAC AGAATCGC CATATTTA GAACAAGA
cho 136 : AAAATAAT AAATCAGA TATAGAAG GCCAGTTA
cho 137 : CAAAATAA GCGCTAAT ATCAGAGA AAGAACTG
cho 138 : GCATGATT TTCAACCG ATTGAGGG AATCAGTA
cho 139 : GCGACAGA CCCTCAGA GCCACCAC ATACATGG
cho 140 : CTTTTGAT CGGGGTTT TGCTCAGT ATAGGAAC
cho 141 : AATTGAGG CGAACTGA TAGCCCTA TTATTTAC
cho 142 : TGCGTAGA CCCGAACG TTATTAAT TTGAAAGG
cho 143 : AGTCAATA AATTACCT GAGCAAAA AAAGAAAT
cho 144 : AACATGTA CAAATATA TTTTAGTT CTGAGAAG
cho 145 : GGTATTCT ACAATAGA TAAGTCCT ACAACGCC
cho 146 : ACAAGAAT TTCCAGAG CCTAATTT GCTTATCC
cho 147 : TAAATATT ATAACGGA ATACCCAA GATAACCC
cho 148 : CCGCCACC TCGATAGC AGCACCGT AGGGAAGG
cho 149 : GATAAGTG CGTTCCAG TAAGCGTC CCTCAGAG
cho 150 : ATTGGCAG AGGGATAG CAAGCCCA ACCAGGCG
cho 151 : TCATTTTC ATTCACCA GTCACACG ATTAGTCT
cho 152 : TTAATGCG AAGGTTAT CTAAAATA CGTATTAA
cho 153 : ATCCTTTG TTTTCAGG TTTAACGT GCGAATTA
cho 154 : TTCATTTC GTGAATTT ATCAAAAT CGCGAGAA
cho 155 : AACTTTTT ATTTAGGC AGAGGCAT ACGCGCCT
cho 156 : GTTTATCA AAGAACGC GAGGCGTT ACGCTAAC
cho 157 : GAGCGTCT TGAGTTAA GCCCAATA CCGAGGAA
cho 158 : ACGCAATA GACGGAAA TTATTCAT GTCACCAA
cho 159 : TGAAACCA AGAACCAC CACCAGAG CAGTCTCT
cho 160 : GAATTTAC CCGTCGAG AGGGTTGA CACCACCC
cho 161 : AGCACTAA ATATTTTT GAATGGCT ACCAGTAA
cho 162 : TATACAGT AAACAATT CGACAACT TCTTTAGG
cho 163 : TGAGAGAC ACAAAATC GCGCAGAG CAGATGAA
cho 164 : CAGTAATA ATCGCAAG ACAAAGAA CATAGGTC
cho 165 : CCTCCCGA GTTCAGCT AATGCAGA TTTCGAGC
cho 166 : AAGAAACA ATCCTGAA TCTTACCA TTAGCGAA
cho 167 : AATTATCA AGTTACCA GAAGGAAA ATAAGAGC
cho 168 : AGCATTGA TAGCAAGG CCGGAAAC TAAAGGTG
cho 169 : TAGCCCGG GCCAGAAT GGAAAGCG CCGCCGCC
cho 170 : TAAAAGGG CCGCCACC CTCAGAGC TATAAGTA
cho 171 : CCTCAGAA ACATTCTG GCCAACAG ATACGTGG
cho 172 : CACAGACA CAACTAAT AGATTAGA AAGTATTA
cho 173 : GACTTTAC AACAGTAC CTTTTACA CTTTGAAT
cho 174 : ACCAAGTT TACCTTTT TAACCTCC TGCTGATG
cho 175 : CAAATCCA AGAGAATA TAAAGTAC CGACAATA
cho 176 : AACAACAT CTTGCGGG AGGTTTTG ACCCAGCT
cho 177 : ACAATTTT ATGAAATA GCAATAGC GCAGATAG
cho 178 : CCGAACAA CCGTCACC GACTTGAG GTAGCACC
cho 179 : ATTACCAT CAGGAGGT TGAGGCAG ATAAATCC
cho 180 : TCATTAAA AATAGGTG TATCACCG ACCGCCAC
cho MD 1 : TTTGTCGT CAAACTAT CGGCCTTG CTGGTAAT
cho MD 2 : tttt CAAGAGTC CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA tttt
cho MD 3 : tttt GTAAAGCC TGGGGTGC GCCGGAAG CATAAAGT tttt
cho MD 4 : tttt ACTCCAGC CAGCTTTC GCCTCAGG AAGATCGC tttt
cho MD 5 : tttt CATATGTA CCCCGGTT AAACTAGC ATGTCAAT tttt
cho MD 6 : tttt A GCAATAAA GCCTCAGA AGAATTAG CAAAATTA tttt
cho MD 7 : tttt CTCCAACA GGTCAGGA CCAGACCG GAAGCAAA tttt
cho MD 8 : tttt GAGGCATA GTAAGAGC CGCCAAAA GGAATTAC tttt
cho MD 9 : tttt ATAGGCTG GCTGACCT TGTACAGA CCAGGCGC tttt
cho MD 10 : tttt GACAGCAT CGGAACGA ACCCTCAG CAGCGAAA tttt
cho MD 11 : tttt GAGAGCCA GCAGCAAA GCAACAGT GCCACGCT tttt
cho MD 12 : tttt TTCATCAA TATAATCC TATCAGAT GATGGCAA tttt
cho MD 13 : tttt ATATGTGA GTGAATAA CAGTACAT AAATCAAT tttt
cho MD 14 : tttt GAAAAAGC CTGTTTAG GGAATCAT AATTACTA tttt
cho MD 15 : tttt ACCAAGTA CCGCACTC CAAGAACG GGTATTAA tttt
cho MD 16 : tttt AGAGAATA ACATAAAA ATAGCAGC CTTTACAG tttt
cho MD 17 : tttt ACACCACG GAATAAGT TAAAAGAA ACGCAAAG tttt
cho MD 18 : tttt TCTTTTCA TAATCAAA TTATTAGC GTTTGCCA tttt
cho MD 19 : tttt CTGCCTAT TTCGGAAC AAACAGTT AATGCCCC tttt
cho MD 20 : ATCCAGAA ATAGTTAG CGTAACGA TCTAAAGT
cho END 1 : tttt AGCCGGCG AACGTGGC AGAGCTTG ACGGGGAA tttt
cho END 2 : tttt GGGCAACA GCTGATTG TTTTCACC AGTGAGAC tttt
cho END 3 : tttt TCCCAGTC ACGACGTT GGTAACGC CAGGGTTT tttt
cho END 4 : tttt TAGCCAGC TTTCATCA GCGTCTGG CCTTCCTG tttt
cho END 5 : tttt AGGCCGGA GACAGTCA TTCAAAAG GGTGAGAA tttt
cho END 6 : tttt TCTGCGAA CGAGTAGA ACAGTTGA TTCCCAAT tttt
cho END 7 : tttt AATGCTTT AAACAGTT CATTGAAT CCCCCTCA tttt
cho END 8 : tttt ACCTTATG CGATTTTA TTAATCAT TGTGAATT tttt
cho END 9 : tttt TACCAAGC GCGAAACA TGACCCCC AGCGATTA tttt
cho END 10 : tttt TAATTGTA TCGGTTTA CTCCAAAA GGAGCCTT tttt
cho END 11 : tttt ACCTGAAA GCGTAAGA AGATAGAA CCCTTCTG tttt
cho END 12 : tttt ACATTTGA GGATTTAG GCCGTCAA TAGATAAT tttt
cho END 13 : tttt CGGATTCG CCTGATTG TCGGGAGA AACAATAA tttt
cho END 14 : tttt TATAACTA TATGTAAA GGCTTAGG TTGGGTTA tttt
cho END 15 : tttt AATTCTGT CCAGACGA CGACAAAA GGTAAAGT tttt
cho END 16 : tttt TTAGTTGC TATTTTGC AAGCCTTA AATCAAGA tttt
cho END 17 : tttt TTTTTAAG AAAAGTAA TATCTTAC CGAAGCCC tttt
cho END 18 : tttt GCCAGCAA AATCACCA CCATTTGG GAATTAGA tttt
cho END 19 : tttt TGATATTC ACAAACAA GTCAGACG ATTGGCCT tttt
cho END 20 : tttt TACCGCCA CCCTCAGA TACTCAGG AGGTTTAG tttt


<html> <font face="FANTASY,cursive,Arial"> <font size="4"> <p align="right"><a href="#top">↑ Back to top</a></p> </font> </font> </html>Staples for design changes


cho LOCK 2 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 3 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 4 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 5 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 6 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 7 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 8 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 9 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 10 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 11 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 12 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 13 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 14 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 15 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 16 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 17 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 18 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho LOCK 19 : CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA GAGAGCCA
cho OC 2 : tttt CAAGAGTC CACTATTA TTGTTCCA GTTTGGAA tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 3 : tttt GTAAAGCC TGGGGTGC GCCGGAAG CATAAAGT tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 4 : tttt ACTCCAGC CAGCTTTC GCCTCAGG AAGATCGC tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 5 : tttt CATATGTA CCCCGGTT AAACTAGC ATGTCAAT tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 6 : tttt A GCAATAAA GCCTCAGA AGAATTAG CAAAATTA tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 7 : tttt CTCCAACA GGTCAGGA CCAGACCG GAAGCAAA tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 8 : tttt GAGGCATA GTAAGAGC CGCCAAAA GGAATTAC tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 9 : tttt ATAGGCTG GCTGACCT TGTACAGA CCAGGCGC tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 10 : tttt GACAGCAT CGGAACGA ACCCTCAG CAGCGAAA tttt CTACCTGC ACTATAAG CACTTTA
cho OC 11 : tttt GAGAGCCA GCAGCAAA GCAACAGT GCCACGCT tttt GATGGACGTG
cho OC 12 : tttt TTCATCAA TATAATCC TATCAGAT GATGGCAA tttt GATGGACGTG
cho OC 13 : tttt ATATGTGA GTGAATAA CAGTACAT AAATCAAT tttt GATGGACGTG
cho OC 14 : tttt GAAAAAGC CTGTTTAG GGAATCAT AATTACTA tttt GATGGACGTG
cho OC 15 : tttt ACCAAGTA CCGCACTC CAAGAACG GGTATTAA tttt GATGGACGTG
cho OC 16 : tttt AGAGAATA ACATAAAA ATAGCAGC CTTTACAG tttt GATGGACGTG
cho OC 17 : tttt ACACCACG GAATAAGT TAAAAGAA ACGCAAAG tttt GATGGACGTG
cho OC 18 : tttt TCTTTTCA TAATCAAA TTATTAGC GTTTGCCA tttt GATGGACGTG
cho OC 19 : tttt CTGCCTAT TTCGGAAC AAACAGTT AATGCCCC tttt GATGGACGTG


<html> <font face="FANTASY,cursive,Arial"> <font size="4"> <p align="right"><a href="#top">↑ Back to top</a></p> </font> </font> </html>Open staple


Open staple : CGACGGTC TAAAGTGC TTATAGTG CAGGTAGC AGCGTGCC TTCClose staple


Close staple : GAAGGCAC GCTGCTAC CTGCACTA TAAGCACT TTAGACCG TCGDNA tongue


Trigger 1 : CCAATTAA ACGCACTA CCTGTCTG AATCTATCA  ATATATTCC  CTATGGCTGT
Trigger 2 : GCGCTTAA TGCGCCGC TACAGGGC CCTTAAGC CTCGATCC ATCCATCT
Y 1 : GAGTGACT AATATTTT ATATGCAC GAGCAGTT
Y 2 : GTCCTAAG ACCGCATG GACTAAGA TTGCTCCT
Y 3 : TTAAAGGG ATTTTAGA CTAAACAG GAGGCCGA
H 3 : TCTACCTA CCTAGCTC CGAATTCC CGGAGCTA GGTAGGTA GAGTAATG
N 4 : GGAATATAT TGATAGATT GGAATTCG GAGCTAGG TAGGTAGA CATTACTC TACCTACC TAGCTCCG TCAGTATCA TTATCTTCC ACAGCCATAG
N 5 : GGAAGATAA TGATACTGA AATCTATCA ATATATTCC CTATGGCTGT GGAAGATAA TGATACTGA AATCTATCA ATATATTCC CTATGGCTGT


<html> <font face="FANTASY,cursive,Arial"> <font size="4"> <p align="right"><a href="#top">↑ Back to top</a></p> </font> </font> </html>