FCCT Biochemistry Lab:Courses:Biokemijski Seminar

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Biokemijske in molekularnobiološke metode

 • Osnovne metode v biokemiji
 • Spektroskopske metode v biokemiji
 • Kromatografske metode v biokemiji
 • Elektroforezne metode v biokemiji
 • Molekularnobiološke metode

Biokemijski in molekularnobiološki leksikon

 • Biološke molekule
 • Metabolizem
 • Prenos signalov
 • Prenos genske informacije

Biokemijske zanimivosti

 • Okna v biokemijo
 • Novice

Sodobna molekularna biologija

 • ~omike
 • kemijski pogled