Biokemijske in molekularnobiološke metode

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Osnovne metode v biokemiji

Obarjanje proteinov
Dializa

Spektroskopske metode v biokemiji

Določanje absorbance
Snemanje absorpcijskega spektra
Fluorimetrične metode

Kromatografske metode v biokemiji

Velikostno-izključitvena kromatografija (gelska filtracija)
Ionsko-izmenjevalna kromatografija
Afinitetna kromatografija
Hidrofobna kromatografija

Elektroforezne metode v biokemiji

  • Poliakrilamidna gelska elektroforeza (PAGE)
    • PAGE v prisotnosti Na-dodecilsulfata
    • Nativna PAGE
  • Izoelektrično fokusiranje
  • Barvanje proteinov v PAG
  • Western-prenos in imunološka identifikacija proteinov

Molekularnobiološke metode

Obarjanje DNA
Denaturacija DNA
Izolacija plazmidne DNA
Agarozna gelska elektroforezanazaj na seminar