Biokemijski in molekularnobiološki leksikon

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Biološke molekule

 • Aminokisline in proteini
  • Lastnosti aminokislin
  • Peptidna vez in peptidi
  • Ravni proteinske strukture
   • Kolageni
 • Lipidi
  • Maščobne kisline
  • Membranski lipidi
  • Lipidi kot zaloga energije
 • Ogljikovi hidrati
  • Monosaharidi
  • Disaharidi in oligosaharidi
  • Polisaharidi
   • Škrob
   • Glikogen
 • Nukleinske kisline
   • Nukleozidi in nukleotidi
   • Polimeri nukleinskih kislin
   • Parjenje baz

Metabolizem

 • Pregled metabolizma

Prenos signalov

 • Receptorji
 • Načini prenosa signalov
 • Sekundarni prenašalci

Prenos genske informacije

 • Podvojevanje DNA
  • Semikonzervativno podvojevanje
  • DNA-polimeraze pri prokariontih in evkariontih
  • Vodilna in zastajajoča veriga
  • Podovojevanje genomov
 • Prepisovanje DNA --> RNA
 • Sinteza proteinov
 • Uravnavanje izražanja genov
 • Organizacija kromatina pri evkariontih
 • Značilnosti genomov
 • "Sebični gen"
 • Prenos genske informacije pri retrovirusih
 • Genska tehnologija
  • Kloniranje genov
  • Izražanje genov
  • Določanje nukleotidnih zaporedij
  • Identifikacija zaporedij
  • Verižna reakcija s polimerazo (PCR)
  • Biočipi

Celična in fiziološka biokemija

 • Celična smrt
 • Poškodbe s prostimi radikali
 • Medcelični stiki


Biokemija bolezni

 • Rak
 • Sladkorna bolezen tipa I in II
 • Parkinsonova bolezen
 • Alzheimerjeva bolezen
 • Debelost
  • Leptin

Posebna poglavja

 • Uvod v imunologijo
  • Prirojeni odgovor
  • Pridobljeni odgovor
  • Zgradba imunoglobulinov
 • Biokemija čutil
  • Zaznavanje vonjev
  • Zaznavanje okusov
  • Tip in bolečina
  • Sluh
 • Molekularni motorji
 • Proteinsko inženirstvonazaj na seminar