Van Oudenaarden Lab:ZK265.4

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>ZK265.4 (ceh-8 spliced coding region)

atgagcaatccaactgacaacaactctgccacgtcatcgataacaccaaatttttcggcgttttcctcatttacaacata caaaccatccgactcattttcttcatttgaatctgattcttctccatcaaaatcatcatcatcacgaaagaatcgagata agatagcagacaagaagcaacgtagaaatcgtacaacattcacgacatttcaacttcatgctcttgaagctgcatttgat aaaactcattatccagatgtttatgcaagagaaacattggctgctaaagttcaattgccagaggttcgagttcaggtatg gttccaaaaccgccgagctaaatttcgccgtcaagagaagcaggattgtcaaggagaggagaagcattcactgaaagata caatgccatcttggtcatggatgagtgagaataagacagatacaccgccaatgcttcctccagcaaatacactttcatca actcataacaatggaatttccgatgaattcttcaagacttccgagggaaaagaagtttatgggtttccattcgctgaata tgggactccggcggacaacacgcacgtcagcaaaactggaaacgtttttcatttgaatttcgaagacagtgataagaaat caatgaaaaaagaatcgcctcaaacaccatcgacaagtagtccattcatttcggaatatcatccaccatttatcccttat tatattccaaatcaatcattttccaatgcatttaatcaatatccaatgccattcccctatccaattcactttgagccacc acaacttactcatagtcaggaaaattgttga


Name of probe set: ceh-8

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 08:54:36 -0700

37 probes designed for target of length 831 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gttgtcagttggattgctca, ceh-8_1, 1, 2, 45

ttatcgatgacgtggcagag, ceh-8_2, 2, 24, 50

gaaaacgccgaaaaatttgg, ceh-8_3, 3, 46, 40

tggtttgtatgttgtaaatg, ceh-8_4, 4, 68, 30

caaatgaagaaaatgagtcg, ceh-8_5, 5, 90, 35

tttgatggagaagaatcaga, ceh-8_6, 6, 112, 35

attctttcgtgatgatgatg, ceh-8_7, 7, 134, 35

tcttgtctgctatcttatct, ceh-8_8, 8, 156, 35

gttgtacgatttctacgttg, ceh-8_9, 9, 178, 40

catgaagttgaaatgtcgtg, ceh-8_10, 10, 201, 40

ttatcaaatgcagcttcaag, ceh-8_11, 11, 223, 35

gcataaacatctggataatg, ceh-8_12, 12, 247, 35

tttagcagccaatgtttctc, ceh-8_13, 13, 269, 40

ctcgaacctctggcaattga, ceh-8_14, 14, 291, 50

cggttttggaaccatacctg, ceh-8_15, 15, 313, 50

ttgacggcgaaatttagctc, ceh-8_16, 16, 335, 45

ctccttgacaatcctgcttc, ceh-8_17, 17, 357, 50

tctttcagtgaatgcttctc, ceh-8_18, 18, 379, 40

tccatgaccaagatggcatt, ceh-8_19, 19, 402, 45

gtatctgtcttattctcact, ceh-8_20, 20, 424, 35

tttgctggaggaagcattgg, ceh-8_21, 21, 448, 50

gttatgagttgatgaaagtg, ceh-8_22, 22, 470, 35

agaattcatcggaaattcca, ceh-8_23, 23, 492, 35

tcttttccctcggaagtctt, ceh-8_24, 24, 514, 45

cagcgaatggaaacccataa, ceh-8_25, 25, 537, 45

ttgtccgccggagtcccata, ceh-8_26, 26, 559, 60

tccagttttgctgacgtgcg, ceh-8_27, 27, 581, 55

cgaaattcaaatgaaaaacg, ceh-8_28, 28, 603, 30

attgatttcttatcactgtc, ceh-8_29, 29, 625, 30

gtgtttgaggcgattctttt, ceh-8_30, 30, 648, 40

atgaatggactacttgtcga, ceh-8_31, 31, 670, 40

aaatggtggatgatattccg, ceh-8_32, 32, 692, 40

gatttggaatataataaggg, ceh-8_33, 33, 714, 30

ttaaatgcattggaaaatga, ceh-8_34, 34, 736, 25

ggggaatggcattggatatt, ceh-8_35, 35, 758, 45

gtggctcaaagtgaattgga, ceh-8_36, 36, 780, 45

tcctgactatgagtaagttg, ceh-8_37, 37, 802, 40