Van Oudenaarden Lab:Y54F10AM.4

From OpenWetWare

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>Y54F10AM.4b (ceh-44 spliced coding region)

atggaaatcgtctcaagagcatgggaatctgtagattgggaccgaattcaaacaagagtggaggctgaagtgacagcact tggacaacgacaagatgacagtgaaattcgtaaaacacgattggttgaggagagtaatgcatatagaggcagaactaata aggacagtcgaaaggtggcgatccctctgatcaaggcatttcaaagcgagtttgacggtcttctagcacggagcacagct gctgaaaatgcactgattgatatctgtaaatcgattgtcagcctgccagacccgaaaagtttgctgaaaggtgcagaagc ctggaagaacgacgctgaaaaaacacaaaaagcagttgaagaacgtgaagaattgaagcgtcaactgattaaagtgaata acgaattggaagatcttcgtggaaaggatgttaaagtacgaaaattgaaggataagcttgcgaagttggaatccgaacaa gacatttttatcgaaaacgccgtcaacgaagtcgaaaaaaaggcggaacaagagcttaacgatcgtctgacagagttaat cgctgaaaaagagaaaatgaaagaacaaaatgagattttggagaagaatatggatagtctcgagtcgaagaataaggata ttcaaagaaaactcgaaattgccaaacaaactgtcgagcagaaggatgggctcgagaatgagcaactttcgattgcaatg aaggatttggctgatgctaaacacaaaattgtatttctcgaggaacgtgtctcccaactggaaaatgaagccgaaaaagt gaatgaaagtaaaaaagcgggaaatatagaagatattgctgcacttggaagtgttcttgtacaaaaggatgacgtcattc aacagctcactaatgacattaaacgacatgaagcttcacacgtcgaagagctcgcaaaatggaaattggcagtttcggcg gtcgaaaagaagaataaaacgttgattggtgagctcaatgagctgaagaatcaattggagagccggaatgattatgaggc tattaagaatgaattgagacttcttcgcgaaatcgaattcggagattctgccgaagcgaacgccgaatcaattgaacgac tcggtgaaactgtggagacgctggatcgcctgctcgccgagaaaaatcgccgtcttcagaatgaaaatgctagtcttcga gttgcaaatgatggatttaaaggacgaaatgaggagcaagaagccgaattgacagtgctcaaagagaaatccgagagaaa tgatcgactgattgctcaacttgaagccgatttggccagtgctgtgcaggatattgggatccccgaacgaatgggtacca acgaaatgctgaaagatgctccagcacctacaatctctgatgcttcacttgttccaatccttacatcacaacgaaataga ctccacgaaagagtgacgtcactggaagaagccatttcactggaaaagacgaaacaactttcagtgcagaatgagattga aagagttcgagaggagaatattcgattgtgtgagcggattcgatttctgcagtctcctggtggtcagcagcaggcaaatg ttgaagccgggctggggaatgaaaacggaaatcgaaacaagaaggtctcacttcatgacaaaactactctaaatatgggt cgcgcgattcttgcgactccaaaaagtcgtactgtattcttctcgtatctcctgattcttcatgctctcatcatgcttgt tctctacaaattcgcatttgatcaatcggttgttcgagatgctgaaaccgaatgtgaatataaattccatcaacatatgc tggacaatcataagcaataa


Name of probe set: ceh-44

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 13:47:56 -0700

48 probes designed for target of length 1860

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gctcttgagacgatttccat, ceh-44_1, 1, 1, 45

tcggtcccaatctacagatt, ceh-44_2, 2, 26, 45

ttcagcctccactcttgttt, ceh-44_3, 3, 50, 45

atcttgtcgttgtccaagtg, ceh-44_4, 4, 77, 45

ctcctcaaccaatcgtgttt, ceh-44_5, 5, 113, 45

gtccttattagttctgcctc, ceh-44_6, 6, 146, 45

aatgccttgatcagagggat, ceh-44_7, 7, 181, 45

aagaccgtcaaactcgcttt, ceh-44_8, 8, 203, 45

agtgcattttcagcagctgt, ceh-44_9, 9, 235, 45

ggctgacaatcgatttacag, ceh-44_10, 10, 264, 45

tcagcaaacttttcgggtct, ceh-44_11, 11, 288, 45

ttttcagcgtcgttcttcca, ceh-44_12, 12, 322, 45

cttcacgttcttcaactgct, ceh-44_13, 13, 351, 45

cacgaagatcttccaattcg, ceh-44_14, 14, 402, 45

cttcgcaagcttatccttca, ceh-44_15, 15, 446, 45

gttgacggcgttttcgataa, ceh-44_16, 16, 488, 45

gttccgcctttttttcgact, ceh-44_17, 17, 510, 45

tgtcagacgatcgttaagct, ceh-44_18, 18, 533, 45

cgactcgagactatccatat, ceh-44_19, 19, 608, 45

ctcgacagtttgtttggcaa, ceh-44_20, 20, 659, 45

aaagttgctcattctcgagc, ceh-44_21, 21, 690, 45

cagccaaatccttcattgca, ceh-44_22, 22, 714, 45

cacgttcctcgagaaataca, ceh-44_23, 23, 750, 45

gcttcattttccagttggga, ceh-44_24, 24, 772, 45

ccaagtgcagcaatatcttc, ceh-44_25, 25, 829, 45

ctgttgaatgacgtcatcct, ceh-44_26, 26, 866, 45

gtgtgaagcttcatgtcgtt, ceh-44_27, 27, 902, 45

ttccattttgcgagctcttc, ceh-44_28, 28, 925, 45

tattcttcttttcgaccgcc, ceh-44_29, 29, 957, 45

ttgagctcaccaatcaacgt, ceh-44_30, 30, 979, 45

ggctctccaattgattcttc, ceh-44_31, 31, 1005, 45

cgcgaagaagtctcaattca, ceh-44_32, 32, 1050, 45

gcagaatctccgaattcgat, ceh-44_33, 33, 1072, 45

aattgattcggcgttcgctt, ceh-44_34, 34, 1094, 45

tgaagacggcgatttttctc, ceh-44_35, 35, 1159, 45

gcaactcgaagactagcatt, ceh-44_36, 36, 1186, 45

gctcctcatttcgtccttta, ceh-44_37, 37, 1218, 45

tttgagcactgtcaattcgg, ceh-44_38, 38, 1244, 45

gtcgatcatttctctcggat, ceh-44_39, 39, 1269, 45

tcggcttcaagttgagcaat, ceh-44_40, 40, 1291, 45

ttcgttggtacccattcgtt, ceh-44_41, 41, 1346, 45

atcagagattgtaggtgctg, ceh-44_42, 42, 1382, 45

cgttgtgatgtaaggattgg, ceh-44_43, 43, 1414, 45

cactctttcgtggagtctat, ceh-44_44, 44, 1436, 45

aaatggcttcttccagtgac, ceh-44_45, 45, 1458, 45

gcactgaaagttgtttcgtc, ceh-44_46, 46, 1488, 45

cctctcgaactctttcaatc, ceh-44_47, 47, 1515, 45

ccgctcacacaatcgaatat, ceh-44_48, 48, 1538, 45