Van Oudenaarden Lab:T26C11.6

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>T26C11.6 (ceh-21 spliced coding region)

atgtctcagcaatttcaagcttcatcaggaaccgggtctgccagcctacgcgagttcaaaaccgaacacgaagatctacg cgaagatctgccgtacagtactctgcgaacgttgttcggcatcactctggacaaggacgcatcacaagccctcaacattg cgttgctcttgtacggccacaactacccacaacaagtggtgccgccggaaaggaattatgcggagcttgatgctcaacta gagtcggttgtcttagaagatcacactgcggagtcgacaatggagccgggagtttctgcaactgttactgagcaactcga agagaaaagcgacaaaagttctgatggagatgggaccagcaagaggctgacaagaagcttgaagtctgtggaaaatgaga ctgaagaagatcacgaagagaaagaagacgaggctccacagtcgtcacgaagggagtctacaagactgaagcggaagctt ctcgagtcccaaaagactgtgcaaaccaccggcaattcttctcgcgcctcttcaaaatcccaggaaaaggaagttcctgg aacaaaaagtcagtgcgctccaaaaatcagaaccactccggaacagagcaaggctgcaaccaagcgacaatcgtcgacga ctgtcagagcttcttcaacttgcggctcgtcggtgtcgtcgacctctacagtatcgtctccggactacacggctaaaaag ggaagagccacagaaacaccaaagctcgaggagttggcgcccaagaagcagagctcagcaactccaaaaccaggtggtga agtctgtgtctgggatggagttcaaatcggagacctctctgctcaaatgaacgcgcaaattggcgatgacgaagagctcg acactgtcgacattgctcgacgtattttgagcgagctcaaagagcgctgcattccacagactgcacttgccgagaaaatt cttgccagaagtcaaggaacactgtcggatttgcttcgaatgccaaagccgtggagtgtcatgaagaatggtcgtgccac gtttcagcgtatgtcaaactggcttggtttggatccagacgttcgccgtgcgttgtgctttttgccgaaagaagatgttg cgcgaattaccgggttggatgagccaactccagcaaagcgtaaaaaaaccgtaaaagtcattcgcctcacgttcacggag acccagctcaagtcccttcagaaatcctttcaacaaaatcatcgtccaactcgtgaaatgcgtcaaaagttgagtgctac cttggagctcgacttctccacagtcggcaactttttcatgaactcgcgccgtcgtcttcgcattgaccagcaaatcagtc gctcgtctcgctcgacaggaaacggagccgacaccgaggatgagctcgacgaggaagacgttgtcgttgagaatgtcatc gccgacgcgaccgacgcgagcaaccaaccaggacccagccacctgtag


Name of probe set: ceh-21

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 08:26:48 -0700

48 probes designed for target of length 1488

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ggttcctgatgaagcttgaa, ceh-21_1, 1, 14, 45

ttcggttttgaactcgcgta, ceh-21_2, 2, 47, 45

agatcttcgcgtagatcttc, ceh-21_3, 3, 70, 45

aacgttcgcagagtactgta, ceh-21_4, 4, 94, 45

ttgtgatgcgtccttgtcca, ceh-21_5, 5, 128, 50

aagagcaacgcaatgttgag, ceh-21_6, 6, 151, 45

acttgttgtgggtagttgtg, ceh-21_7, 7, 178, 45

agctccgcataattcctttc, ceh-21_8, 8, 208, 45

aaccgactctagttgagcat, ceh-21_9, 9, 230, 45

tccgcagtgtgatcttctaa, ceh-21_10, 10, 253, 45

taacagttgcagaaactccc, ceh-21_11, 11, 288, 45

cttttctcttcgagttgctc, ceh-21_12, 12, 310, 45

cccatctccatcagaacttt, ceh-21_13, 13, 335, 45

aagcttcttgtcagcctctt, ceh-21_14, 14, 361, 45

cagtctcattttccacagac, ceh-21_15, 15, 384, 45

cgtcttctttctcttcgtga, ceh-21_16, 16, 411, 45

tcagtcttgtagactccctt, ceh-21_17, 17, 450, 45

ttttgggactcgagaagctt, ceh-21_18, 18, 475, 45

agaagaattgccggtggttt, ceh-21_19, 19, 503, 45

ttcctgggattttgaagagg, ceh-21_20, 20, 527, 45

cactgactttttgttccagg, ceh-21_21, 21, 556, 45

ggagtggttctgatttttgg, ceh-21_22, 22, 580, 45

acgattgtcgcttggttgca, ceh-21_23, 23, 615, 50

ttgaagaagctctgacagtc, ceh-21_24, 24, 639, 45

tactgtagaggtcgacgaca, ceh-21_25, 25, 674, 50

tccctttttagccgtgtagt, ceh-21_26, 26, 704, 45

tcgagctttggtgtttctgt, ceh-21_27, 27, 730, 45

ttgctgagctctgcttcttg, ceh-21_28, 28, 762, 50

agacttcaccacctggtttt, ceh-21_29, 29, 786, 45

atttgaactccatcccagac, ceh-21_30, 30, 808, 45

tcatttgagcagagaggtct, ceh-21_31, 31, 831, 45

tcttcgtcatcgccaatttg, ceh-21_32, 32, 856, 45

aatacgtcgagcaatgtcga, ceh-21_33, 33, 887, 45

attttctcggcaagtgcagt, ceh-21_34, 34, 940, 45

tgttccttgacttctggcaa, ceh-21_35, 35, 962, 45

ttggcattcgaagcaaatcc, ceh-21_36, 36, 987, 45

attcttcatgacactccacg, ceh-21_37, 37, 1010, 45

ttgacatacgctgaaacgtg, ceh-21_38, 38, 1038, 45

aacgtctggatccaaaccaa, ceh-21_39, 39, 1064, 45

tttcggcaaaaagcacaacg, ceh-21_40, 40, 1091, 45

tttacgctttgctggagttg, ceh-21_41, 41, 1145, 45

ggcgaatgacttttacggtt, ceh-21_42, 42, 1167, 45

tttctgaagggacttgagct, ceh-21_43, 43, 1205, 45

cgagttggacgatgattttg, ceh-21_44, 44, 1234, 45

gcactcaacttttgacgcat, ceh-21_45, 45, 1258, 45

aaaaagttgccgactgtgga, ceh-21_46, 46, 1297, 45

tttgctggtcaatgcgaaga, ceh-21_47, 47, 1335, 45

ttctcaacgacaacgtcttc, ceh-21_48, 48, 1414, 45