Van Oudenaarden Lab:T01E8.2

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Jialing Li)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>T01E8.2 (ref-1 spliced coding region)

atggtcctcatcagtaccccaccaccagcttacgctcataacagaaaaacatcacaggagaagaaacgacgagatgagat taatgcaaagatcaaggagcttcaactattgattcaaaatgaatcggataatgagaaaatgacccaaggtgatgtcttaa accgtgcagtcgaagtggtcagtcgcatggaaaccgaatcacctggaccatcatcaaatccaaatcgcaaaggattcttt gacggattccgatcaatcgagtcgctcacttattccttcatcaaatccctgggcgtcaattcagatgtctgtcaggattt tgtgcaacgtgccaagcagtttttcgatcgagaacgttcatctttgctgagcactgtatctggaaaatcaaagagaagat ctgagtcggaaattctccactcttcaatgagctatagatcccagtcaagctctccatcgacatcggaatctggaatcaca attgatagaaaggaagtgaaaaagaatagagagcaagatagaagagatcgtcagggagaagcttttgatgctttgaagaa ctttatcattgagaacaagctcatgacatctcatcaagtcgaaaaaatgcaacgcttgaacaccctggatatcataattg cctacattcaaaacaagaagcacaattttgttagtcgaagcgaccaggagcagtcactctatgcacatgcaattgcagag ggaaagaagactgcaaaaaacattgccttccaatttttcaagagcgaccgtcacctcgttgtccgatgcgcagaccttga aaagttcttcgaattctccttatcaccaaagccactctttggattcccatccatgcccatcccaattccaccaccatcat tcccaatcttcccattccggccattcccattcttcccaatgccaatggcaccaatggcaacaagtccaaaatctcaacag tctccatcatattcactggattctccaccaccatcatccgatacttcttcgtcatcaatcgaaacaccatccactccaaa tgagaactcgaattccaatcctaaagcttcaagaaagagtaagctgttcagaccatgggaataa


Name of probe set: ref-1

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 18:49:58 -0700

48 probes designed for target of length 1104

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ggggtactgatgaggaccat, ref-1_1, 1, 1, 55

tgttatgagcgtaagctggt, ref-1_2, 2, 24, 45

cgtttcttctcctgtgatgt, ref-1_3, 3, 49, 45

ctttgcattaatctcatctc, ref-1_4, 4, 71, 35

tcaatagttgaagctccttg, ref-1_5, 5, 93, 40

ggtcattttctcattatccg, ref-1_6, 6, 125, 40

cacggtttaagacatcacct, ref-1_7, 7, 147, 45

atgcgactgaccacttcgac, ref-1_8, 8, 169, 55

tggtccaggtgattcggttt, ref-1_9, 9, 191, 50

cctttgcgatttggatttga, ref-1_10, 10, 214, 40

tgatcggaatccgtcaaaga, ref-1_11, 11, 236, 45

aaggaataagtgagcgactc, ref-1_12, 12, 259, 45

attgacgcccagggatttga, ref-1_13, 13, 281, 50

caaaatcctgacagacatct, ref-1_14, 14, 303, 40

aaaaactgcttggcacgttg, ref-1_15, 15, 325, 45

caaagatgaacgttctcgat, ref-1_16, 16, 347, 40

attttccagatacagtgctc, ref-1_17, 17, 369, 40

tccgactcagatcttctctt, ref-1_18, 18, 391, 45

gctcattgaagagtggagaa, ref-1_19, 19, 413, 45

gagagcttgactgggatcta, ref-1_20, 20, 435, 50

attccagattccgatgtcga, ref-1_21, 21, 457, 45

cacttcctttctatcaattg, ref-1_22, 22, 479, 35

ctcttctatcttgctctcta, ref-1_23, 23, 507, 40

atcaaaagcttctccctgac, ref-1_24, 24, 530, 45

ctcaatgataaagttcttca, ref-1_25, 25, 554, 30

gatgagatgtcatgagcttg, ref-1_26, 26, 576, 45

aagcgttgcattttttcgac, ref-1_27, 27, 598, 40

caattatgatatccagggtg, ref-1_28, 28, 621, 40

gtgcttcttgttttgaatgt, ref-1_29, 29, 644, 35

ggtcgcttcgactaacaaaa, ref-1_30, 30, 666, 45

tgtgcatagagtgactgctc, ref-1_31, 31, 688, 50

cttctttccctctgcaattg, ref-1_32, 32, 710, 45

ggaaggcaatgttttttgca, ref-1_33, 33, 732, 40

tgacggtcgctcttgaaaaa, ref-1_34, 34, 754, 45

acttttcaaggtctgcgcat, ref-1_35, 35, 786, 45

ggctttggtgataaggagaa, ref-1_36, 36, 814, 45

catggatgggaatccaaaga, ref-1_37, 37, 836, 45

atggtggtggaattgggatg, ref-1_38, 38, 858, 50

cggaatgggaagattgggaa, ref-1_39, 39, 880, 50

cattgggaagaatgggaatg, ref-1_40, 40, 902, 45

ttgttgccattggtgccatt, ref-1_41, 41, 924, 45

ggagactgttgagattttgg, ref-1_42, 42, 946, 45

ggtggagaatccagtgaata, ref-1_43, 43, 970, 45

cgaagaagtatcggatgatg, ref-1_44, 44, 992, 45

gtggatggtgtttcgattga, ref-1_45, 45, 1015, 45

ggaattcgagttctcatttg, ref-1_46, 46, 1037, 40

ctctttcttgaagctttagg, ref-1_47, 47, 1060, 40

ttcccatggtctgaacagct, ref-1_48, 48, 1082, 50