Van Oudenaarden Lab:R07B1.1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-04-2010 - Ni Ji)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>R07B1.1 (spliced + UTR - 1312)

atattattag aacaATGGTG TCGAAAGATG AAAAACCAAA GCAATCAGGA TTATTCAGTG TAGAGAGTCT ACTTGAAACA CCCAAACAAA AATGTCGTGA AGATTTACCA AAACCTACGC CAATTACGCC AAAAACTCCT ATGCTAATAC CAGGATTACA TCCTATGACT CCATACTTCG GCGCTCAATT GGATCCTGTG ATGATATATT TCGCTCAGAC CGGAAACCGG CTGCCAATAG TAAGCTCCGA CAGTTCACCT GAATCCTGTG CCTCGTCTCC ACTGTCTATG CAACATTCAC TTCAATGGCT ATCATCTCAG CGAGAAGATT CACCAACTAG CGATGACGCC AAGATTCAAA TAGGGCTTTC CAAGTGCATG TTAAGGAAAC ACAAGAACAA TAGAAAGCCA CGTACCCCAT TCTCTACTCA ACAACTTATT TCTTTGGAAA GAAAGTTTCA ATCAAAACAG TACCTGTCAA TTGCGGAAAG AGCAGAGTTT AGCGCATCAT TGCAATTGAC AGAGACACAA GTCAAAATTT GGTTCCAGAA TCGAAGGGCT AAATCAAAAA GACTACAGGA AGCTGAAGTG GAAAAAGTGA AGTTTGCACA GGCCAGTGCT TACGCAGCAG CTGCAGTTGG CGGAGCACCA GATCCATCCA GCATTTTGGC ATTTTACCAA CCTCAGTGGT AGtgaccgca taacatcact tccttttccg cggtgacaga aatacccacc gtcatgtcta caatgcatgc cttaaaccgt gccttaaaga taggcaagac ctactttgcc ataaaagtta ctgtgactcc actagagagg ttgcctttcg aacaaagtag gcatgctttg tagacacgta tgtgggcatt tttgtcttac tgtataatac ttatccctcc caaaacctag tctctaaacc agccaataag tcatttcaca aaattgttaa ttaccattga gcctaccaaa attgaatgat tccttcacac ctcttgattg gcctcaaaaa caatgctcaa cattcagtta ttagtccggt tccaacaaaa aaaactatat gcaattccac attcctgaac ttgttcccca tttctttcac attgtgttgt gggctaattc gcttttcatt ttgcacattt tctttattcg ttagcaaact gttttattaa tcatctaaag ttgcaaaata catgtgatct ctttaaaaat gaataggtta aaaacttaaa tgtttagcgc cacttgttta tatttcctta tgtcattctc cctgttttta tgtttcccaa tacactagct tt
Name of probe set: vab-15 Probes designed on Thu, 04 Mar 10 14:30:50 -0700 48 probes designed for target of length 1312

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ctttcgacaccattgttcta, vab-15_1, 1, 8, 40 cctgattgctttggtttttc, vab-15_2, 2, 30, 40 caagtagactctctacactg, vab-15_3, 3, 56, 45 cgacatttttgtttgggtgt, vab-15_4, 4, 78, 40 ggcgtaggttttggtaaatc, vab-15_5, 5, 102, 45 gcataggagtttttggcgta, vab-15_6, 6, 125, 45 gtcataggatgtaatcctgg, vab-15_7, 7, 150, 45 caattgagcgccgaagtatg, vab-15_8, 8, 172, 50 gcgaaatatatcatcacagg, vab-15_9, 9, 195, 40 ttactattggcagccggttt, vab-15_10, 10, 224, 45 acaggattcaggtgaactgt, vab-15_11, 11, 250, 45 tgttgcatagacagtggaga, vab-15_12, 12, 276, 45 gctgagatgatagccattga, vab-15_13, 13, 302, 45 tcgctagttggtgaatcttc, vab-15_14, 14, 324, 45 ccctatttgaatcttggcgt, vab-15_15, 15, 346, 45 tccttaacatgcacttggaa, vab-15_16, 16, 368, 40 ggctttctattgttcttgtg, vab-15_17, 17, 390, 40 ttgagtagagaatggggtac, vab-15_18, 18, 412, 45 cgcaattgacaggtactgtt, vab-15_19, 19, 466, 45 atgcgctaaactctgctctt, vab-15_20, 20, 488, 45 cttgtgtctctgtcaattgc, vab-15_21, 21, 512, 45 ccttcgattctggaaccaaa, vab-15_22, 22, 538, 45 cttcagcttcctgtagtctt, vab-15_23, 23, 569, 45 gcctgtgcaaacttcacttt, vab-15_24, 24, 594, 45 aactgcagctgctgcgtaag, vab-15_25, 25, 619, 55 aaatgctggatggatctggt, vab-15_26, 26, 647, 45 cactgaggttggtaaaatgc, vab-15_27, 27, 669, 45 agtgatgttatgcggtcact, vab-15_28, 28, 691, 45 atttctgtcaccgcggaaaa, vab-15_29, 29, 714, 45 tgcattgtagacatgacggt, vab-15_30, 30, 738, 45 ctttaaggcacggtttaagg, vab-15_31, 31, 760, 45 tatggcaaagtaggtcttgc, vab-15_32, 32, 784, 45 ctagtggagtcacagtaact, vab-15_33, 33, 806, 45 ctttgttcgaaaggcaacct, vab-15_34, 34, 828, 45 tacgtgtctacaaagcatgc, vab-15_35, 35, 851, 45 cagtaagacaaaaatgccca, vab-15_36, 36, 873, 40 ggttttgggagggataagta, vab-15_37, 37, 898, 45 ttattggctggtttagagac, vab-15_38, 38, 920, 40 ggtaggctcaatggtaatta, vab-15_39, 39, 958, 40 gaggtgtgaaggaatcattc, vab-15_40, 40, 984, 45 gagcattgtttttgaggcca, vab-15_41, 41, 1009, 45 ggaaccggactaataactga, vab-15_42, 42, 1034, 45 gttcaggaatgtggaattgc, vab-15_43, 43, 1071, 45 atgtgaaagaaatggggaac, vab-15_44, 44, 1093, 40 aagcgaattagcccacaaca, vab-15_45, 45, 1115, 45 gtggcgctaaacatttaagt, vab-15_46, 46, 1234, 40 cagggagaatgacataagga, vab-15_47, 47, 1265, 45 gctagtgtattgggaaacat, vab-15_48, 48, 1290, 40