Van Oudenaarden Lab:M142.4

From OpenWetWare

Progress:

Probes designed: (03-04-2010 - Ni Ji)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>M142.4 (spliced + UTR - 823) tcaagttctt ttatttgaaa aaaaaactat caaaaatttt aaaaattagc ATGCAATCAT TTGATATTGA GTCCCTTATT GGGGTTAATA AGGTCCCATC ACTTGTGGAG ATGGTCGCCG CATCTCGAGC TTCCTCATTT TCCCCTCCAT TTGAGCAGCA GCATCATGAC CCGATGGGTG TGGTGGCCGC AGCGGCAGCA GCAGCAGCCG CCGGACGTCA TCATCCGTAT GATAACCGAG ACGACGGTCA AATGCGGAGG TATCGAACGG CTTTTTCACG AGAACAGATT GGGAGGCTTG AGAGGGAATT CGCAAAGGAA AACTATGTTA GCAGGAAGAC ACGTGGCGAG TTGGCGGCAG AGTTGAATCT TCCAGAAGGT ACAATTAAGG TATGGTTCCA AAATCGTCGA ATGAAAGATA AACGGCAACG AGTCGGTGGT CTCGCGTGGC CCTTTCCTCC ACAAATGGCT GCCTACATGT TAAACCCATT TGCATATGAA ATGTGGATGA AAACAGCTGC CGCCTCACAA TTCGGAGCCA CGGGTCCCGG AAATGGAGCT TATGGGAATA ATGGATCAAG CACATCTCCA TCAGCAGCTG GATCTCTTCC ATTCCTTCCA CCATTAGGTT TTCCATCATT TTTATCACAA AATTCAACAA AATCTCCATC TTCTCCACAT TCAGACGATT CCTCAAAATC GAAGAATACC TCAAGTGATG ATGATGAATC AAAACCTGTA AATTTTTCAA ATAGCCCTTC CTCAAGTTCT CCCTCGCCTT ATTCTACAGA TTAAttcact attttttgga aaaaaaaatc ggcName of probe set: vab-7 Probes designed on Thu, 04 Mar 10 14:19:41 -0700 37 probes designed for target of length 823 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

tttcaaataaaagaacttga, vab-7_1, 1, 1, 20 ttaaaatttttgatagtttt, vab-7_2, 2, 23, 10 tcaaatgattgcatgctaat, vab-7_3, 3, 45, 30 aaccccaataagggactcaa, vab-7_4, 4, 67, 45 ccacaagtgatgggacctta, vab-7_5, 5, 89, 50 gctcgagatgcggcgaccat, vab-7_6, 6, 111, 65 aaatggaggggaaaatgagg, vab-7_7, 7, 133, 45 atcgggtcatgatgctgctg, vab-7_8, 8, 156, 55 tgccgctgcggccaccacac, vab-7_9, 9, 178, 75 gacgtccggcggctgctgct, vab-7_10, 10, 200, 75 tctcggttatcatacggatg, vab-7_11, 11, 222, 45 atacctccgcatttgaccgt, vab-7_12, 12, 244, 50 gttctcgtgaaaaagccgtt, vab-7_13, 13, 266, 45 tccctctcaagcctcccaat, vab-7_14, 14, 288, 55 aacatagttttcctttgcga, vab-7_15, 15, 310, 35 actcgccacgtgtcttcctg, vab-7_16, 16, 332, 60 ggaagattcaactctgccgc, vab-7_17, 17, 354, 55 ccataccttaattgtacctt, vab-7_18, 18, 376, 35 ctttcattcgacgattttgg, vab-7_19, 19, 398, 40 ccaccgactcgttgccgttt, vab-7_20, 20, 420, 60 tggaggaaagggccacgcga, vab-7_21, 21, 442, 65 ttaacatgtaggcagccatt, vab-7_22, 22, 464, 40 cacatttcatatgcaaatgg, vab-7_23, 23, 486, 35 tgaggcggcagctgttttca, vab-7_24, 24, 508, 55 cgggacccgtggctccgaat, vab-7_25, 25, 530, 70 ttattcccataagctccatt, vab-7_26, 26, 552, 35 tgatggagatgtgcttgatc, vab-7_27, 27, 574, 45 ggaatggaagagatccagct, vab-7_28, 28, 596, 50 gatggaaaacctaatggtgg, vab-7_29, 29, 618, 45 tgttgaattttgtgataaaa, vab-7_30, 30, 640, 20 gaatgtggagaagatggaga, vab-7_31, 31, 663, 45 cttcgattttgaggaatcgt, vab-7_32, 32, 685, 40 catcatcatcacttgaggta, vab-7_33, 33, 707, 40 gaaaaatttacaggttttga, vab-7_34, 34, 729, 25 agaacttgaggaagggctat, vab-7_35, 35, 751, 45 aatctgtagaataaggcgag, vab-7_36, 36, 773, 40 tttttccaaaaaatagtgaa, vab-7_37, 37, 795, 20