Van Oudenaarden Lab:F56A12.1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:>F56A12.1 (unc-39 spliced coding region + 3'-UTR)

atgacagaccatccgccaattgacacttcttcatatttcgattgttatcaacaacatcagctgccacttcaatatacatt cacttcatcttcaaattcaaacacctctaactcttcaacatcgccttctcacatctcggatcaattttcatcatctggag gtccgccctacgagctttcgtctcatattctgacaccgtcttctgtaattccgactccttctccgtcggtggcatctgct tcaatcagctcaccgactattccagcttttgggtgcacaatgtccgaatattcaatggaacagatggaagcaatctccac atccctgtttcaagctagagatggtgatcgattggtagcattcttcaagcagttggagtcattgtacggaccaaatgcag tagatcatttgcgaagtgaagctatcatcgtagcctacacatatgccttatatcattccaatgaattcgagacactcttc caccttctctcgaatcgacattttcaacagcgtcattacaatgatctacaagatatttggcatcatgcaaggtacaagga aagtcagctgaaacgtggcaaagaactgaatccagtggaaaaatatcggctgagacgaaagtttccggctccgaaaacaa tttgggatggtgaggagattgtgtacagtttcaaggattcgagtaggaaatttttgaaacaatttttccgcaacgtctct gaatatccgacccaggagcagaaaagagagatttcaagagcaacaggactcaaaattgtacagatttcaaattggttcaa aaaccgtcgccaacgggacaaatcgaacaattcagccaaatgctccccaccttccagctcgagcagcactaatggtggca gtgactttcttccaataataactccgcaaagctttaacttggcagctgctccattcaatatgaacatgatctatggtaca ttacgtgacagtcagtctgataatgatcaattcactttcaatccgtaa

ttttttttaaaataaaagtaaagtatttacccattgtatatttgaaatgctttaaaagtgcaaaaagaa taaactgttatttttagaa


Name of probe set: unc-39

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 13:02:41 -0700

48 probes designed for target of length 1096

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

attggcggatggtctgtcat, unc-39_1, 1, 1, 50

atcgaaatatgaagaagtgt, unc-39_2, 2, 23, 30

ggcagctgatgttgttgata, unc-39_3, 3, 46, 45

gatgaagtgaatgtatattg, unc-39_4, 4, 70, 30

gttagaggtgtttgaatttg, unc-39_5, 5, 92, 35

tgtgagaaggcgatgttgaa, unc-39_6, 6, 114, 45

gatgatgaaaattgatccga, unc-39_7, 7, 136, 35

aaagctcgtagggcggacct, unc-39_8, 8, 159, 60

gacggtgtcagaatatgaga, unc-39_9, 9, 181, 45

agaaggagtcggaattacag, unc-39_10, 10, 203, 45

ttgaagcagatgccaccgac, unc-39_11, 11, 225, 55

gctggaatagtcggtgagct, unc-39_12, 12, 247, 55

ttcggacattgtgcacccaa, unc-39_13, 13, 269, 50

cttccatctgttccattgaa, unc-39_14, 14, 291, 40

tgaaacagggatgtggagat, unc-39_15, 15, 313, 45

caatcgatcaccatctctag, unc-39_16, 16, 335, 45

ccaactgcttgaagaatgct, unc-39_17, 17, 357, 45

gcatttggtccgtacaatga, unc-39_18, 18, 379, 45

ttcacttcgcaaatgatcta, unc-39_19, 19, 401, 35

atgtgtaggctacgatgata, unc-39_20, 20, 423, 40

tcattggaatgatataaggc, unc-39_21, 21, 445, 35

aaggtggaagagtgtctcga, unc-39_22, 22, 467, 50

gttgaaaatgtcgattcgag, unc-39_23, 23, 489, 40

tgtagatcattgtaatgacg, unc-39_24, 24, 511, 35

ccttgcatgatgccaaatat, unc-39_25, 25, 533, 40

gtttcagctgactttccttg, unc-39_26, 26, 555, 45

actggattcagttctttgcc, unc-39_27, 27, 577, 45

ctttcgtctcagccgatatt, unc-39_28, 28, 602, 45

aaattgttttcggagccgga, unc-39_29, 29, 624, 45

tacacaatctcctcaccatc, unc-39_30, 30, 646, 45

cctactcgaatccttgaaac, unc-39_31, 31, 668, 45

cgttgcggaaaaattgtttc, unc-39_32, 32, 696, 40

tcctgggtcggatattcaga, unc-39_33, 33, 718, 50

ctcttgaaatctctcttttc, unc-39_34, 34, 741, 35

ctgtacaattttgagtcctg, unc-39_35, 35, 764, 40

cgacggtttttgaaccaatt, unc-39_36, 36, 790, 40

attgttcgatttgtcccgtt, unc-39_37, 37, 812, 40

aaggtggggagcatttggct, unc-39_38, 38, 834, 55

ccattagtgctgctcgagct, unc-39_39, 39, 856, 55

tattggaagaaagtcactgc, unc-39_40, 40, 878, 40

agttaaagctttgcggagtt, unc-39_41, 41, 900, 40

atattgaatggagcagctgc, unc-39_42, 42, 922, 45

taatgtaccatagatcatgt, unc-39_43, 43, 944, 30

cattatcagactgactgtca, unc-39_44, 44, 966, 40

tacggattgaaagtgaattg, unc-39_45, 45, 988, 35

gggtaaatactttactttta, unc-39_46, 46, 1021, 25

taaagcatttcaaatataca, unc-39_47, 47, 1043, 20

cagtttattctttttgcact, unc-39_48, 48, 1065, 30