Van Oudenaarden Lab:F55B12.1

From OpenWetWare

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F55B12.1 (ceh-24 spliced coding region)

atgagcgagaaagagacgccgtctcctgttctggatgttaaaaaagaaaagaatgaagagactggaattgatgaggagaa gagctcggaagatgattgctccaaaagatcgaaggttaaatccaatccctccaagttttcagtcaacagcattttatcac cattggagagtttagttcgtgtacaacaacagcttctcaaaatggctgcatcaaaatctggaacacctggaacaaatgca ggagttcctggtgcgtttccgtatggtccaggtagacttccaggcaattattttgcaggaccatttcctggttacagcgg agctcaaccaaattggtacaatgggaatgatccaagatttgcagcagctgcagctttacttccgtgctctattgatccag ttagatctgctataaatcatcaattttcaatgagttcaatgagtcaacgacggaaaagaagagtcctattcagtcaggca caagtttacgaattggaacgaagattcaaacaagcgaaatatttaactgctccggaaagggagcaactggctaattcgat tcggttgactccaacgcaggtgaagatctggtttcaaaaccaccgatacaagtgcaagcgtcaggagaaagaaaaagcaa tgagtggtcttggacacagtgaagatggaagctcacccccaccagataacgatgatgatgacgacaaatactctattgaa atggatgataaagatgacgaggaggaagaagaatcagaaaaaccagtgttaaagccaagtggagtatttgggctccccta ccctccaaatgctgctgcagctgccgccgctgcagcggctgcgttcaattttccttttgctgcacaaggaccgaatcccg cctattatatgcgttggtga


Name of probe set: ceh-24

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 12:36:10 -0700

40 probes designed for target of length 900 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ggcgtctctttctcgctcat, ceh-24_1, 1, 1, 55

tttaacatccagaacaggag, ceh-24_2, 2, 23, 40

ccagtctcttcattcttttc, ceh-24_3, 3, 46, 40

cgagctcttctcctcatcaa, ceh-24_4, 4, 68, 50

gatcttttggagcaatcatc, ceh-24_5, 5, 91, 40

ggagggattggatttaacct, ceh-24_6, 6, 113, 45

aaatgctgttgactgaaaac, ceh-24_7, 7, 135, 35

actaaactctccaatggtga, ceh-24_8, 8, 157, 40

gagaagctgttgttgtacac, ceh-24_9, 9, 179, 45

cagattttgatgcagccatt, ceh-24_10, 10, 201, 40

cctgcatttgttccaggtgt, ceh-24_11, 11, 223, 50

atacggaaacgcaccaggaa, ceh-24_12, 12, 245, 50

attgcctggaagtctacctg, ceh-24_13, 13, 269, 50

caggaaatggtcctgcaaaa, ceh-24_14, 14, 291, 45

tttggttgagctccgctgta, ceh-24_15, 15, 313, 50

tggatcattcccattgtacc, ceh-24_16, 16, 335, 45

aagctgcagctgctgcaaat, ceh-24_17, 17, 357, 50

tggatcaatagagcacggaa, ceh-24_18, 18, 380, 45

gatgatttatagcagatcta, ceh-24_19, 19, 402, 30

cgttgactcattgaactcat, ceh-24_20, 20, 430, 40

gaataggactcttcttttcc, ceh-24_21, 21, 452, 40

ccaattcgtaaacttgtgcc, ceh-24_22, 22, 477, 45

ttcgcttgtttgaatcttcg, ceh-24_23, 23, 499, 40

cctttccggagcagttaaat, ceh-24_24, 24, 521, 45

gaatcgaattagccagttgc, ceh-24_25, 25, 543, 45

ttcacctgcgttggagtcaa, ceh-24_26, 26, 565, 50

tcggtggttttgaaaccaga, ceh-24_27, 27, 587, 45

tctcctgacgcttgcacttg, ceh-24_28, 28, 609, 55

agaccactcattgctttttc, ceh-24_29, 29, 631, 40

gcttccatcttcactgtgtc, ceh-24_30, 30, 653, 50

catcgttatctggtgggggt, ceh-24_31, 31, 675, 55

atagagtatttgtcgtcatc, ceh-24_32, 32, 697, 35

gtcatctttatcatccattt, ceh-24_33, 33, 719, 30

tttctgattcttcttcctcc, ceh-24_34, 34, 741, 40

ccacttggctttaacactgg, ceh-24_35, 35, 763, 50

agggtaggggagcccaaata, ceh-24_36, 36, 785, 55

cggcagctgcagcagcattt, ceh-24_37, 37, 807, 60

aaaattgaacgcagccgctg, ceh-24_38, 38, 833, 50

tcggtccttgtgcagcaaaa, ceh-24_39, 39, 855, 50

caacgcatataataggcggg, ceh-24_40, 40, 877, 50