Van Oudenaarden Lab:F38A6.3

From OpenWetWare

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F38A6.3c (hif-1 spliced coding region)

atgagcagggactctgaatacctagatagaaaatacacggaaagcccaatgggtgcattcacaactcgtcacacttgcga catgcgcatcactttcgtttcggataagttcaattacatcttgaaaagtgagctgaagactctcatgggcaccagtttct acgaattggtacatccagccgatatgatgatagtatcaaaatccatgaaggaactttttgccaaaggacacatccgtacc ccgtattaccggttgattgctgcaaatgacacacttgcctggattcaaacagaagctactacaatcacacatacgacgaa aggacaaaaaggacaatatgtcatttgtgttcattacgttctcggaatccaaggagctgaagagtcattggtagtttgca ctgattcaatgccagctggaatgcaagtagatatcaagaaggaagtggatgatacaagagactatattggaagacaacct gaaattgtggaatgcgtcgattttactccattgatcgagccagaagatccatttgatacggttattgagccagtcgttgg tggagaagaacctgttaagcaggctgatatgggagcacgtaagaacagctacgatgacgttttgcaatggctttttcgcg accagccaagctctccgccgccggcacgctaccggtcagcggaccgcttcaggacaaccgaaccgtcgaatttcggttcc gctctggcctcgccggacttcatggattcgtcatctcgtacctcccgaccgaagacatcatacggacgaagagcacaaag tcagggaagtcgaacaactggatcgtcttccacgtcagcatcggccacattgccacacagtgccaactactcgccacttg cagagggcatctcacaatgtggacttaacagtcccccgagtatcaaatctggacaagtcgtgtacggagacgctcgatct atgggacgtagctgcgatccgtccgattcgtcacgacgcttttccgccctttcaccatcagatactctcaatgtgtcgtc cactagaggcatcaacccagtcatcggaagcaatgatgtgttctccactatgccttttgccgattctatcgccattgccg aaaggatcgattcgtcgccaacattaacctctggcgaaccaatactttgtgacgatcttcaatgggaagagcctgattta tcgtgcttggcaccattcgttgacacttatgatatgatgcaaatggacgaggggttaccaccagagcttcaagctcttta cgacttgcctgactttacacctgcggtacctcaagccccagctgctcggcctgtgcacattgacagaagcccaccagcga agcgaatgcaccaatcaggtccctcagatttagattttatgtacactcaacattatcaaccattccaacaagacgagaca tattggcaaggacagcaacagcaaaatgaacaacagcctagttcttattccccatttccaatgctctcttgaName of probe set: hif-1

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:18:59 -0700

48 probes designed for target of length 1512

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

tattcagagtccctgctcat, hif-1_1, 1, 1, 45

gggctttccgtgtattttct, hif-1_2, 2, 28, 45

tgtgacgagttgtgaatgca, hif-1_3, 3, 54, 45

aacgaaagtgatgcgcatgt, hif-1_4, 4, 80, 45

gagtcttcagctcacttttc, hif-1_5, 5, 123, 45

aattcgtagaaactggtgcc, hif-1_6, 6, 148, 45

catcatatcggctggatgta, hif-1_7, 7, 170, 45

ggcaaaaagttccttcatgg, hif-1_8, 8, 203, 45

aatacggggtacggatgtgt, hif-1_9, 9, 228, 50

tcatttgcagcaatcaaccg, hif-1_10, 10, 250, 45

tgtttgaatccaggcaagtg, hif-1_11, 11, 272, 45

cgtcgtatgtgtgattgtag, hif-1_12, 12, 299, 45

ccgagaacgtaatgaacaca, hif-1_13, 13, 346, 45

aatgactcttcagctccttg, hif-1_14, 14, 370, 45

ggcattgaatcagtgcaaac, hif-1_15, 15, 394, 45

gatatctacttgcattccag, hif-1_16, 16, 416, 40

ctcttgtatcatccacttcc, hif-1_17, 17, 441, 45

cgcattccacaatttcaggt, hif-1_18, 18, 477, 45

ggctcgatcaatggagtaaa, hif-1_19, 19, 502, 45

ctggctcaataaccgtatca, hif-1_20, 20, 534, 45

aacaggttcttctccaccaa, hif-1_21, 21, 557, 45

tcttacgtgctcccatatca, hif-1_22, 22, 585, 45

tgcaaaacgtcatcgtagct, hif-1_23, 23, 607, 45

aaattcgacggttcggttgt, hif-1_24, 24, 694, 45

atgacgaatccatgaagtcc, hif-1_25, 25, 735, 45

tatgatgtcttcggtcggga, hif-1_26, 26, 763, 50

ttccctgactttgtgctctt, hif-1_27, 27, 789, 45

tggaagacgatccagttgtt, hif-1_28, 28, 813, 45

ttggcactgtgtggcaatgt, hif-1_29, 29, 847, 50

aagtccacattgtgagatgc, hif-1_30, 30, 887, 45

tgtccagatttgatactcgg, hif-1_31, 31, 916, 45

agtatctgatggtgaaaggg, hif-1_32, 32, 1007, 45

atcattgcttccgatgactg, hif-1_33, 33, 1058, 45

caaaaggcatagtggagaac, hif-1_34, 34, 1080, 45

ttcggcaatggcgatagaat, hif-1_35, 35, 1103, 45

aatgttggcgacgaatcgat, hif-1_36, 36, 1126, 45

aaagtattggttcgccagag, hif-1_37, 37, 1149, 45

tcttcccattgaagatcgtc, hif-1_38, 38, 1171, 45

tgccaagcacgataaatcag, hif-1_39, 39, 1193, 45

cctcgtccatttgcatcata, hif-1_40, 40, 1233, 45

aaagagcttgaagctctggt, hif-1_41, 41, 1260, 45

aggtgtaaagtcaggcaagt, hif-1_42, 42, 1283, 45

ttctgtcaatgtgcacaggc, hif-1_43, 43, 1329, 50

aaatctgagggacctgattg, hif-1_44, 44, 1372, 45

cgtcttgttggaatggttga, hif-1_45, 45, 1416, 45

tgctgtccttgccaatatgt, hif-1_46, 46, 1438, 45

aggctgttgttcattttgct, hif-1_47, 47, 1460, 40

gagcattggaaatggggaat, hif-1_48, 48, 1487, 45