Van Oudenaarden Lab:F22D3.1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F22D3.1a (ceh-38 spliced coding region)

atggagtcatcacggaccgccgcaacatccactaatggaactgagaaatcgcgtcgacgaaacactgattatctacaaat tgatccctcaagtacttttataaataacaccggtcggggttttgctgaagagcttccggaaaactttcttgacacaatca gtccacatccaataactccatctgccagtacatcctctgcaacttctgcaaccgaagaaccagctacatcctcggctcca caactcgcctcacttgcaccaatgagtatgagttctgaacaaccgagtagtagcttttcaagtgcttcgcttctttcatc atcttacgagactataaaaaatgaacctgaattctctggaagcactgctggacttctctctccacttcatgtagattcac ggcgaagagaatcccatgatttcaatacttcaccatatattaaggaagaggaagatctcgatggaagtcatctactaatg ggaggaattcgtccagatacaccaacaaatgacaggtcaacagatctcggaagcatctcatcgttgttaaatgaggatca tcacaccaacacaattggacaatctccatctcctcgcagtacattcggttccgatccaacaccaatgattcaacggcaac taataaaaaatgaggatggcgtgtcaccaggatctatgggtttttccaaaaaccaccagggttaccagaagccaagaaat ggtgatcgaatggaatatgaaaaagctccatatcaaagaagtttgctcaatcaagctctatcatcagtcatctcaacgcc gacaatctcttcttccaatattccaacaccaccatctgctcatattgctcagccacgtcgcatctactcgactcaagact caaatgatccattgaatgcagagattggcgatgatatatatatagacacaaaagatctttgcaaacgtatagcatttgag ctgaaaaatcattcgattccacaagccatttttgccgaaagaatattgtgtcgtagtcagggaactctttctgatttact acgcaatccaaaaccatggaataagctgaaatcaggacgtgagacattccgtcgaatgtacaattgggttgcacagccat tagcaacgagattggcgattcttgatatgaagacagaagatgtgaatagagcatctggaatgtcaccaccaactccagca cagaatgtgcgcacacatagaagatctacttccgatcatgatggacctgtatcaaaacgacctcgtctcgtattcaccga catacagaagcgtacacttcaagcaatcttcaaagaaactcaacgtccatctcgggaaatgcaacaaacaattgctgagc atcttcgtcttgatctttccacagttgccaacttcttcatgaatgcacgtcgtagaagtcgactcggtggaaacattgat gaaccgacgcctttccagcaggtgaaaaacatcagtccgccacctgttggggatacatcagatgcactgttgaacgggga tgaccatgttccactactcaacacggtgatggcggaaatgtataaagaaggtgcaattgcaacatcgaatcattctgctg aacaacgagaaatgattgaacgtggatttggagtatcaattccgggtcctagtcattctggtgaacttttgaatggagat tcacatgaagatgatgaagaacttgatgaactgaatgatagtgaattggcttatgaagaagatgttgaaattggagatga agaagaagaagacgaagaacaagctaatggtgacatacttccaacaccaaaagttgaagaactcgaggaaaaaacagtta tcaaagaggaagcacctgatgacggggaatatggcgccacaaagcttgcagctaattaa


Name of probe set: ceh-38

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 13:09:36 -0700

48 probes designed for target of length 1899

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ttccattagtggatgttgcg, ceh-38_1, 1, 21, 45

taatcagtgtttcgtcgacg, ceh-38_2, 2, 52, 45

cccgaccggtgttatttata, ceh-38_3, 3, 99, 45

agttttccggaagctcttca, ceh-38_4, 4, 126, 45

tgtggactgattgtgtcaag, ceh-38_5, 5, 148, 45

actggcagatggagttattg, ceh-38_6, 6, 170, 45

ttgcagaagttgcagaggat, ceh-38_7, 7, 192, 45

tactcattggtgcaagtgag, ceh-38_8, 8, 249, 45

ctactcggttgttcagaact, ceh-38_9, 9, 271, 45

aagcgaagcacttgaaaagc, ceh-38_10, 10, 293, 45

cttccagagaattcaggttc, ceh-38_11, 11, 343, 45

atgaagtggagagagaagtc, ceh-38_12, 12, 371, 45

attctcttcgccgtgaatct, ceh-38_13, 13, 393, 45

cgagatcttcctcttcctta, ceh-38_14, 14, 441, 45

cccattagtagatgacttcc, ceh-38_15, 15, 463, 45

tggtgtatctggacgaattc, ceh-38_16, 16, 485, 45

gagatctgttgacctgtcat, ceh-38_17, 17, 509, 45

gttggtgtgatgatcctcat, ceh-38_18, 18, 551, 45

ggagatggagattgtccaat, ceh-38_19, 19, 574, 45

ttggatcggaaccgaatgta, ceh-38_20, 20, 600, 45

agttgccgttgaatcattgg, ceh-38_21, 21, 622, 45

gacacgccatcctcattttt, ceh-38_22, 22, 646, 45

ggaaaaacccatagatcctg, ceh-38_23, 23, 668, 45

tttcttggcttctggtaacc, ceh-38_24, 24, 700, 45

gagatgactgatgatagagc, ceh-38_25, 25, 775, 45

ttggaagaagagattgtcgg, ceh-38_26, 26, 799, 45

tatgagcagatggtggtgtt, ceh-38_27, 27, 825, 45

agtcttgagtcgagtagatg, ceh-38_28, 28, 861, 45

ccaatctctgcattcaatgg, ceh-38_29, 29, 889, 45

ggcttgtggaatcgaatgat, ceh-38_30, 30, 968, 45

cgacacaatattctttcggc, ceh-38_31, 31, 994, 45

atcagaaagagttccctgac, ceh-38_32, 32, 1016, 45

catggttttggattgcgtag, ceh-38_33, 33, 1039, 45

cacgtcctgatttcagctta, ceh-38_34, 34, 1062, 45

ccaattgtacattcgacgga, ceh-38_35, 35, 1088, 45

atctcgttgctaatggctgt, ceh-38_36, 36, 1113, 45

ccagatgctctattcacatc, ceh-38_37, 37, 1159, 45

tatgtgtgcgcacattctgt, ceh-38_38, 38, 1200, 45

ccatcatgatcggaagtaga, ceh-38_39, 39, 1225, 45

acgaggtcgttttgatacag, ceh-38_40, 40, 1247, 45

tctgtatgtcggtgaatacg, ceh-38_41, 41, 1269, 45

gagatggacgttgagtttct, ceh-38_42, 42, 1314, 45

gctcagcaattgtttgttgc, ceh-38_43, 43, 1341, 45

gtggaaagatcaagacgaag, ceh-38_44, 44, 1363, 45

gcattcatgaagaagttggc, ceh-38_45, 45, 1387, 45

atcaatgtttccaccgagtc, ceh-38_46, 46, 1421, 45

tttttcacctgctggaaagg, ceh-38_47, 47, 1450, 45

atctgatgtatccccaacag, ceh-38_48, 48, 1484, 45