Van Oudenaarden Lab:F14F3.1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (3-04-2010 - Ni Ji)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:>F14F3.1a (spliced + UTR - 1368)

ATGTCAGATG CTGGACACAC TGGTGTGAAT CAACTTGGAG GCGTATTTGT TAATGGGCGT CCACTCCCGG ATGCAACACG TCAAAGAATC GTGGATTTAG CGCACAAAGG ATGCCGTCCT TGTGATATTA GTCGTCTATT ACAGGTTTCC AACGGGTGTG TCTCCAAAAT CTTGTGCCGG TACTACGAGT CAGGCACAAT CCGACCACGA GCAATTGGTG GCTCAAAACC AAGGGTGGCC ACGAGTGACG TCGTCGAGAA AATTGAAGAT TACAAACGTG ACCAACCTAG CATTTTTGCA TGGGAAATCA GAGATAAACT GCTAGCTGAT AATATCTGCA ACAACGAAAC AATACCAAGC GTATCTTCTA TAAATAGGGT TCTACGGAAT TTGGCTGCAA AAAAGGAGCA AGTCACAATG CAAACAGAGC TTTACGATAG AATTCGAATA GTTGATAACT TTCCTTACAA TTCCAGTTGG TATGGTCAAT GGCCAATACC GATGAATGGA GCAGTTGGAT TAAACCCATT CGTTCCTGCA CCACTCATCG AACCAAAGAC TGAAGGAGAG TTTGAGAAAG ATGAGGACCA AAAACCTCCA ACTGAGCCAG AAGATGACGC GGCAGCCAGG ATGCGATTGA AACGGAAGTT GCAAAGAAAC AGAACCTCGT TTACGCAAGT CCAGATTGAG AGTCTTGAAA AAGAATTTGA AAGGACTCAT TATCCAGATG TTTTTGCAAG GGAGCGTCTT GCGCAGAAAA TTCAACTACC AGAAGCAAGA ATACAGGTAT GGTTCTCGAA TCGGCGGGCA AAATGGAGGA GAGAGGAAAA GATGAGAAAC AAGCGATCAT CCGGCACCAT GGATTCATCA TTATCCAATG GAACGCCAAC GCCAACGCCG GGATCAGTGA CTGGAAGTAA CATGACAAAT CCGATTGGAT CTCCGGCCAG CACGCCGAAT CGATTCCCTT CCAACAATTC GGCAAATCTA CCGACAACAA ACTTTGTGCC TCAAACGAGT CAGATGTATG CTGGGCTCAG TCAGCCAGCA ATGGATCCAT ATTCATTTGG AATTGCCAAT GGTTTTTCAA TGGCTCCATA TCCACAAGTA ACAGATTTCC AACCACATCA CATGTTCCAA GGAAGATCGC CGTATGATTT CCCATATCCA AGAATGCCGA CCAATGGGCA TGGTTTCCAA CAATCAATGA GTCCGGCAAC AACGGCGGTA GGAGACATTC CGACACTTTC TTCTGGAATG AGCCTACCGG TTTCTGCAGT GCTCAATTCC ATTGACCCGT CTCTGACTCA CTCACAAATG CATGAACTCA GCGACCTCAC ACAAGAACAT TATTGGAGAC CTCAGTAGName of probe set: vab-3 Probes designed on Thu, 04 Mar 10 14:13:49 -0700 48 probes designed for target of length 1368

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

ttgattcacaccagtgtgtc, vab-3_1, 1, 14, 45 ccattaacaaatacgcctcc, vab-3_2, 2, 37, 45 ttctttgacgtgttgcatcc, vab-3_3, 3, 69, 45 tcctttgtgcgctaaatcca, vab-3_4, 4, 92, 45 gactaatatcacaaggacgg, vab-3_5, 5, 114, 45 ccgttggaaacctgtaatag, vab-3_6, 6, 136, 45 gcacaagattttggagacac, vab-3_7, 7, 158, 45 attgtgcctgactcgtagta, vab-3_8, 8, 181, 45 ttttgagccaccaattgctc, vab-3_9, 9, 209, 45 attttctcgacgacgtcact, vab-3_10, 10, 244, 45 ggttggtcacgtttgtaatc, vab-3_11, 11, 268, 45 cagctagcagtttatctctg, vab-3_12, 12, 309, 45 cgcttggtattgtttcgttg, vab-3_13, 13, 342, 45 ccgtagaaccctatttatag, vab-3_14, 14, 368, 40 gctccttttttgcagccaaa, vab-3_15, 15, 390, 45 agctctgtttgcattgtgac, vab-3_16, 16, 412, 45 gaccataccaactggaattg, vab-3_17, 17, 468, 45 tgctccattcatcggtattg, vab-3_18, 18, 494, 45 ggaacgaatgggtttaatcc, vab-3_19, 19, 517, 45 tctttggttcgatgagtggt, vab-3_20, 20, 540, 45 tctttctcaaactctccttc, vab-3_21, 21, 562, 40 agttggaggtttttggtcct, vab-3_22, 22, 584, 45 ttccgtttcaatcgcatcct, vab-3_23, 23, 628, 45 cgaggttctgtttctttgca, vab-3_24, 24, 650, 45 tctcaatctggacttgcgta, vab-3_25, 25, 672, 45 cccttgcaaaaacatctgga, vab-3_26, 26, 723, 45 tgaattttctgcgcaagacg, vab-3_27, 27, 745, 45 cctgtattcttgcttctggt, vab-3_28, 28, 768, 45 ttcctctctcctccattttg, vab-3_29, 29, 809, 45 ggatgatcgcttgtttctca, vab-3_30, 30, 833, 45 ggcgttccattggataatga, vab-3_31, 31, 868, 45 ttacttccagtcactgatcc, vab-3_32, 32, 901, 45 gagatccaatcggatttgtc, vab-3_33, 33, 924, 45 tgttggaagggaatcgattc, vab-3_34, 34, 957, 45 ttgttgtcggtagatttgcc, vab-3_35, 35, 981, 45 tgactcgtttgaggcacaaa, vab-3_36, 36, 1003, 45 atatggatccattgctggct, vab-3_37, 37, 1043, 45 gaaaaaccattggcaattcc, vab-3_38, 38, 1069, 40 tacttgtggatatggagcca, vab-3_39, 39, 1091, 45 gaacatgtgatgtggttgga, vab-3_40, 40, 1118, 45 aatcatacggcgatcttcct, vab-3_41, 41, 1140, 45 tggtcggcattcttggatat, vab-3_42, 42, 1164, 45 tgattgttggaaaccatgcc, vab-3_43, 43, 1187, 45 aagtgtcggaatgtctccta, vab-3_44, 44, 1229, 45 aaaccggtaggctcattcca, vab-3_45, 45, 1254, 50 tcaatggaattgagcactgc, vab-3_46, 46, 1276, 45 tttgtgagtgagtcagagac, vab-3_47, 47, 1299, 45 aatgttcttgtgtgaggtcg, vab-3_48, 48, 1332, 45