Van Oudenaarden Lab:C43H6.8

From OpenWetWare

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>C43H6.8 (hlh-15 spliced coding region)

atgctcatggaagatggaggattggacaccacgtctgaagaataccgaaaactttcaaaagccgaacgaaggaagaggag acgtgcaactccaaaatatcgaaatcttcatgcgacccgagaaagaattcgtgtagaatcattcaatatggcattttccc aactgcgagctctcctgccaactcttcccgttgaaaagaaactttcaaaaattgaaattctacgattctcaattgcttac ataagttttctagacaacttgcttcaataa


Name of probe set: hlh-15

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:35:37 -0700

12 probes designed for target of length 270 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

cctccatcttccatgagcat, hlh-15_1, 1, 1, 50

ttcttcagacgtggtgtcca, hlh-15_2, 2, 23, 50

cggcttttgaaagttttcgg, hlh-15_3, 3, 45, 45

gcacgtctcctcttccttcg, hlh-15_4, 4, 67, 60

aagatttcgatattttggag, hlh-15_5, 5, 89, 30

gaattctttctcgggtcgca, hlh-15_6, 6, 111, 50

gccatattgaatgattctac, hlh-15_7, 7, 133, 35

gagagctcgcagttgggaaa, hlh-15_8, 8, 155, 55

ttttcaacgggaagagttgg, hlh-15_9, 9, 178, 45

gaatttcaatttttgaaagt, hlh-15_10, 10, 201, 20

atgtaagcaattgagaatcg, hlh-15_11, 11, 223, 35

aagcaagttgtctagaaaac, hlh-15_12, 12, 245, 35