Van Oudenaarden Lab:C15C8.2

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>C15C8.2a (cky-1 spliced coding region)

atgagcacgacggtgcctctacatgcttcttccttttcttccggaacaaccggagctggaggcggagttcaacaagctct tcaactgcaacattgtgcctatcacgttggagcatcggttggcagtagtggttcagcacttaacaacaattcaattaatg ttcctaataataatacaatgggaatgtcttcagcaggaagctctaatgggagcaacttagtcaatggccagcaaaggtca actcgtggagcttcaaagcaacgcagagatcagatcaatgtggagattcagaagcttcgagatcttcttcctctatcaga tcttatcaaggatcgacttttccagttacaagtgatgtcccttgggtgtattttcatacggaaacatagatatcaacaaa cagttctacaaccccagctgcaaatgttacaaatgcagatgtcatctccaatgccacgtggcatcgatatctgcaaagct cttcgaggattcatgttaatggtcacgagaagtggaaaaatacttcatgtttccgataatgcaagcgagtacctgggaca ttcagttgaagagattatgtgtcagggagattcaatttatgatttggtggatgggagagatcatggtgctgtacaggcag aacttgcaagtggacctccaggagctgcaacttttccggaggaaagagtattcatatgtcgattgaatttggcaagaact gcaaaacgacagttacagtatcataaattcgtcctattccaaggtcgatatattcaacctgccgaattttatcaacaatt gaatgctcaaaactctcaacctgattgtgatcagccagttttctcggcttattgtcaacctcttataaatccagaaaatg ctgaaggaatgtccactggaaatacacatgtgtttagtactcaacattatttggatatgaaatttaaggaagccgataca atggcctctcaacatttgggattcagtaaagagcaattgaaaggaatgtcttggtacggaatgattcatcctaatcatgt acccgaaattgctcataaacatcgattattatgtcaagagaaagaagggtcagttcttgcattaattcgattacaagctg caaatggagaatggatatggttgcatacagtattctcaattcgaccaaataatgagttgaatagtgatggaaaaagactt cgtcatgttatacactgcttccatcagaaacttactgatctggaagctgcgactcttcaagcgaattcctggatctacag catgcgacacacttacccaacagttttttcatgtcaagattctccaccaccatccgaagaacaacaaccatcaagtccgc aaactccaccattcactgagcagccgccaatgctcgttgagcagaagcctcttattggagcaggaatcgcaccaggtttt ccgtcattggattacaatcagataaaagtggaaattccaatgcgtccaatcaatactcaaattccattatttacccccga gtcatcatcaccggagagttctgcatcccttcatacatctttacttcctcatcataatgcattcccattagacattcttg aagacattttaccttcaaatgacgtgctcccagagcttaaagatgaagtggacgaaattcttcggcaagttgagcaatct ccagcaacatccccagctcattcatttccttcaaatgttaattttggtcatcgtcattctatgccaaatgcatttgattc cgccgaattgtacaaatatctaggaccagcactatttgatggaaattttgcaatgcaacatcaacaccacctccaacaac agcatcaatcccaacctccgcatccttaccattttgattattacaaccgaaaacgaagttgggctgtataaName of probe set: cky-1

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:11:50 -0700

48 probes designed for target of length 1911

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

aaggaagaagcatgtagagg, cky-1_1, 1, 16, 45

tgaagagcttgttgaactcc, cky-1_2, 2, 64, 45

gtgataggcacaatgttgca, cky-1_3, 3, 86, 45

taagtgctgaaccactactg, cky-1_4, 4, 123, 45

gctgaagacattcccattgt, cky-1_5, 5, 175, 45

agttgctcccattagagctt, cky-1_6, 6, 198, 45

tttgaagctccacgagttga, cky-1_7, 7, 238, 45

cattgatctgatctctgcgt, cky-1_8, 8, 261, 45

tctcgaagcttctgaatctc, cky-1_9, 9, 283, 45

ctggaaaagtcgatccttga, cky-1_10, 10, 326, 45

aatacacccaagggacatca, cky-1_11, 11, 353, 45

ggggttgtagaactgtttgt, cky-1_12, 12, 396, 45

ggagatgacatctgcatttg, cky-1_13, 13, 430, 45

tttgcagatatcgatgccac, cky-1_14, 14, 458, 45

cacttctcgtgaccattaac, cky-1_15, 15, 495, 45

cgcttgcattatcggaaaca, cky-1_16, 16, 528, 45

tcaactgaatgtcccaggta, cky-1_17, 17, 550, 45

ctcccatccaccaaatcata, cky-1_18, 18, 598, 45

ttgcaagttctgcctgtaca, cky-1_19, 19, 630, 45

tttcctccggaaaagttgca, cky-1_20, 20, 666, 45

cgttttgcagttcttgccaa, cky-1_21, 21, 709, 45

gaccttggaataggacgaat, cky-1_22, 22, 747, 45

caggttgagagttttgagca, cky-1_23, 23, 804, 45

gagaaaactggctgatcaca, cky-1_24, 24, 826, 45

gtggacattccttcagcatt, cky-1_25, 25, 877, 45

ccattgtatcggcttcctta, cky-1_26, 26, 945, 45

cgtaccaagacattcctttc, cky-1_27, 27, 999, 45

cgggtacatgattaggatga, cky-1_28, 28, 1026, 45

gacccttctttctcttgaca, cky-1_29, 29, 1072, 45

ccatttgcagcttgtaatcg, cky-1_30, 30, 1108, 45

gtttctgatggaagcagtgt, cky-1_31, 31, 1212, 45

aattcgcttgaagagtcgca, cky-1_32, 32, 1248, 45

taagtgtgtcgcatgctgta, cky-1_33, 33, 1276, 45

ggtggagaatcttgacatga, cky-1_34, 34, 1309, 45

tggttgttgttcttcggatg, cky-1_35, 35, 1331, 45

tcagtgaatggtggagtttg, cky-1_36, 36, 1360, 45

ataagaggcttctgctcaac, cky-1_37, 37, 1396, 45

atccaatgacggaaaacctg, cky-1_38, 38, 1433, 45

gacgcattggaatttccact, cky-1_39, 39, 1467, 45

ctcgggggtaaataatggaa, cky-1_40, 40, 1502, 45

atgaagggatgcagaactct, cky-1_41, 41, 1535, 45

gggaatgcattatgatgagg, cky-1_42, 42, 1567, 45

gagcacgtcatttgaaggta, cky-1_43, 43, 1610, 45

cgtccacttcatctttaagc, cky-1_44, 44, 1635, 45

tgctcaacttgccgaagaat, cky-1_45, 45, 1657, 45

atgaatgagctggggatgtt, cky-1_46, 46, 1686, 45

gcatagaatgacgatgacca, cky-1_47, 47, 1725, 45

tcggcggaatcaaatgcatt, cky-1_48, 48, 1747, 45