User:Miha Modic/Notebook/Razvoj patentiranja sintezne biologije in pomisleki o spodbujanju nadaljnje inovativnosti