User:Marko Dolinar

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search

<html> Moj koledar: <br> <iframe src="http://www.google.com/calendar/embed?showPrint=0&amp;showTz=0&amp;mode=WEEK&amp;height=500&amp;wkst=2&amp;bgcolor=%23cccccc&amp;src=marko.dolinar%40fkkt.uni-lj.si&amp;color=%23A32929&amp;ctz=Europe%2FBelgrade" style=" border:solid 1px #777 " width="800" height="500" frameborder="0" scrolling="no"></iframe>

<br><br> Rednih govorilnih ur v času, ko ni predavanj, ni, se pa lahko najavite za konzultacije v času moje prisotnosti po e-pošti.<br>

</html>