File list

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search

This special page shows all uploaded files.

File list
Date Name Thumbnail Size Description
02:55, 28 May 2009 Zivila koncDNA09.jpg (file) 59 KB Določanje koncentracije izolirane DNA iz sojinega mleka, 2009.
03:02, 26 May 2009 09v5s1g2b.jpg (file) 16 KB vzorci periplazem in celičnih ostankov, 2009
03:01, 26 May 2009 09v5s1g2a.jpg (file) 24 KB vzorci periplazem in cel. ostankov, 2009
02:57, 26 May 2009 Zivila meso09a.jpg (file) 26 KB sestava mesanega mesa - vaje 2009 / 1,8 % AGE
06:04, 21 May 2009 09v5s1g1b.jpg (file) 21 KB 17,5 % PAGE, 20./21.5.2009
06:03, 21 May 2009 09v5s1g1a.jpg (file) 34 KB 17,5 % PAGE 20./21.5.2009
08:06, 13 May 2009 09v4s1g3.jpg (file) 47 KB Analiza 10 transformant - pričakovan vzorec je na progi 8, ki ustreza klonu z oznako 3.
08:38, 11 May 2009 09v6s1g2.jpg (file) 86 KB AGE - analiza VNTR.
08:37, 11 May 2009 09v6s1g1.jpg (file) 112 KB PAGE - analiza STR.
09:29, 4 May 2009 09v4s1g2a.jpg (file) 25 KB 1 % AGE, pET32b po rezanju Eco/Hind, pred izrezom fragmentov (4.5.2009, 1. skupina)
09:22, 4 May 2009 09v4s1g2.jpg (file) 28 KB 2 % AGE pGM1 po rezanju Eco/Hind (4.5.2009) - 1. skupina
09:33, 22 April 2009 09v4s1g1.jpg (file) 38 KB  
06:28, 22 April 2009 09v3s1g1.jpg (file) 63 KB 2 ul, 6 ul, netopni ostanek za vektorja pGM1 in pET32
10:07, 15 April 2009 09v1s1g2b.jpg (file) 44 KB  
10:06, 15 April 2009 09v1s1g2a.jpg (file) 117 KB 1 % agarozni gel, naknadno barvanje z EtdBr
08:33, 15 April 2009 09v1s1g1.jpg (file) 41 KB vektorska DNA brez dodatkov levo 1 %, desno 2 % agarozni gel naknadno barvanje z etidijevim bromidom
00:43, 29 May 2008 V6pon08.jpg (file) 17 KB Analiza VNTR - ponavljalna vaja 2008. Standard velikosti: lestvica 100 bp.
05:29, 27 May 2008 V5s1g2b.jpg (file) 21 KB PAGE periplazemskih frakcij in celičnih ostankov, 1. skupin 2007/8, gel 2
05:28, 27 May 2008 V5s1g2a.jpg (file) 46 KB PAGE periplazemskih frakcij in celičnih ostankov, 1. skupina 2007/8, gel 1
01:52, 27 May 2008 Zivila mleko07peroksidaza.jpg (file) 285 KB peroksidazni test pasterizacije mleka, 2006/7; vzorci kot na sliki fosfataznega testa
01:50, 27 May 2008 Zivila mleko07fosfataza.jpg (file) 324 KB fosfatazni test pasterizacije mleka, 2006/7; oznake so: A = alpsko, B = škofjeloško, C = domače nepasterizirano, D = čokoladno, E = kislo mleko
07:14, 23 May 2008 Zivila soja08a.jpg (file) 33 KB Produkti PCR pri vaji GS živila (sojino mleko). 2007/8
02:20, 21 May 2008 V5s1b-08.jpg (file) 24 KB Celotni celični lizati pred in po indukciji. 2. gel. Skupina 1, 2007/8.
02:13, 21 May 2008 V5s1a-08.jpg (file) 24 KB Celotni celični lizat pred in po indukciji z IPTG. Skupina 1, gel 1, 2007/8. Debelejša lisa pri standardih predstavlja protein z M~25.000.
01:43, 16 May 2008 Zivila koncDNA08.jpg (file) 51 KB določanje konc. DNA v izolatu iz sojinega mleka; 2007/8
08:53, 14 May 2008 V6s1b-08.jpg (file) 63 KB Analiza VNTR v regiji D1S180, 1. skupina 2007/8 (negativ)
08:44, 14 May 2008 V4c08.jpg (file) 55 KB analiza transformant DH5a z lig. produktom: plazmidi po rezanju Eco/Hind; vse skupine 2007/8
09:41, 12 May 2008 V6s1-08.jpg (file) 61 KB vaja forenzika: STR; 2007/8, 1. skupina
02:22, 9 May 2008 Zivila meso08a.jpg (file) 37 KB PCR: sestava mešanega mesa, 2008
00:57, 6 May 2008 V4s1g1.jpg (file) 47 KB vaja 4, 1. skupina 2007/8: analiza rezanja z EcoRI
10:14, 5 May 2008 V4s1g2.jpg (file) 55 KB preparativna AGE - vektorji po rezanju z EcoRI + HindIII (2008, 1. skupina) negativ
09:24, 21 April 2008 V3s1g1.jpg (file) 35 KB 1 % AGE, preparativna izolacija, 1. skupina 2007/8
08:17, 8 April 2008 V1S2g2.jpg (file) 73 KB TrDNA vaje 2007/8; vaja 1 skupina 2; 2. gel: AGE 1 % z EtdBr
02:24, 8 April 2008 V1S1g2b.jpg (file) 71 KB Vaje TrDNA 2007/8. Skupina 1 vaja 1 - gel 2 temnejši.
02:23, 8 April 2008 V1S1g2a.jpg (file) 88 KB Vaje TrDNA 2007/8; skupina 1, vaja 1 gel 2 (svetlejši).
02:13, 8 April 2008 V1S1g1.jpg (file) 50 KB AGE 1. skupina 2007/8 vaja 1 1 % in 2 % gel
03:21, 30 March 2006 LJU-banner.jpg (file) 211 KB