SBB09 Construct37

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
Construction of {<KILR>} basic part

Wobble Oph024-F/Oph025-R    (136 bp, EcoRI/BamHI)
Sub into pBca9495CA-Bca1144#5  (EcoRI/BamHI, 3039+910, L)
Product is pBca9495CA-M10037  {<KILR>}
----
Oph024-F    foward oligo for cloning of {<KILR>}
ccataGAATTCatgAGATCTgttaaagaactggaagacaaaaacgaagaactgctgtctaaaatctaccacctgcg
Oph025-R    reverse oligo for cloning of {<KILR>}
ctgatGGATCCgcaaccaccacgttcaccaaccagttttttcagacgagcaacttcgttacgcaggtggtagattttagacagc
 JCA: wrong vector. See revision below:
Construction of {<KILR>} basic part

Wobble Oph024-F/Oph025-R    (136 bp, EcoRI/BamHI)
Sub into pBca9495AK-Bca1144#5  (EcoRI/BamHI, L)
Product is pBca9495AK-M10037  {<KILR>}
----
Oph024-F    foward oligo for cloning of {<KILR>}
ccataGAATTCatgAGATCTgttaaagaactggaagacaaaaacgaagaactgctgtctaaaatctaccacctgcg
Oph025-R    reverse oligo for cloning of {<KILR>}
ctgatGGATCCgcaaccaccacgttcaccaaccagttttttcagacgagcaacttcgttacgcaggtggtagattttagacagc