IGEM:Peking/SandBox

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search


The Project

Push on Push off Switch

Roadmap | Notebook | Lab status

Hop Count with Conjugation

Ruchu.gif

Igempkulogo.gif

The Team

Meeting archives

Funding

Project ideas

People

Advisors

Postgraduates

 • Liu Xili
 • Lou Chunbo
 • Ni Ming
 • Jiang Lingli

Undergraduates

 • Xu Anting
 • Yang Yifan
 • Li Tuo
 • Chen Chongyi
 • Qu Mingzhi
 • Ren Zhe
 • Yu Tao
 • Ma Tao
 • Chen Xiaoyue
 • Wang Mingcong
 • Lu Dan
 • Ma Haisu
 • Chen Daizhuo