GECKIL LAB:Social service

From OpenWetWare
Jump to navigationJump to search
 • 2002-2006: Founding Coordinator: Erasmus Program at Inonu University.

 • 2007: Application for TURKEY's inclusion in SCIENCE IN SCHOOL program of the European Community and translation of first texts (articles). Science in School aims to promote inspiring science teaching by encouraging communication between teachers, scientists, and everyone else involved in European science education. Originally supported by European Commission, Science in School is now published and funded by EIROforum (a partnership between eight of Europe’s largest inter-governmental scientific research organisations). The journal is a non-profit activity and is based at the European Molecular Biology Laboratory (EMBL) in Heidelberg, Germany.

 • 2007: Education of Educators (i.e., science teachers in our reagion) sponsored by TUBITAK, the largest research funding agency of Turkey.

 • 2008-2009: Research Projects Competitions held by TUBITAK among high school students in Eastern part of Turkey.

 • 2008-2011: Instructor for Biology Olympiads under the auspices of TUBITAK.


  İnönü Çocuk Üniversitesi
 • 2010-2012: Founding Director of the Center for Gifted and Talented at Inonu University.

 • 2010-2012: Founding Director of the Inonu Children's University, the founding member of European Children's Universities.

 • 2011: İnönü Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi Etkinliği (29 Ocak- 5 Şubat 2011): Malatya’daki 250 ilköğretim 6. Sınıf öğrencisinin FEN, SAĞLIK, TARIM ve TEKNOLOJİ gruplarına ayrılarak üniversite ortamında sunum ve deneylerle gelecekle ilgili perspektiflerinde yardımcı olmak. BAP destekli proje yürütücüsü (Bütçe 30.000 TL).

 • 2011: Proje yürütücüsü, İnönü Üniversitesi Üstün yetenekli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü ve Amerikan Büyükelçiliği tarafından finanse edilen bir proje ile Malatya Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından IQ’ları 130 ve üzeri olarak belirlenen ilköğretim okulu (1-5. Sınıf) öğrencileri için “İngilizce ve Kültür Kampı”, 27 Haziran- 1 Temmuz 2011.

 • 2010-2011: Malatya’nın belli ilköğretim okullarında ilköğretim öğretmenlerine seminerler vermek. Verilmiş olan seminerlerden bazılarının başlıkları: “21. Yüzyılda eğitim nasıl olmalı”, “Üstün yetenekli Çocukların Eğitimi”, “Dünyada Çocuk Üniversiteleri’nin Kurulması ve Amaçları”.

 • 2011: Türkiye'deki ilk beş çocuk üniversitesinden biri ve Avrupa Çocuk Üniversiteri Birliği'nin kurucu üyesi olarak İNÖNÜ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ sunumu, Ankara Üniversitesi.

 • 2012: İnönü Çocuk Üniversitesi projesi: Olağanüstü bir öğrenme kapasitesi ve biricik yetenekleri ile her çocuk keşfedilmeyi beklemektedir. Proje yürütücüsü, TÜBİTAK projesi (Proje no:111B229), Proje bütçesi: 120.000 YTL.

 • 2012: Nominated by TUBITAK, representing Turkey in COMSTECH (Committee on Scientific and Technological Cooperation, İslamabad) under OIC (Organisation of Islamic Cooperation).

  Translated "Science in School" articles for high school students(see them on SiS website under Turkish flag)

  A-01: Hikmet Geçkil. Genomlarla Eğlence: Mikoçiğner DNA Bulmacası (A translation of the original article: "Fun with genomes: the Mycomuncher DNA Puzzle") Science in School, 2007: 1(5); 28-31.

  A-02: Hikmet Geçkil. Gözler Ufukta, ayaklar yerde: Tim Hunt'la söyleşi (A translation of the original article "Eyes on the horizon, feet on the ground: interview with Tim Hunt") Science in School, 2007: 1(6); 9-13.

  A-03: Hikmet Geçkil. Romalılara ait yollar, tren istasyonları ve kontrolörler: RNA araştırmalarında son buluşlar (A translation of the original article "Of Roman roads, train yards and inspectors: recent discoveries in RNA research), Science in School, 2007: 1(6); 20-24.

  A-04: Aslı Giray Kurt ve Hikmet Geçkil. Proteini kristallere büyütme (A translation of the original article "Growing crystals from proteins"), Science in School, 2009: 11; 30-36.

  A-05: Emel Aytan ve Hikmet Geçkil. Folik asit: öğrenciler neden bu konuyu bilmeli? (A translation of the original article "Folic acid: why school students need to know about it"),Science in School, 2009: 13; 59-64.

  A-06: Zeliha Türkoğlu ve Hikmet Geçkil. Okulda nanoteknoloji (A translation of the original article "Nanotechnology in school"), Science in School, 2008: 10; 70-75.

  A-07: Tuğçe Kaymaz ve Hikmet Geçkil. Mikrobik yakıt hücresi: mayadan elektrik üretimi. (A translation of the original article "The microbial fuel cell: electricity from yeast"), Science in School, 2010: 14; 32-35.

  A-08: Canbolat Gürses ve Hikmet Geçkil. Omurilik hasarı: kök hücreler cevaba sahip mi? (A translation of the original article "Spinal cord injury: do stem cells have the answer?"), Science in School, 2013: 26; 38-43.

  A-09: Samet Kocabay ve Hikmet Geçkil. Ölümcül proteinler: prionlar. (A translation of the original article "Deadly proteins: prions"). Science in School, 2010, 15: 50-54.

  A-10: Tuğçe Kaymaz ve Hikmet Geçkil. Genetik planımızın ortaya çıkarılması. (A translation of the original article "Laying bare our genetic blueprint"). Science in School, 2013, 26; 20-24.

  A-11: Selen Çolak ve Hikmet Geçkil. DNA’da Urasil: bir yanlışlık mı ya da sinyal mi? (A translation of the original article "Uracil in DNA: error or signal?"). Science in School, 2011, 18; 27-31.

  A-12: Yasemin Gökçek ve Hikmet Geçkil. Kalem ve kağıtla biyoinformatik: filogenetik ağaç oluşturma. (A translation of the original article "Bioinformatics with pen and paper: building a phylogenetic tree"). Science in School, 2011, 18; 27-31.