FCCT Biochemistry Lab:Research:Cyanobacterial Biotechnology:We are hiring

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Our laboratory is hiring a researcher for a 1-3 years period for cooperation on a European project. Essential are current experience with cloning in bacterial cells, preparedness for an in-depth investigation of gene regulation, flexibility and enthusiasm. Research will focus on synthetic biology and biological safety in Cyanobacteria. Get in touch by August 17. Expected start is October 1. (Marko Dolinar)


Na Katedri za biokemijo iščemo raziskovalca za delo na evropskem projektu. Nujne so izkušnje s kloniranjem v bakterijskih celicah, pripravljenost za poglobljen študij genske regulacije, prilagodljivost in pripravljenost za zavzeto delo. Raziskovalno delo bo s področja sintezne biologije in biološke varnosti pri cianobakterijah. Javite se do 17.8.; predvideni začetek dela je 1.10. (Marko Dolinar)