FCCT Biochemistry Lab:Courses:TrDNA:A1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Tema A1

Namen

- razumeti postopke za ustvarjanje rekombinantnih organizmov
- poznati osnovne tehnike manipuliranja z DNA
- poznati in smiselno upoštevati zakonske in etične omejitve
- poznati nekatere aplikacije tehnologije rDNA
- poznati smeri razvoja in nove dosežke na področju tehnologije DNA


Osnove

- rekombinantna DNA
- klon, kloniranje
- izražanje (ekspresija)
- transgenski organizmi
- nevarnosti? omejitve?
_________

- encimske reakcije
- oprema in reagenti
- razvoj stroke
- aplikacije: molekularna biotehnologija

Zgodovina

1855 opišejo bakterijo Escherichia coli
1868 odkritje nukleina (Miescher) = DNA
1879 odkritje kromatina (Flemming) = kromosom (Waldeyer,1888)
1909 za dedne bolezni so odgovorni geni
1915 odkritje bakteriofagov
1927 Rentgenski žarki povzročajo mutacije (Muller)
1928 odkritje penicilina (Fleming)
1941 izraz ‘genetsko inženirstvo’
1953 razjasnjena 3D zgradba DNA (Watson in Crick)
1954 razvoj tehnik gojenja celic v kulturi
1961 razumevanje genetskega koda
1970 izolirali prvo restriktazo
1972 sinteza celotnega gena (Khorana)
1973 prvi uspeli poskusi v genetskem inženirstvu (Cohen & Boyer)
1976 prva pravila za izvajanje raziskav na področju rekomb. DNA
1977 rekomb. bakterije proizvedle človeško beljakovino
1981 prva gensko spremenjena rastlina
1981 kloniranje miši
1985 verižna reakcija s polimerazo (PCR)
1989 začetek projekta Človekov genom
1990 prva uporaba genskega zdravljenja
1995 objavljeno celotno nukleotidno zaporedje H. influenzae
1997 ovčka Dolly (jedrno kloniranje)
1999 določeno zaporedje prvega človekovega kromosoma
2000 delovna verzija zaporedja celotnega človekovega genoma


Zakonodaja

Seznam zakonodaje, vključno s podzakonskimi akti, je na naslovu http://www.bch.bf.uni-lj.si/Slo/law.htm.
Osnova je Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.


Zadnja sprememba 05.09.06