FCCT Biochemistry Lab:Courses:Biokemija-zivil-vaje

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

<html> <head>

 <meta http-equiv="Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1250">
 <meta name="author" content="Marko Dolinar">
 <meta name="GENERATOR">
 <title>Kemija in biokem. zivil - vaje - FKKT</title>

</head> <body alink="#0000ee" bgcolor="#ffffcc" link="#0000ee"

text="#000000" vlink="#551a8b">

<b><font size="+1">KEMIJA IN BIOKEMIJA ŽIVIL - vaje, 2. del</b></font> <p><b>2. del vaj: </b>27 ur, poletni semester 4. letnika univerzitetnega študija biokemije; <u>samo za študente sklopa C</u><br></p> <br> <p><span style="font-weight: bold;">NOVO: Razpored vaj za leto 2009 je objavljen v spodnji tabeli.<br></p> <p><br> <span style="color: rgb(204, 51, 204);"><span style="font-weight: bold;"></span><a href="http://web.fkkt.uni-lj.si/biokemija/zivila/navodila_zivila_2009.pdf">Navodila za vaje</a> so na voljo v formatu PDF (34 strani) - prosim, da si jih natisnete in nosite s seboj na vaje.<br> Na 5. strani navodil je tabela z razporedom vaj po terminih. Prosim, da se na vaje pripravite, saj bodo uvodi v laboratorijsko delo sorazmerno kratki.<br> </span></p>

<span style="font-weight: bold;">Urnik</span>: vaje potekajo ob torkih oz. četrtkih v dogovoru s študenti, vsakič po 4 polne ure (od 9 h do 13h). Zaradi manjšega števila študentov bodo letos vaje izjemoma v intenziviranih 4 terminih, s tem da zadnji rezultat dobite šele po opravljeni vaji (analizo bo izvedel tehnik).<br> <br>

<p><b>Teme po datumih:</b> <br> (št. leto 2008/09) <table border="1" cellpadding="2" width="90%">

 <caption><br>
 </caption><tbody>
 </tbody> <tbody>
  <tr>
   <td style="font-weight: bold;" valign="top">datum<br>
   </td>
   <td style="font-weight: bold;" valign="top">tema</td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">torek, 12. maja ob 9:00<br>
   </td>
   <td valign="top">Določanje deleža koruzne moke v pšenični.<br> Določanje prisotnosti mikrobov v hrani (teor.)<br>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">torek, 19. maja ob 9:00<br>
   </td>
   <td valign="top">Določanje vrstne sestave mešanega mesa, 1. del: izolacija DNA<br>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">torek, 26. maja ob 9:00<br>
   </td>
   <td valign="top">Določanje vrstne sestave mešanega mesa, 2. del: PCR in analiza (elektroferogram - negativ <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_meso09a.jpg"> 2009</a>, <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_meso08a.jpg"> 2008</a>); označevalci velikosti so <a
href="http://www.nt.ntnu.no/users/lale/scientific/myrefuse/100bp-ing.pdf">lestvica 100 bp</a>).<br>

Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 1. del: izolacija DNA.

   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">četrtek, 28. maja ob 9:00<br>
   </td>
   <td valign="top"> Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 2. del: določanje koncentracije DNA (rezultat <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_koncDNA08.jpg"> 2008</a>, <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_koncDNA09.jpg"> 2009</a>) in PCR za določanje lektina.<br>
   

Kontrola pasterizacije mleka [stari sliki: <a

href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_mleko07fosfataza.jpg">fosfatazni test</a>, <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_mleko07peroksidaza.jpg">peroksidazni test</a>]<br>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td valign="top">naknadni rezultat<br>
   </td>
   <td valign="top">Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 3. del: PCR za določanje promotorja, obarjanje in elektroforeza (elektroferogram <a
href="http://openwetware.org/wiki/Image:Zivila_soja08a.jpg">rezultat 2008</a> [negativ] - označevalci velikosti so opisani na strani <a href=" http://www.nt.ntnu.no/users/lale/scientific/myrefuse/100bp-ing.pdf">proizvajalca </a>). <br>
   </td>
  </tr>
 </tbody>

</table> <br> </a> </p> <span style="font-weight: bold;">Zanimive povezave:</span><br> <br> <ul>

 <li><a
href="http://www.svet-je-lep.com/prehrana/tabela_Ejev.php">Seznam dodatkov živilom</a> na strežniku Svet je lep - aplikativni

pristop k (bio)kemiji živil. Jemljite z nekoliko rezerve - o marsičem bi se dalo strokovno razpravljati.</li>

 <li>Zbirka podatkov o gensko spremenjenih rastlinah <a href="http://www.agbios.com/dbase.php?action=ShowForm">AGBIOS</a>

- popoln seznam vseh rastlinskih vrst, ki so jih gensko spremenili in postopki uvedbe sprememb.</li>

 <li>Zbirka podatkov o GS rastlinah, dovoljenih za sajenje ali prodajo v EU: <a href="http://www.gmo-compass.org/eng/gmo/db/">GMO-Compass</a></li>

</ul> <br> </p> </body> </html>