FCCT Biochemistry Lab:Courses:Biokemija-kemiki-MolekularnaBiologija

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Biokemija za študente Kemije, 2. del: Molekularna biologija

Predavanja so ob sredah od 8:15 do 9:45 v veliki predavalnici Instituta "Jožef Stefan", Jamova 39.
Predavatelj: doc. dr. Marko Dolinar.
Govorilna ura: vsako sredo od 16.15h do 17h in/ali po predhodnem dogovoru po telefonu (01) 241-9480 ali e-pošti na Jamovi 39 (IJS: stavba B, soba 109 - tik pred knjižnico).

Razpored tem v študijskem letu 2008/9 - poletni semester:

16.2. - predavanja iz Metabolizma (prof. Metka Renko)
25.2. - predavanja iz Metabolizma (prof. Metka Renko)
4.3. - biokemija čutil: vonji in okusi
11.3. - biokemija čutil: svetloba, barve, sluh in tip
18.3. - uvod v imunologijo
25.3. - podvojevanje DNA pri bakterijah
1.4. - podvojevanje DNA pri človeku, rekombinacija in popravljanje mutacij
8.4. - prepisovanje DNA v RNA pri bakterijah
15.4. - prepisovanje in zorenje RNA pri človeku
22.4. - genetski kod in sinteza aminoacil-tRNA
(29.4. - ni predavanj)
6.5. - biosinteza polipeptidne verige, dodelava in usmerjanje proteinov
13.5. - uravnavanje izražanja genov: operonski model
20.5. - primeri izražanja genov pri bakterijah in uravnavanje izražanja pri človeku
27.5. - tehnologija rekombinantne DNA: osnovna orodja
3.6. - tehnologija rekombinantne DNA: aplikacije


Back to the main page.