FCCT Biochemistry Lab:Bio

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search


<html> <center> <table style="background-color: rgb(255, 230, 230); width: 90%;" border="0">

 <tbody>
  <tr>
   <td width="3%">&nbsp;</td>
   <td><font color="#008040" face="Arial" size="4"><strong>KATEDRA

ZA BIOKEMIJO<br>

   </strong></font><font color="#008080" face="Arial" size="3"><strong>Fakulteta

za kemijo in kemijsko tehnologijo<br>

Univerza v Ljubljani</strong></font></td>


   <td style="width: 198px;">&nbsp; <font face="Arial" size="2"><img src="Flag_UK.gif" align="middle" height="32" width="32"> </font><a href="http://bio.ijs.si/chair.htm"><font face="Arial" size="2">English

page</font></a> </td>

   <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 72px;">
    <p style="text-align: center; width: 72px;"><a href="http://www.uni-lj.si/"><img style="border: 0px solid ; width: 51px; height: 83px;" alt="UL" src="UL_logo2.gif"></a><a href="http://www.uni-lj.si/"><br>
   </a><a href="http://www.uni-lj.si/"> </a></p>
   </td>
   <td style="width: 345px;"><font face="Arial" size="2">Univerza

v Ljubljani (UL)<br></font></td>

  </tr>
  <tr>
   <td width="3%">&nbsp;</td>
   <td><font face="Arial" size="2">Jamova 39<br>

1000 Ljubljana<br> Slovenija</font><font face="Arial"><br></font></td>


   <td style="width: 198px;" align="center">&nbsp;</td>
   <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 72px;">
   <p style="width: 72px; text-align: center;"><br>
   <a href="http://www.fkkt.uni-lj.si/"><font face="Arial"><img src="FKKT_logo.gif" alt="FKKT" style="border: 0px solid ; width: 75px; height: 53px;" align="middle" hspace="0"></font></a><a href="http://rcul.uni-lj.si/kem/index.html"><font face="Arial"> </font></a></p>
   </td>


   <td style="width: 345px;"><font face="Arial" size="2">Fakulteta

za kemijo in kemijsko tehnologijo UL<em></em></font></td>

  </tr>
 <tr>
   <td width="3%"><br>
   </td>
   <td>&nbsp;</td>
   <td style="width: 198px;">&nbsp;</td>
   <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 72px;">
 
   <p style="text-align: center; width: 72px;"><a href="http://bio.ijs.si/sbd.htm"><font face="Arial" size="2"><img alt="SBD" src="logo3.jpg" style="border: 0px solid ; width: 63px; height: 44px;" align="middle"> </font></a></p>
   </td>


   <td style="width: 345px;"><font face="Arial" size="2">Slovensko

biokemijsko dru&scaron;tvo</font></td>

  </tr>


  <tr>
   <td width="3%">&nbsp;</td>
   <td><font face="Arial" size="2">telefon: (01) 477 3900<br>

telefaks: (01) 477 3984</font></td>

   <td style="width: 198px;">&nbsp;</td>


   <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 72px;"><a href="http://www.fkkt.org/deska/index.asp"><font face="Arial"><img alt="OGL. DESKA" src="OD_logo.gif" style="border: 0px solid ; width: 78px; height: 50px;" align="middle" hspace="0"></font></a><a href="http://www.fkkt.org/deska/index.asp"><font face="Arial"> </font></a></td>


   <td style="width: 345px;"><font face="Arial" size="2">Oglasna

deska za &scaron;tudente FKKT</font></td>

  </tr>


  <tr>
   <td width="3%">&nbsp;</td>
   <td><font face="Arial" size="2">predstojnica:
   </font><a href="mailto:brigita.lenarcic@ijs.si"><font face="Arial" size="2">prof.

dr. Brigita Lenarčič</font></a> </td>

   <td style="width: 198px;">&nbsp;</td>
   <td style="text-align: center; vertical-align: middle; width: 72px;">
     <p style="text-align: center; width: 72px;"><a href="http://www.student-info.net/fkkt/"><font face="Arial"><img alt="štud. info sistem FKKT" src="IC_FKKT_logo.gif" style="border: 0px solid ; width: 34px; height: 34px;" align="middle" hspace="0"></font></a>

</p></td> <td style="width: 345px;"><font face="Arial" size="2">Študentski info sistem FKKT</font></td>

  </tr>
 </tbody>

</table> </center>

</div>


<div align="center"> <center> <table bgcolor="#fbfccd" border="1" cellpadding="2" cellspacing="3" width="90%">

 <tbody>
  <tr>
   <td><a href="http://bio.ijs.si/Katedra/katedra1.html"><font face="Arial"><strong>O

katedri:</strong></font></a> <font face="Arial">poučevanje, raziskovalno delo, zgodovina, lokacija, imenik</font></td>

   <td><a href="http://bio.ijs.si/Katedra/info1.html"><font face="Arial"><strong>&Scaron;tudij

biokemije:</strong></font></a> <font face="Arial">informacije za srednje&scaron;olce</font></td>

  </tr>
  <tr>
  <td><a href="http://bio.ijs.si/Katedra/studenti.html"><font face="Arial"><strong>Informacije

za &scaron;tudente:</strong></font></a><span style="text-decoration: underline;"></span><font face="Arial"> po predmetih in smereh &scaron;tudija - tudi za <a href="absolventi.html">absolvente</a> </font></td>

   <td><a href="http://bio.ijs.si/Katedra/zanimivosti.html"><font face="Arial"><strong>Zanimivosti

in povezave</strong></font></a><font face="Arial"> s področja biokemije in molekularne biologije</font></td>

  </tr>
 </tbody> </center>

</table>

   </form>
  </div>

</html>


NOVICE:
Na spletu se je pojavil nov blog v slovenščini, na katerem so objavljene informacije o novostih in zanimivostih s področja molekularne biologije in sorodnih ved, sintezne biologije, biologije sistemov, funkcijske genomike in drugih. Stran z naslovom Nove biologije ureja doc. dr. Marko Dolinar z naše katedre. Tudi obiskovalci so vabljeni, da prispevajo novice in komentarje. Z blogom je povezan tudi wiki, ki je trenutno (še) v delovni verziji in se bo verjetno kmalu selil na drug naslov. (15.1.07)
ISKANJE PO SPLETU:
<html><a href="http://www.google.com/"><font face="Arial"><strong><img src="http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif" alt="Google" align="middle" border="0" height="53" width="128"></strong></font></a><font face="Arial"><strong><input size="30" maxlength="200" name="q"><input name="btnG" value="I&scaron;či" type="submit"> </strong></font><p style="text-align: left; margin-left: 27px; width: 488px;"><font face="Arial" size="1">&scaron;tevilo

dostopov od 25.2.2002:<br>

   </font><font size="1"><!-- BEGIN FASTCOUNTER CODE --></font>
   <a href="http://member.bcentral.com/cgi-bin/fc/fastcounter-login?2859537" target="_top"><img src="http://fastcounter.bcentral.com/fastcounter?2859537+5719081" style="border: 0px solid ; width: 90px; height: 16px;" title="" alt="counter"><!-- END FASTCOUNTER CODE --></a><font face="arial" size="1"> &nbsp;</font><a href="http://fastcounter.bcentral.com/fc-join" target="_top"><font face="arial" size="1">FastCounter

by bCentral</font></a><a href="http://fastcounter.bcentral.com/fc-join" target="_top"><font size="1"><!-- END FASTCOUNTER LINK --></font></a><br>

   <font face="Arial" size="1">obnovljeno 15.

januarja 2007 -</font> <a href="mailto:Marko.Dolinar@fkkt.ino-lj.si"><font face="Arial" size="1">urednik</font></a> </p>

   </td>
  </tr>
 </tbody>

</table></html>