Alcazar:Contact

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Home        Contact        Internal        Lab Members        Publications        Research        Teaching        </div>


Farmacia UB.jpg

Alcázar Lab

Genetics of Plant-Environment InteractionsFacultat de Farmàcia - Universitat de Barcelona (UB)
Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia
Unitat de Fisiologia Vegetal
Avda Diagonal 643, 08028 Barcelona
Spain