Tsinghua/2007/people

From OpenWetWare
Revision as of 13:06, 26 October 2007 by Zhou Yu (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

                                             RESOURCE   

Team Member

Chenchen.jpgLikeyu.jpgYuzhou.jpg
 ChenChen 陈琛 Keyu Lee 李可喻 Zhou Yu&nbsp陈琛
Zhoulijun.jpgJiangming.jpgDongpeng.jpg
Lijun Zhou(Team Leader)Ming JiangDong Peng
Zhaoxinyu.jpgLiuyexing.jpg
Xinyu ZhaoYexing Liu

Advisors

Songxindong.jpgLiuzhe.jpgShizhenyu.jpg
Xindong SongZhe LiuZhenyu Shi

Instructors

Professor Guoqiang ChenChenguoqiang.jpg
Dr. Feng XuXufeng.jpg