FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Splošno

V študijskem letu 2014/15 bodo pri prof. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (12. februarja 2015), Renaturacija rekombinantnih proteinov (17. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (19. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekala na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19 v Fegeševi sobi. Uvodnemu predavanju bodo sledili seminarji. Glede na število vpisanih študentov v 2. modul bomo letos izvedli dva seminarja. Članka, ki sta osnova za pripravo, sta navedena spodaj.

Seznam seminarjev

vsi članki so oddani / izbrali si boste članke, ki jih bosta ponudila prof. Jerala in doc. Podobnikova
datum članek za seminar referent
12. 02. 2015/ Kaempf et at.: In vivo production of a novel glycoconjugate vaccine against Shigella flexneri 2a in recombinant Escherichia coli: identification of stimulating factors for in vivo glycosylation. Microb. Cell Fact. (2015)... Saša Rezelj
17. 02. 2015/ Vink et al.: A simple, robust and highly efficient transient expression system for producing antibodies. Methods (2014)... Nika Kruljec
17. 02. 2015/ Song et al.: Refolded scFv antibody fragment against myoglobin shows rapid reaction kinetics. Int. J. Mol. Sci. (2014)... Nana Škrjanc
19.02. 2015/ Beiroti et al.: Effect of post-solubilization conditions on the yield and efficiency of recombinant streptokinase purification at large-scale. Protein Expression and Purification (2014)... Tamara Knific
19.02. 2015/ Članek za skupno razpravo (brez posebne predstavitve): seminar 5 /

Prijave sem sprejemal po e-pošti do zasedbe seminarskih tem.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddate na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit (izjemoma letos ne, ker imate pri tem modulu dvojno število seminarjev)
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 30 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools