FCCT Biochemistry Lab:Courses:BiomedSeminars

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Splošno

V študijskem letu 2015/16 bodo pri prof. Dolinarju v okviru 2. modula (Struktura in funkcija bioloških molekul) pri predmetu Izbrani procesi iz biokemije in molekularne biologije na sporedu tri teme: Ekspresijski sistemi (11. februarja 2015), Renaturacija rekombinantnih proteinov (16. februarja) in Izolacija in karakterizacija rekombinantnih proteinov (18. februarja). Predavanja in seminarji se bodo začeli vsakič ob 14:15 in bodo potekala na Kemijskem inštitutu na Hajdrihovi 19. Uvodnemu predavanju bodo sledili seminarji. Glede na število vpisanih študentov bo letos vsak študent v okviru 2. modula pripravil dva seminarja. Članki, ki so osnova za pripravo, so navedeni spodaj.

Seznam seminarjev

datum članek za seminar referent
11. 02. 2016/ Chaudhary et at.: Tightly regulated and high level expression vector construction for Escherichia coli BL21 (DE3). J. Industr. Engng. Chem. (2015)... Andreja
16. 02. 2016/ Suchanek & Salati: Construction and evaluation of an adenoviral vector for the liver-specific expression of the serine/arginine-rich splicing factor, SRSF3. Plasmid (2015)... Tina
16. 02. 2016/ Bao et al.: Optimization of dilution refolding conditions for a camelid single domain antibody against human beta-2-microglobulin. Prot. Expr. Purif. (2016)... Andreja
18.02. 2016/ Klaus et al.: Overcoming inefficient secretion of recombinant VEGF-C in baculovirus expression vector system by simple purification of the protein from cell lysate. Prot. Expr. Purif. (2015)... Thai
18.02. 2016/ Sluchanko et al.: High-yield soluble expression, purification and characterization of human steroidogenic acute regulatory protein (StAR) fused to a cleavable Maltose-Binding Protein (MBP) Prot. Expr. Purif. (2016) Fabio

Seminar izberete tako, da se vpišete v tabelo, ki vam jo je posredoval prof. Jerala 20.1. po e-pošti.

Navodila za pripravo

Seminarji predstavljajo pomemben del modula in jih bomo tako tudi ocenjevali. Samo 50 % ocene modula bodo predstavljali odgovori na izpitna vprašanja, 50 % ocene pa je ocena seminarja. Ta polovica ocene se oblikuje iz 60 % za predstavitev in povzetek ter 40 % za sodelovanje pri razpravah o seminarjih.

Vsak doktorski študent, ki je vpisal 2. modul, mora:
- prebrati vsakega od člankov, ki jih bomo obravnavali na seminarjih, do datuma predstavitve
- pripraviti vprašanja za razpravo
- sodelovati v razpravi

Vsak od referentov mora pripraviti naslednje:
- povzetek seminarja s 1200-1600 besedami - lahko vključuje tudi slike, ni pa nujno (sklicujete se lahko na številke slik v originalnem članku); povzetek oddate na dan predstavitve v elektronski obliki in ga pošljite tudi vsem vpisanim študentom kot pomoč pri pripravi na izpit (izjemoma letos ne, ker imate pri tem modulu dvojno število seminarjev)
- predstavitev v programu PowerPoint v obsegu in na način, ki bo omogočil natančen vpogled v snov, predstavljeno v članku in bo služil kot osnova za razpravo

Predstavitve naj bi bile dolge okrog 30 minut. V tem času boste morali razložiti:
- ozadje/problem, ki ga članek obravnava, pri čemer poskušajte izluščiti ne samo namen dela, pač pa tudi delovno hipotezo
- predhodno opravljeno delo (ali stanje stvari na tem področju)
- konkreten delovni načrt za izvedbo raziskave
- rezultate in metode (metodo smiselno vključite v rezultate)
- kritično mnenje o članku (kaj je bilo dobro zastavljeno, izvedeno, predstavljeno, razloženo... in kaj ne)
- uvod v razpravo

Razprava o vsakem članku naj bi trajala vsaj 30 minut in mora biti poglobljena in argumentirana. Zato je res nujno, da članke berete sproti in temeljito!

Personal tools