FCCT Biochemistry Lab:Courses:Biokemija-zivil-vaje

From OpenWetWare

Jump to: navigation, search

Kemija in biokem. zivil - vaje - FKKT KEMIJA IN BIOKEMIJA ŽIVIL - vaje, 2. del

2. del vaj: 27 ur, poletni semester 4. letnika univerzitetnega študija biokemije; samo za študente sklopa C


NOVO: Razpored vaj za leto 2009 je objavljen v spodnji tabeli.


Navodila za vaje so na voljo v formatu PDF (34 strani) - prosim, da si jih natisnete in nosite s seboj na vaje.
Na 5. strani navodil je tabela z razporedom vaj po terminih. Prosim, da se na vaje pripravite, saj bodo uvodi v laboratorijsko delo sorazmerno kratki.

Urnik: vaje potekajo ob torkih oz. četrtkih v dogovoru s študenti, vsakič po 4 polne ure (od 9 h do 13h). Zaradi manjšega števila študentov bodo letos vaje izjemoma v intenziviranih 4 terminih, s tem da zadnji rezultat dobite šele po opravljeni vaji (analizo bo izvedel tehnik).

Teme po datumih:
(št. leto 2008/09)


datum
tema
torek, 12. maja ob 9:00
Določanje deleža koruzne moke v pšenični.
Določanje prisotnosti mikrobov v hrani (teor.)
torek, 19. maja ob 9:00
Določanje vrstne sestave mešanega mesa, 1. del: izolacija DNA
torek, 26. maja ob 9:00
Določanje vrstne sestave mešanega mesa, 2. del: PCR in analiza (elektroferogram - negativ 2009, 2008); označevalci velikosti so lestvica 100 bp).
Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 1. del: izolacija DNA.
četrtek, 28. maja ob 9:00
Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 2. del: določanje koncentracije DNA (rezultat 2008, 2009) in PCR za določanje lektina.
Kontrola pasterizacije mleka [stari sliki: fosfatazni test, peroksidazni test]
naknadni rezultat
Ugotavljanje prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v hrani, 3. del: PCR za določanje promotorja, obarjanje in elektroforeza (elektroferogram rezultat 2008 [negativ] - označevalci velikosti so opisani na strani proizvajalca ).

Zanimive povezave:

  • Seznam dodatkov živilom na strežniku Svet je lep - aplikativni pristop k (bio)kemiji živil. Jemljite z nekoliko rezerve - o marsičem bi se dalo strokovno razpravljati.
  • Zbirka podatkov o gensko spremenjenih rastlinah AGBIOS - popoln seznam vseh rastlinskih vrst, ki so jih gensko spremenili in postopki uvedbe sprememb.
  • Zbirka podatkov o GS rastlinah, dovoljenih za sajenje ali prodajo v EU: GMO-Compass

Personal tools