Van Oudenaarden Lab:ZC64.3

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>ZC64.3c (ceh-18 spliced coding region)

atgaacaccttggagaacacgtttcaatttctcgcagaagtattcgaagccaatggtggttgccttgtcacagaacgtgt cagtccatctttgtcgggagccagcaaacgaaaaagtcgaccggtgaagaggatcatcactgaagacgaagtaatcccag aagaagaagtggtcgaagaagaggaagaagagaaagttgaacagccatcagaagaagtaacatgtccagcaatgcaggta gatgccacggatgcaattctggcatcgctcaggcaaatagcgaataatgatctcagtgagcactgtatcagagaagacga aggcaacacgtcagctgaagtgttctcaaacggaaacggcgaagacatggaacaagccggccttgcgggtactgatttat tacggagagttgctgatatgttacaaggaaatcataatggctcacttaattcgcatttcttgcaacagcaattcgcggcg ttcaaagttgaccccacaccagtttccacaaatggcaatggtcttttgactccgatcactacacaactgtcaccactttt cacatcgactgacgcgttcaattcacctgaaaaattactgcaagcgattatgacaccgtctttaggattccttggcgcaa atggtctgggtaagaaacatattttgaaaatcaaattctattgggttatttcaggtgcttcaaacagtggacttctttct tcacctctgattgctcctagtccgactcttctccaatcgttgatgaacacccccacacaaccgacggcttccttgacgcc taaaaaagctgagaatcggcctccagtagtgtcacaaacgttgaaagcttctaagcgacgattatttgatgatacatcaa gaattgaggcggcgagcatgagcggtgatgatcggattgatatgaatgagctggaagcatttgcacagacgttcaaaaaa cagaggataaagttcggtttcacacaaggcgatgttggtgttgcgctggggaaacgatatggcaccgacttttcacaaac aaccatttcacgtttcgaagcgctgaacctgtcattcaaaaacatgtgcaaactgaggcctttgttgaaggaatggctag cagatgtggagatggcaatcgaaggtggtgcaactgtcacagatctcattgacaaaaagacaattcacaatggcaaccat cacaccattcatcacgttgatgtgagttcactgaacttcagagtaatcacttga


Name of probe set: ceh-18

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 08:16:32 -0700

48 probes designed for target of length 1254

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gtgttctccaaggtgttcat, ceh-18_1, 1, 1, 45

cttcgaatacttctgcgaga, ceh-18_2, 2, 30, 45

gtgacaaggcaaccaccatt, ceh-18_3, 3, 52, 50

caaagatggactgacacgtt, ceh-18_4, 4, 74, 45

actttttcgtttgctggctc, ceh-18_5, 5, 98, 45

tcagtgatgatcctcttcac, ceh-18_6, 6, 124, 45

cttcttctgggattacttcg, ceh-18_7, 7, 147, 45

ttcttcctcttcttcgacca, ceh-18_8, 8, 170, 45

ctgatggctgttcaactttc, ceh-18_9, 9, 192, 45

gcattgctggacatgttact, ceh-18_10, 10, 216, 45

aattgcatccgtggcatcta, ceh-18_11, 11, 239, 45

tattcgctatttgcctgagc, ceh-18_12, 12, 267, 45

atacagtgctcactgagatc, ceh-18_13, 13, 289, 45

acgtgttgccttcgtcttct, ceh-18_14, 14, 312, 50

tccgtttgagaacacttcag, ceh-18_15, 15, 335, 45

ataaatcagtacccgcaagg, ceh-18_16, 16, 381, 45

aacatatcagcaactctccg, ceh-18_17, 17, 403, 45

gtgagccattatgatttcct, ceh-18_18, 18, 426, 40

gctgttgcaagaaatgcgaa, ceh-18_19, 19, 450, 45

tcaactttgaacgccgcgaa, ceh-18_20, 20, 472, 50

atttgtggaaactggtgtgg, ceh-18_21, 21, 494, 45

tcggagtcaaaagaccattg, ceh-18_22, 22, 516, 45

agtggtgacagttgtgtagt, ceh-18_23, 23, 538, 45

aattgaacgcgtcagtcgat, ceh-18_24, 24, 564, 45

gtgtcataatcgcttgcagt, ceh-18_25, 25, 597, 45

ttgcgccaaggaatcctaaa, ceh-18_26, 26, 621, 45

atatgtttcttacccagacc, ceh-18_27, 27, 643, 40

gaagcacctgaaataaccca, ceh-18_28, 28, 682, 45

gtgaagaaagaagtccactg, ceh-18_29, 29, 705, 45

attggagaagagtcggacta, ceh-18_30, 30, 738, 45

tgtgtgggggtgttcatcaa, ceh-18_31, 31, 760, 50

tttttaggcgtcaaggaagc, ceh-18_32, 32, 787, 45

tttgtgacactactggaggc, ceh-18_33, 33, 819, 50

cgtcgcttagaagctttcaa, ceh-18_34, 34, 841, 45

ccgcctcaattcttgatgta, ceh-18_35, 35, 873, 45

tatcaatccgatcatcaccg, ceh-18_36, 36, 903, 45

gcaaatgcttccagctcatt, ceh-18_37, 37, 925, 45

cctctgttttttgaacgtct, ceh-18_38, 38, 947, 40

ccttgtgtgaaaccgaactt, ceh-18_39, 39, 970, 45

aagtcggtgccatatcgttt, ceh-18_40, 40, 1012, 45

gcttcgaaacgtgaaatggt, ceh-18_41, 41, 1042, 45

gcctcagtttgcacatgttt, ceh-18_42, 42, 1080, 45

gctagccattccttcaacaa, ceh-18_43, 43, 1102, 45

ttcgattgccatctccacat, ceh-18_44, 44, 1124, 45

tgagatctgtgacagttgca, ceh-18_45, 45, 1149, 45

ggttgccattgtgaattgtc, ceh-18_46, 46, 1179, 45

tcaacgtgatgaatggtgtg, ceh-18_47, 47, 1201, 45

ctctgaagttcagtgaactc, ceh-18_48, 48, 1224, 45