Van Oudenaarden Lab:Y65B4BR.9

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>Y65B4BR.9 (ceh-9 spliced coding region)

atggaaactgacttgctcttccaactacttcaaccctattttgcactgttgacgtctgatgtgaagcctcagagaagaac tagtcacctgataaaggatatacttgacttaccaactgttaatggagaaattgatgaatttggaagatgcaaatccagcc tcgaccaagccaaagagtctcctatagaaaaatgtcaaaaaacaaagagaaagaaggcgcggacgacattttccgggaaa caagtattcgaactggagaagcagtttgaggcgaaaaagtatttgtcaagtagtgacagaagtgagcttgcaaaacgatt ggatgtcacggagacgcaggtgaaaatctggttccaaaaccggcgtaccaagtggaagaagatcgaatcggaaaaggaaa gatctggagaaataccggatgatcagattgtgaagccgcaataa


Name of probe set: ceh-9

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 08:56:04 -0700

20 probes designed for target of length 444 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gaagagcaagtcagtttcca, ceh-9_1, 1, 2, 45

caaaatagggttgaagtagt, ceh-9_2, 2, 24, 35

ttcacatcagacgtcaacag, ceh-9_3, 3, 46, 45

gtgactagttcttctctgag, ceh-9_4, 4, 68, 45

agtcaagtatatcctttatc, ceh-9_5, 5, 90, 30

atttctccattaacagttgg, ceh-9_6, 6, 112, 35

tttgcatcttccaaattcat, ceh-9_7, 7, 134, 30

tctttggcttggtcgaggct, ceh-9_8, 8, 157, 55

ttgacatttttctataggag, ceh-9_9, 9, 179, 30

gcgccttctttctctttgtt, ceh-9_10, 10, 201, 45

tgtttcccggaaaatgtcgt, ceh-9_11, 11, 223, 45

ctgcttctccagttcgaata, ceh-9_12, 12, 245, 45

gacaaatactttttcgcctc, ceh-9_13, 13, 268, 40

aagctcacttctgtcactac, ceh-9_14, 14, 290, 45

ccgtgacatccaatcgtttt, ceh-9_15, 15, 312, 45

aaccagattttcacctgcgt, ceh-9_16, 16, 334, 45

ccacttggtacgccggtttt, ceh-9_17, 17, 356, 55

ccttttccgattcgatcttc, ceh-9_18, 18, 378, 45

tccggtatttctccagatct, ceh-9_19, 19, 400, 45

ttgcggcttcacaatctgat, ceh-9_20, 20, 422, 45