Van Oudenaarden Lab:W05E10.3

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>W05E10.3.1 (ceh-32 spliced coding region)

atgttcactccagaacagttcacaaaagtgatgtcccaactgggtaacttttcccagttgggacaaatgttccaacccgg gaacgttgcaatgcttcaagcacttcaagccaatggagcatcctccactccatcactgttccctgcaatgccttcagtta ttccatcgttagctgctccatcatcaccgactacctcgaacttgactgctgaccagattgtgaagacatgtgagcaactt gaaactgatggagatgtcgatggacttttccgattcatgtgcacaatccctccacaaaaaactcaagaggttgctggaaa tgaagcctttcttagagcccgagccctcgtctgcttccatgcaagtcacttccgcgagctctacgccattttggaaaaca acaaattctctccaaaataccatccgaagcttcaggaaatgtggcatgaagctcactaccgtgaacaggagaagaatcgt ggaaaatctctttgtgcagtcgacaaatatcgtgttcgcaagaagtacccaatgccaagaacaatctgggatggagagca aaagacacattgcttcaaggagagaacaagatcacttttgagagaatggtatctcaaggatccatatccaaatccaccaa aaaagaaggaactcgcaaatgcaacaggtctcacacagatgcaagttggaaattggtttaaaaacaggaggcaacgagat cgggcagcagctgcaaaaaataagcaaaacatcatcggagtggaattgaagaaaacatcgtccgacatgtcagattcaga tgatgattttgaggattcaatgactgattctccaagcccaattgatgaaccgaaagatctcagcaaaagtcatattccaa agctctcaccaacactcttacctaaaatggcgactccattcgatatgttcgcagctgcagcaaatccattgatgatgttg aacttgaatccagctctctacatgcaattccacaactttttcaacacaatgaggaacccacaaattgacgaagaagaaaa tagcgagacaacggttgaagttgaagctgatattgagccaccgaagaaacgatcaaaattgagtattgatgagattttga atatcaaatcagaagtgtccccttcacaatgctcaccctgctccaatgaatcactttctccaaagcgagcggtaaagaca gaagaagtgaaaaaagaggatgatgaggctgctgaagaagattctcgaagtgtgaagagtgaaacatcagaagatccaaa acattcatcaccaaagtcaacgacatctcaatctgagtaa


Name of probe set: ceh-32

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 12:55:44 -0700

48 probes designed for target of length 1320

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gaactgttctggagtgaaca, ceh-32_1, 1, 2, 45

ccagttgggacatcactttt, ceh-32_2, 2, 24, 45

tgtcccaactgggaaaagtt, ceh-32_3, 3, 46, 45

ttgaagcattgcaacgttcc, ceh-32_4, 4, 80, 45

atgctccattggcttgaagt, ceh-32_5, 5, 102, 45

ataactgaaggcattgcagg, ceh-32_6, 6, 142, 45

atgatggagcagctaacgat, ceh-32_7, 7, 165, 45

atctggtcagcagtcaagtt, ceh-32_8, 8, 199, 45

caagttgctcacatgtcttc, ceh-32_9, 9, 222, 45

aagtccatcgacatctccat, ceh-32_10, 10, 248, 45

agggattgtgcacatgaatc, ceh-32_11, 11, 272, 45

ccagcaacctcttgagtttt, ceh-32_12, 12, 298, 45

ggctctaagaaaggcttcat, ceh-32_13, 13, 320, 45

aagtgacttgcatggaagca, ceh-32_14, 14, 352, 45

ttccaaaatggcgtagagct, ceh-32_15, 15, 377, 45

cggatggtattttggagaga, ceh-32_16, 16, 407, 45

tcatgccacatttcctgaag, ceh-32_17, 17, 430, 45

ttcttctcctgttcacggta, ceh-32_18, 18, 457, 45

gtcgactgcacaaagagatt, ceh-32_19, 19, 485, 45

gtacttcttgcgaacacgat, ceh-32_20, 20, 509, 45

cccagattgttcttggcatt, ceh-32_21, 21, 531, 45

caatgtgtcttttgctctcc, ceh-32_22, 22, 553, 45

gtgatcttgttctctccttg, ceh-32_23, 23, 576, 45

ccttgagataccattctctc, ceh-32_24, 24, 600, 45

tttggtggatttggatatgg, ceh-32_25, 25, 622, 40

tgcatttgcgagttccttct, ceh-32_26, 26, 644, 45

aacttgcatctgtgtgagac, ceh-32_27, 27, 668, 45

ctcgttgcctcctgttttta, ceh-32_28, 28, 699, 45

tattttttgcagctgctgcc, ceh-32_29, 29, 723, 45

tccactccgatgatgttttg, ceh-32_30, 30, 745, 45

gtcggacgatgttttcttca, ceh-32_31, 31, 767, 45

gcttggagaatcagtcattg, ceh-32_32, 32, 818, 45

ctgagatctttcggttcatc, ceh-32_33, 33, 844, 45

ggtgagagctttggaatatg, ceh-32_34, 34, 871, 45

cgccattttaggtaagagtg, ceh-32_35, 35, 893, 45

ctgcgaacatatcgaatgga, ceh-32_36, 36, 915, 45

atcatcaatggatttgctgc, ceh-32_37, 37, 937, 40

gagagctggattcaagttca, ceh-32_38, 38, 959, 45

gggttcctcattgtgttgaa, ceh-32_39, 39, 1000, 45

ccgttgtctcgctattttct, ceh-32_40, 40, 1035, 45

ggctcaatatcagcttcaac, ceh-32_41, 41, 1060, 45

ggggacacttctgatttgat, ceh-32_42, 42, 1123, 45

aagtgattcattggagcagg, ceh-32_43, 43, 1157, 45

ttcttctgtctttaccgctc, ceh-32_44, 44, 1187, 45

cagcctcatcatcctctttt, ceh-32_45, 45, 1212, 45

ctcttcacacttcgagaatc, ceh-32_46, 46, 1240, 45

ggtgatgaatgttttggatc, ceh-32_47, 47, 1273, 40

cagattgagatgtcgttgac, ceh-32_48, 48, 1296, 45