Van Oudenaarden Lab:K12H4.1

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>K12H4.1 (ceh-26 spliced coding region)

atgtcatctggattgccttcgattgctgctaccgcacaaccgagtgccaacggattcagctttaacaacggattcccacc attcggtatttactactctcaacttccccctgttaactctaacggatccaccccgaattcaagtaaccgattcaaagtga aacgccatcgacagagagttgacgccggtgaaccaagaaacacatatcagggagcctctacatcagtctcttcaaatagt tcttcatcatcgtctacatcaaatacaaattcaacaccttcttcatcttcaacatcttcaaagaagtcaacggaagggat gactgagacggaaacgatgacagcttcaattgaacaggaaaaagtgattcaaaatgaagaatcggaagctggtaaagatg gaatggaagagcatgatgatggaatgaatgatttcgaaattattgatgatacaaatgatgaagttgaagaatcagaagaa cgggagagccctgaaagtaacagtactctgcttcaaaaaggaaaagctttcaaccacagaaaattggagaggaaaacgga gcaaattaatgttactgttggaggtacagaagaagccgaagagactacagatgaagctgaaggtagagaactctcggctc ttcaagctcagcttcaaaatggacatatcgctgagcagcagagacgattttatgctgcatttttagatcagcaacggaaa caggttgcagcggcacagattttgcacaatggaaagatcaacatcgaacgtcttgtctcctcggttaaaggagatttagt taccaatttcatgaaagatttggaaaaggtgatccgtgattgggctgccgatgaagtattaaagcaagaagctgctgctc ctcctcagattccacaacctccacctcaattccatccaattttccctgcaaacccattgttccacatggcgcctccacat catccagttgctggaggtggaatttttcctccaaacttcaatgcatttaacgcattcaacgctctccgaagaaatcttca agacgtagatacctcgtcggaaatgaaaaagaagcgaacaaaggtggaaatcaagaaagaagacgcaatgagtagccgtg catcaccattgagtgcatctgccagcccaccactctccagattctttccagcaccaactatggttggacactacggtgga atgaactttggagatcgagaggactcaccaacaaattccgatgagctcagtgaatgtggatatgaaggtggtggctcaag ttcaatgttaacaccaatgcacttgagaaaggcaaagctgatgtttttctacacacgatatccaaattcaaatctgctga aatcgtatttccctgatatccgattcaataagaataacactgcacaattggtgaaatggttcagtaacttcagagagttc tactacaatcagatggagaagttcgcgagacaagctctcgctgagggaattactgatagaaatgatatttttgtgtcaaa agacagtgaacttttcaaagttttgaatacacattataacagaaataatcatattaaggcaccagatcgtcttgtatttg tggttcaagagactcttcgtgagtttcatgatgcaatcaaacagggaaaagatattgaaccatcatggaagaaaacaatc tataaggttatcaatcgattggaagatcagattcccgacttcttcaaggagccaaacttcctcgagcgtcttgaaacata a


Name of probe set: ceh-26

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 12:38:24 -0700

48 probes designed for target of length 1761

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gaaggcaatccagatgacat, ceh-26_1, 1, 1, 45

taaagctgaatccgttggca, ceh-26_2, 2, 45, 45

aataccgaatggtgggaatc, ceh-26_3, 3, 71, 45

ttaacagggggaagttgaga, ceh-26_4, 4, 97, 45

tacttgaattcggggtggat, ceh-26_5, 5, 126, 45

tggcgtttcactttgaatcg, ceh-26_6, 6, 148, 45

atgtgtttcttggttcaccg, ceh-26_7, 7, 186, 45

aagagactgatgtagaggct, ceh-26_8, 8, 213, 45

ccttccgttgacttctttga, ceh-26_9, 9, 298, 45

ttgaagctgtcatcgtttcc, ceh-26_10, 10, 330, 45

ccagcttccgattcttcatt, ceh-26_11, 11, 373, 45

catgctcttccattccatct, ceh-26_12, 12, 396, 45

cccgttcttctgattcttca, ceh-26_13, 13, 465, 45

gtactgttactttcagggct, ceh-26_14, 14, 487, 45

ctgtggttgaaagcttttcc, ceh-26_15, 15, 520, 45

ctccgttttcctctccaatt, ceh-26_16, 16, 542, 45

ctgtacctccaacagtaaca, ceh-26_17, 17, 570, 45

atctgtagtctcttcggctt, ceh-26_18, 18, 593, 45

agagttctctaccttcagct, ceh-26_19, 19, 615, 45

ttgaagctgagcttgaagag, ceh-26_20, 20, 638, 45

aaaatcgtctctgctgctca, ceh-26_21, 21, 672, 45

ctgtttccgttgctgatcta, ceh-26_22, 22, 704, 45

attgtgcaaaatctgtgccg, ceh-26_23, 23, 731, 45

caagacgttcgatgttgatc, ceh-26_24, 24, 756, 45

cggatcaccttttccaaatc, ceh-26_25, 25, 817, 45

ttaatacttcatcggcagcc, ceh-26_26, 26, 843, 45

atggaattgaggtggaggtt, ceh-26_27, 27, 896, 45

caatgggtttgcagggaaaa, ceh-26_28, 28, 920, 45

aaattccacctccagcaact, ceh-26_29, 29, 966, 45

gcgttgaatgcgttaaatgc, ceh-26_30, 30, 1003, 45

cgtcttgaagatttcttcgg, ceh-26_31, 31, 1026, 45

ttcatttccgacgaggtatc, ceh-26_32, 32, 1048, 45

ttccacctttgttcgcttct, ceh-26_33, 33, 1070, 45

gctactcattgcgtcttctt, ceh-26_34, 34, 1097, 45

atgcactcaatggtgatgca, ceh-26_35, 35, 1119, 45

aaagaatctggagagtggtg, ceh-26_36, 36, 1148, 45

agtgtccaaccatagttggt, ceh-26_37, 37, 1173, 45

tctccaaagttcattccacc, ceh-26_38, 38, 1195, 45

atttgttggtgagtcctctc, ceh-26_39, 39, 1217, 45

tccacattcactgagctcat, ceh-26_40, 40, 1241, 45

acattgaacttgagccacca, ceh-26_41, 41, 1269, 45

ctttctcaagtgcattggtg, ceh-26_42, 42, 1292, 45

gggaaatacgatttcagcag, ceh-26_43, 43, 1354, 45

ccatttcaccaattgtgcag, ceh-26_44, 44, 1400, 45

cgaacttctccatctgattg, ceh-26_45, 45, 1446, 45

atcagtaattccctcagcga, ceh-26_46, 46, 1478, 45

cgatctggtgccttaatatg, ceh-26_47, 47, 1570, 45

gaagagtctcttgaaccaca, ceh-26_48, 48, 1599, 45