Van Oudenaarden Lab:F46C8.5

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (02-28-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F46C8.5 (ceh-14 spliced coding region)

atgctgggacacaacattttgactcttggcgagtgcgatgagctggacaatcatatcgtgatgtgcagcaccgggcttct ttctccgcaggaagactttagtaatgttaatgcaggccatccgaataacgaagaagccatttgttcgctttgtgacaaga aaataagagatcggttcgtttcaaaggtcaacggaagatgttatcattcatcatgcctccgatgttctacgtgtaaagac gagcttggtgcgacatgtttcctgcgcgaagattctatgtattgccgggcacacttttacaaaaaattcggtaccaaatg ctcctcctgcaatgaaggcatcgtcccggaccatgttgttcgaaaagcatcgaatcatgtctaccatgttgaatgttttc agtgttttatttgcaaacgatctcttgaaaccggagaagagttttatttgattgccgacgatgcgcgactcgtgtgtaaa gacgattatgagcaggctagagataaacactgcaatgaactagaaggcgatggtagtaacaagagaccacggactacgat ttccgccaagagtctagaaaccttgaagcaggcataccaaactagcagtaaaccagctcgacatgtcagagaacaactcg cttcagaaactggacttgacatgagagttgttcaggtttggtttcaaaatcgtcgagccaaagagaaacggttgaagaag gacgctggtcgccggtggaagtcctcaaatcgtgcagaaagcgacagcaactctcctatcgagagtatcaacgggcagag ccctaattacttatacctggatcacccaatggacgatgggaacgagagcaattacctttttcactccagagagcagacac ctgataaatactaccgaaacgaaaccccatctaccgatccacctccaatgcacatgacaactccgagtgttctaacaacc aacttctcaaccccattatctttatcgactaatgtttacaaccttcctcctcctgaatctcagttaatcccacacatgac tccacagtacatttga


Name of probe set: ceh-14

Probes designed on Sun, 28 Feb 10 18:58:26 -0700

47 probes designed for target of length 1056 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

caaaatgttgtgtcccagca, ceh-14_1, 1, 2, 45

ttgtccagctcatcgcactc, ceh-14_2, 2, 31, 55

ggtgctgcacatcacgatat, ceh-14_3, 3, 53, 50

tcttcctgcggagaaagaag, ceh-14_4, 4, 76, 50

ggcctgcattaacattacta, ceh-14_5, 5, 99, 40

atggcttcttcgttattcgg, ceh-14_6, 6, 121, 45

tttcttgtcacaaagcgaac, ceh-14_7, 7, 143, 40

ttgaaacgaaccgatctctt, ceh-14_8, 8, 165, 40

tgataacatcttccgttgac, ceh-14_9, 9, 187, 40

tagaacatcggaggcatgat, ceh-14_10, 10, 210, 45

gcaccaagctcgtctttaca, ceh-14_11, 11, 232, 50

aatcttcgcgcaggaaacat, ceh-14_12, 12, 255, 45

taaaagtgtgcccggcaata, ceh-14_13, 13, 280, 45

ggagcatttggtaccgaatt, ceh-14_14, 14, 305, 45

ggacgatgccttcattgcag, ceh-14_15, 15, 327, 55

gcttttcgaacaacatggtc, ceh-14_16, 16, 349, 45

aacatggtagacatgattcg, ceh-14_17, 17, 371, 40

gcaaataaaacactgaaaac, ceh-14_18, 18, 395, 30

ctccggtttcaagagatcgt, ceh-14_19, 19, 417, 50

tcggcaatcaaataaaactc, ceh-14_20, 20, 439, 35

tttacacacgagtcgcgcat, ceh-14_21, 21, 461, 50

tctctagcctgctcataatc, ceh-14_22, 22, 484, 45

ttctagttcattgcagtgtt, ceh-14_23, 23, 506, 35

gtctcttgttactaccatcg, ceh-14_24, 24, 528, 45

ttggcggaaatcgtagtccg, ceh-14_25, 25, 550, 55

ctgcttcaaggtttctagac, ceh-14_26, 26, 572, 45

gtttactgctagtttggtat, ceh-14_27, 27, 594, 35

tgttctctgacatgtcgagc, ceh-14_28, 28, 616, 50

aagtccagtttctgaagcga, ceh-14_29, 29, 638, 45

aaacctgaacaactctcatg, ceh-14_30, 30, 660, 40

ttggctcgacgattttgaaa, ceh-14_31, 31, 682, 40

gtccttcttcaaccgtttct, ceh-14_32, 32, 704, 45

aggacttccaccggcgacca, ceh-14_33, 33, 726, 65

ctgtcgctttctgcacgatt, ceh-14_34, 34, 748, 50

gatactctcgataggagagt, ceh-14_35, 35, 770, 45

agtaattagggctctgcccg, ceh-14_36, 36, 792, 55

tccattgggtgatccaggta, ceh-14_37, 37, 814, 50

gtaattgctctcgttcccat, ceh-14_38, 38, 836, 45

tctgctctctggagtgaaaa, ceh-14_39, 39, 858, 45

tttcggtagtatttatcagg, ceh-14_40, 40, 880, 35

tggatcggtagatggggttt, ceh-14_41, 41, 902, 50

gagttgtcatgtgcattgga, ceh-14_42, 42, 924, 45

aagttggttgttagaacact, ceh-14_43, 43, 946, 35

cgataaagataatggggttg, ceh-14_44, 44, 968, 40

gaggaaggttgtaaacatta, ceh-14_45, 45, 990, 35

gggattaactgagattcagg, ceh-14_46, 46, 1012, 45

aatgtactgtggagtcatgt, ceh-14_47, 47, 1034, 40