Van Oudenaarden Lab:F22A3.5

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F22A3.5 (ceh-60 spliced coding region)

agacacatcacagctctgtgttgttgcgttcacaaccgagtgcatcacaccgatctttgagag

atggataatcttattaagcagctccaaatgagcgtctcaagtgaaaacgtcgacaggaattttattgaaaaatgcatcga aatgaatccctgtcgccggatgcttcacgaagtgctacttgaaagaaaagacattttacgctctcggatgaacttggttg cgttgtatgatacagatgaacaatcctccgaaattgaggaaattctcgctcaattcgaaaatcctacatttccgttggaa gaggtcaacactgagaaagacgaggaatggcaacccttagaaaggaaatatttggacggaattaaccgtataaaagaaga cactatcatgaaacaaattcaactggacaaggatatggaaaaagccctgactaatagcgaagaagtactcagaaatcatc gcgattttagaccgatcgacgaaaaggatttctctaacattcggcaaagcatttccaaaaggttcgagcattcgaaaaat aacattcgcggggaggcagcaactaaaattctagttctccggagggagatcgagcagcagggacgcaagcgccggaactt tgacaaaaacacgacggacattttgcaaaactggttccacgatcatcgtcaaaatccttacccgtccgaccaggaaaagg cggaattagcaaaacagtgtaatatcaaaatttcacaggttaacaattggtttggaaatcaacgaattcggacaaaacaa caagctttgcgtatgcaagaagatgaacgtgaaagagctgcatcaatggctaacgaagcacaagcaattcagaattcttt gaacagttctacggttgcatcttcgtcgaatatgagcacatcggggctcattaacattccgctggttaacccaacaatgc aatcaatggtaattcctgcagtgcaaccaggcctacttggcaatccaaacggtcagttataaName of probe set: ceh-60 Probes designed on Mon, 01 Mar 10 13:51:37 -0700 45 probes designed for target of length 1005 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

cacagagctgtgatgtgtct, ceh-60_1, 1, 1, 50

cactcggttgtgaacgcaac, ceh-60_2, 2, 23, 55

tctctcaaagatcggtgtga, ceh-60_3, 3, 45, 45

agctgcttaataagattatc, ceh-60_4, 4, 67, 30

ttcacttgagacgctcattt, ceh-60_5, 5, 89, 40

caataaaattcctgtcgacg, ceh-60_6, 6, 111, 40

ggattcatttcgatgcattt, ceh-60_7, 7, 133, 35

ttcgtgaagcatccggcgac, ceh-60_8, 8, 155, 60

tgtcttttctttcaagtagc, ceh-60_9, 9, 177, 35

aagttcatccgagagcgtaa, ceh-60_10, 10, 199, 45

catctgtatcatacaacgca, ceh-60_11, 11, 222, 40

tcctcaatttcggaggattg, ceh-60_12, 12, 244, 45

gattttcgaattgagcgaga, ceh-60_13, 13, 267, 40

acctcttccaacggaaatgt, ceh-60_14, 14, 289, 45

ttcctcgtctttctcagtgt, ceh-60_15, 15, 311, 45

atttcctttctaagggttgc, ceh-60_16, 16, 333, 40

atacggttaattccgtccaa, ceh-60_17, 17, 355, 40

gtttcatgatagtgtcttct, ceh-60_18, 18, 378, 35

catatccttgtccagttgaa, ceh-60_19, 19, 401, 40

cgctattagtcagggctttt, ceh-60_20, 20, 423, 45

cgatgatttctgagtacttc, ceh-60_21, 21, 445, 40

ttcgtcgatcggtctaaaat, ceh-60_22, 22, 467, 40

gccgaatgttagagaaatcc, ceh-60_23, 23, 489, 45

ctcgaaccttttggaaatgc, ceh-60_24, 24, 512, 45

cgcgaatgttatttttcgaa, ceh-60_25, 25, 534, 35

agaattttagttgctgcctc, ceh-60_26, 26, 556, 40

ctcgatctccctccggagaa, ceh-60_27, 27, 578, 60

ttccggcgcttgcgtccctg, ceh-60_28, 28, 601, 70

gtccgtcgtgtttttgtcaa, ceh-60_29, 29, 623, 45

cgtggaaccagttttgcaaa, ceh-60_30, 30, 645, 45

gggtaaggattttgacgatg, ceh-60_31, 31, 667, 45

attccgccttttcctggtcg, ceh-60_32, 32, 690, 55

ttgatattacactgttttgc, ceh-60_33, 33, 712, 30

ccaattgttaacctgtgaaa, ceh-60_34, 34, 734, 35

gtccgaattcgttgatttcc, ceh-60_35, 35, 757, 45

catacgcaaagcttgttgtt, ceh-60_36, 36, 779, 40

ctctttcacgttcatcttct, ceh-60_37, 37, 801, 40

gcttcgttagccattgatgc, ceh-60_38, 38, 823, 50

caaagaattctgaattgctt, ceh-60_39, 39, 845, 30

aagatgcaaccgtagaactg, ceh-60_40, 40, 867, 45

cccgatgtgctcatattcga, ceh-60_41, 41, 889, 50

aaccagcggaatgttaatga, ceh-60_42, 42, 911, 40

ccattgattgcattgttggg, ceh-60_43, 43, 933, 45

cctggttgcactgcaggaat, ceh-60_44, 44, 955, 55

accgtttggattgccaagta, ceh-60_45, 45, 977, 45