Van Oudenaarden Lab:F17A2.5

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>F17A2.5 (ceh-40 spliced coding region)

atgagtgaggcgtcaaaatcgattatggatctgctgtcagaagttgtcaaaattaccgacatgactatggataatgaagc tgtcaataaattaaaaccacaaatcaagatcaatccattctaccgagccgtacaagatgttctagttgagcagaagtcca aaatcgacctatcgacaaagatgatgaaggatcttgaagcacaagagaatgatgaacggctggataccatgctcaaagca gaaggagttgctggacccgatgatagtttgttgcgtattcaggaagctgctggaactgaccaatacgagtatcgtcaaca acttttgaaagtgagacgagagcttgaaaatgagacaaaagcgtttgacaagcactgcaaaaagtggtgtgagtacgttg aagatgttctccagcaacaaggagaattccgtccaatcacccaacagtcaaccgaaaagtttatgaacaagatgtccggt aaatttaacaaggtctgttttgtactaaaacagactgcctgcgaagaagttatccaactgaaaaagcgttatctggatgc tcgtcgaaagagaagaaatttctcgaaaacttccaccgagattctcaacgagtacttcctagcaaacatcaatcatccat acccgtcggaagaggtcaaacaggccttagctatgcaatgtaacattagtgttgctcaggtatcaaactggtttggaaat aagcgaattcgctacaagaaaacaatggctaagaatgaggatgaaagaagagaaaacagaaaaccagaagatcgccctcc gcctggagctcctggagctccgtatagtctggtacccaacgcgtttgcaggaatgatgaacccatatcagatgatgttac ctggtcatcaatttcccatcggtgttgcccctttcaatttttccatgtacaatcctgagatgatggcccaatatcaacag tctctacaaaacccaaatcaaactcgatga

caaactttaataatgctgg tactgagtactcattcatacatttgccatgatgttataaagtaataaattcattgaaataca


Name of probe set: ceh-40

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 13:35:03 -0700

48 probes designed for target of length 1071

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gattttgacgcctcactcat, ceh-40_1, 1, 1, 45

cttctgacagcagatccata, ceh-40_2, 2, 24, 45

gtcatgtcggtaattttgac, ceh-40_3, 3, 46, 40

attgacagcttcattatcca, ceh-40_4, 4, 68, 35

gatcttgatttgtggtttta, ceh-40_5, 5, 92, 30

gtacggctcggtagaatgga, ceh-40_6, 6, 114, 55

ttctgctcaactagaacatc, ceh-40_7, 7, 136, 40

tgtcgataggtcgattttgg, ceh-40_8, 8, 158, 45

cttcaagatccttcatcatc, ceh-40_9, 9, 180, 40

agccgttcatcattctcttg, ceh-40_10, 10, 202, 45

ttctgctttgagcatggtat, ceh-40_11, 11, 224, 40

tatcatcgggtccagcaact, ceh-40_12, 12, 246, 50

gcttcctgaatacgcaacaa, ceh-40_13, 13, 268, 45

ctcgtattggtcagttccag, ceh-40_14, 14, 290, 50

ctttcaaaagttgttgacga, ceh-40_15, 15, 312, 35

tcattttcaagctctcgtct, ceh-40_16, 16, 334, 40

gtgcttgtcaaacgcttttg, ceh-40_17, 17, 356, 45

cgtactcacaccactttttg, ceh-40_18, 18, 378, 45

tgttgctggagaacatcttc, ceh-40_19, 19, 400, 45

ggtgattggacggaattctc, ceh-40_20, 20, 422, 50

taaacttttcggttgactgt, ceh-40_21, 21, 444, 35

aatttaccggacatcttgtt, ceh-40_22, 22, 466, 35

tagtacaaaacagaccttgt, ceh-40_23, 23, 488, 35

aacttcttcgcaggcagtct, ceh-40_24, 24, 512, 50

gataacgctttttcagttgg, ceh-40_25, 25, 534, 40

cttctctttcgacgagcatc, ceh-40_26, 26, 556, 50

ggtggaagttttcgagaaat, ceh-40_27, 27, 578, 40

ggaagtactcgttgagaatc, ceh-40_28, 28, 600, 45

tatggatgattgatgtttgc, ceh-40_29, 29, 622, 35

ctgtttgacctcttccgacg, ceh-40_30, 30, 644, 55

tgttacattgcatagctaag, ceh-40_31, 31, 666, 35

tttgatacctgagcaacact, ceh-40_32, 32, 688, 40

aattcgcttatttccaaacc, ceh-40_33, 33, 710, 35

tagccattgttttcttgtag, ceh-40_34, 34, 732, 35

tctcttctttcatcctcatt, ceh-40_35, 35, 754, 35

gcgatcttctggttttctgt, ceh-40_36, 36, 776, 45

ctccaggagctccaggcgga, ceh-40_37, 37, 798, 70

ttgggtaccagactatacgg, ceh-40_38, 38, 820, 50

gttcatcattcctgcaaacg, ceh-40_39, 39, 842, 45

caggtaacatcatctgatat, ceh-40_40, 40, 864, 35

acaccgatgggaaattgatg, ceh-40_41, 41, 886, 45

catggaaaaattgaaagggg, ceh-40_42, 42, 908, 40

tgggccatcatctcaggatt, ceh-40_43, 43, 931, 50

gggttttgtagagactgttg, ceh-40_44, 44, 955, 45

agtttgtcatcgagtttgat, ceh-40_45, 45, 977, 35

gagtactcagtaccagcatt, ceh-40_46, 46, 1002, 45

acatcatggcaaatgtatga, ceh-40_47, 47, 1024, 35

tcaatgaatttattacttta, ceh-40_48, 48, 1046, 15