Van Oudenaarden Lab:C27A12.5

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>C27A12.5 (ceh-2 spliced coding region +3'-UTR)

atgactctgaaattttcggtggaacgactggtggatagtgagaaggaatcggaagaagccgacgtggaagagcaaaataa tttgaaaaaactagaagaagacgaagaagacgatgaactatgtgaaaaatcaggaaagaatgagccactttcacagacac tctcatattttgacgttcttcttccgcatgttcaaatggcttgttcgaatccgtttatttcgggtattggagcatcaggc agtggagatcagaatttgaatacaggtgctggcggatctgtatggcaacatccatggcttgaattgttgcaaagtacgac agctgcacaattcggtgacgtcacagctgggctctttcttcaacctctccgaaaaaacaaaagaattcgaacggcattta gtgcatctcaactgatacaactagaaaaggcattcgaaggaaatcattacgtcgtgggaaatgagcgaaaacagttggca gcaaagttgagcttaacggaaacacaggtaaaagtttggtttcaaaatcggcggaccaaacacaagagagtcagattgga aggatcagatccgaacgctccgatgtcaaacgacgaagacgacgaagacgataagaaatcagtatcttga

at tcttatttatctcctttccatgccgaaaatagtatttctcattcagtattcacacattttagtgccataacattcatcga ttttctctctaattaataaatttgcaaatatttttt


Name of probe set: ceh-2

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 08:23:48 -0700

33 probes designed for target of length 748 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

accgaaaatttcagagtcat, ceh-2_1, 1, 1, 35

ctcactatccaccagtcgtt, ceh-2_2, 2, 23, 50

cgtcggcttcttccgattcc, ceh-2_3, 3, 45, 60

ttcaaattattttgctcttc, ceh-2_4, 4, 67, 25

cgtcttcttcgtcttcttct, ceh-2_5, 5, 93, 45

cctgatttttcacatagttc, ceh-2_6, 6, 115, 35

ctgtgaaagtggctcattct, ceh-2_7, 7, 137, 45

gaacgtcaaaatatgagagt, ceh-2_8, 8, 159, 35

gccatttgaacatgcggaag, ceh-2_9, 9, 181, 50

cgaaataaacggattcgaac, ceh-2_10, 10, 203, 40

cactgcctgatgctccaata, ceh-2_11, 11, 225, 50

cctgtattcaaattctgatc, ceh-2_12, 12, 247, 35

ttgccatacagatccgccag, ceh-2_13, 13, 269, 55

gcaacaattcaagccatgga, ceh-2_14, 14, 291, 45

aattgtgcagctgtcgtact, ceh-2_15, 15, 313, 45

agagcccagctgtgacgtca, ceh-2_16, 16, 336, 60

ttttttcggagaggttgaag, ceh-2_17, 17, 358, 40

aaatgccgttcgaattcttt, ceh-2_18, 18, 380, 35

gttgtatcagttgagatgca, ceh-2_19, 19, 402, 40

tttccttcgaatgccttttc, ceh-2_20, 20, 424, 40

ctcatttcccacgacgtaat, ceh-2_21, 21, 446, 45

actttgctgccaactgtttt, ceh-2_22, 22, 468, 40

acctgtgtttccgttaagct, ceh-2_23, 23, 490, 45

gccgattttgaaaccaaact, ceh-2_24, 24, 513, 40

ctgactctcttgtgtttggt, ceh-2_25, 25, 535, 45

gttcggatctgatccttcca, ceh-2_26, 26, 557, 50

cttcgtcgtttgacatcgga, ceh-2_27, 27, 579, 50

gatttcttatcgtcttcgtc, ceh-2_28, 28, 601, 40

gagataaataagaattcaag, ceh-2_29, 29, 626, 25

atactattttcggcatggaa, ceh-2_30, 30, 648, 35

atgtgtgaatactgaatgag, ceh-2_31, 31, 670, 35

cgatgaatgttatggcacta, ceh-2_32, 32, 692, 40

caaatttattaattagagag, ceh-2_33, 33, 717, 20