Van Oudenaarden Lab:C25A1.11

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

Progress:

Probes designed: (02-28-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:>C25A1.11a (aha-1 spliced coding region)

atggctcaggatatatttatggatccatggcaatcggcgacgagcttcgcaatggaagatgaagatatgggcatgccatc tggaaaatatgctcgaatggaagatgaaatgggagagaataaggaaagatttgcaagggaaaatcattcagagattgagc gacgtcgccgtaacaaaatgactcattacataaatgaattagccgaaatggttccacaatgtgcatcacttggacgtaaa cccgataaactaacgattctccgaatggcagtatcacacatgaaaggaattcgaggacatacggcacaagatgaaacttc atataaaccatcatttcttacggatcaagaattgaaacatttgattctagaagcagcgaatggatttctttttgttgttt gttgtcagactggaaaagtgttatatgttgctgattcaattactcccgtacttaatttgaagcaggaagattggcttcaa agaaatttgaatgaactcatacatccagatgatcaagataaaattagagatcaattgtgtggaagtgaagtatcagttaa taaagttctcgatttgaaatctggatcagtgaaacgcgaaggagcatcaacacgagttcatatgtcatgtcgtcgtggat tcatctgtcgaatgcgtgtcggagcccttgaaccacttcatcgtctcagaaatcgccgtcccttattccaacatgctggt caaaattacgttgtgatgcattgcacaggatatatcaaaaatgctccaccacagggaattaatgctccagcttcatcttg tttggtggcaattgccaggttacaggtagcatcaatgccggtctgtgctgatccaacatcaacaaatcaattttcggttc gtgtttcggaagatggaaaaatgacatttattgatgcgagggttagtgatttaattggtttgagcagtgatcaacttatc ggaagatattggtggaatcttgcacatccagcagatgagaagacccttcaagactcatttgtggctcttttaagtgacca accaatgagaataaatattcgagtacgtaccagtactgattacattccatgtactgtgtctgcatacaaattcatgaatc catactcggaacagttcgaatacgtggttgcaacacatcaaattgctccacaagaagatattaataattgggtcactgca ccaactgttcctcaacctcaagccagtgaatttggagagctcggcggtgctccaagtgctgtggattacggacaatcgag tagtggaggatggagacctgaagctcaaggagcaccacaggcacaatggcaatgggacccgatgaatggatataaccagt gaName of probe set: aha-1

Probes designed on Sun, 28 Feb 10 16:56:19 -0700

48 probes designed for target of length 1362

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

cgattgccatggatccataa, aha-1_1, 1, 17, 45

tcatcttccattgcgaagct, aha-1_2, 2, 43, 45

tattttccagatggcatgcc, aha-1_3, 3, 70, 45

cccatttcatcttccattcg, aha-1_4, 4, 94, 45

cccttgcaaatctttcctta, aha-1_5, 5, 120, 40

gtcgctcaatctctgaatga, aha-1_6, 6, 144, 45

tgagtcattttgttacggcg, aha-1_7, 7, 166, 45

ggaaccatttcggctaattc, aha-1_8, 8, 196, 45

acgtccaagtgatgcacatt, aha-1_9, 9, 218, 45

ccattcggagaatcgttagt, aha-1_10, 10, 249, 45

cctcgaattcctttcatgtg, aha-1_11, 11, 277, 45

gaagtttcatcttgtgccgt, aha-1_12, 12, 301, 45

gatccgtaagaaatgatggt, aha-1_13, 13, 327, 40

cattcgctgcttctagaatc, aha-1_14, 14, 363, 45

ccagtctgacaacaaacaac, aha-1_15, 15, 394, 45

cgggagtaattgaatcagca, aha-1_16, 16, 429, 45

gccaatcttcctgcttcaaa, aha-1_17, 17, 456, 45

ctggatgtatgagttcattc, aha-1_18, 18, 489, 40

ctgatacttcacttccacac, aha-1_19, 19, 537, 45

gcgtttcactgatccagatt, aha-1_20, 20, 578, 45

atgaactcgtgttgatgctc, aha-1_21, 21, 602, 45

atgaatccacgacgacatga, aha-1_22, 22, 625, 45

agacgatgaagtggttcaag, aha-1_23, 23, 667, 45

agcatgttggaataagggac, aha-1_24, 24, 698, 45

gtgcaatgcatcacaacgta, aha-1_25, 25, 727, 45

gtggtggagcatttttgata, aha-1_26, 26, 753, 40

gaagctggagcattaattcc, aha-1_27, 27, 775, 45

tggcaattgccaccaaacaa, aha-1_28, 28, 798, 45

ggcattgatgctacctgtaa, aha-1_29, 29, 820, 45

tgatgttggatcagcacaga, aha-1_30, 30, 842, 45

ccgaaacacgaaccgaaaat, aha-1_31, 31, 870, 45

ccctcgcatcaataaatgtc, aha-1_32, 32, 903, 45

gttgatcactgctcaaacca, aha-1_33, 33, 936, 45

gattccaccaatatcttccg, aha-1_34, 34, 960, 45

tcttctcatctgctggatgt, aha-1_35, 35, 984, 45

gccacaaatgagtcttgaag, aha-1_36, 36, 1006, 45

ctcattggttggtcacttaa, aha-1_37, 37, 1030, 40

gtactggtacgtactcgaat, aha-1_38, 38, 1057, 45

cagacacagtacatggaatg, aha-1_39, 39, 1083, 45

gttccgagtatggattcatg, aha-1_40, 40, 1113, 45

gttgcaaccacgtattcgaa, aha-1_41, 41, 1135, 45

cttcttgtggagcaatttga, aha-1_42, 42, 1158, 40

ggtgcagtgacccaattatt, aha-1_43, 43, 1183, 45

attcactggcttgaggttga, aha-1_44, 44, 1212, 45

aatccacagcacttggagca, aha-1_45, 45, 1248, 50

atcctccactactcgattgt, aha-1_46, 46, 1272, 45

attgccattgtgcctgtggt, aha-1_47, 47, 1314, 50

ggttatatccattcatcggg, aha-1_48, 48, 1338, 45