User:Zixiao Zhao/Notebook/Arabidopsis RNAi Research/Entry Base