User:Miha Modic/Notebook/Razvoj patentiranja sintezne biologije pomisleki o spodbujanju nadaljnje inovativnosti/Entry Base