User:Miha Modic/Notebook/Razvoj patentiranja sintezne biologije (pomisleki o spodbujanju nadaljnje inovativnosti)/Entry Base