User:Miha Modic/Notebook/Razvoj patentiranja sintezne biologije; pomisleki o spodbujanju nadaljnje inovativnosti/Entry Base