User:Alexander S Mikheyev/Notebook/rotifer alien genes/2010/02/25

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
OpenWetWare photo.jpg Alien genes Report.pngMain project page
Resultset previous.pngPrevious entry      Next entryResultset next.png


Alien Genes LongPCR

Amplification of AV212_A, AV240_B, AV_TEL_L_A, AV_TEL_L_B

AMP #1-8 [CONC] 1X 4.5 '
Water 5.3 23.85
Takara LA Taq 5U 0.1 0.45
Takara LA Buffer 10X 1 4.5
dNTP 2.5uM each 1.6 7.2
Template 1ng 1 4.5
Primer Mix 5uM each 1
10.0ul 40.5 9.0ul/RXN
add 1.0 Primer Mix
AMP #9-18 [CONC] 1X 5.5
Water 5.3 29.15
Takara LA Taq 5U 0.1 0.55
Takara LA Buffer 10X 1 5.5
dNTP 2.5uM each 1.6 8.8
Template 3ng 1 5.5
Primer Mix 5uM each 1
10.0ul 49.5 9.0ul/RXN
add 1.0 Primer Mix
PCR Cycle
94C 1 min
98C 10 sec
68C 15 min
30X

Loaded 2.0ul of sample File:25Feb10 PCR.tif

AMP Lane Template Contents ' Fosmid MIX
1 AV AV10016 FWD AV10027 RVS AV212_A 5
2 AV AV10041 FWD AV10045 RVS AV240_B 7
3 AV AV10041 FWD AV10044 RVS AV240_B 14
4 AV AV10041 FWD AV10045 RVS AV240_B 15
5 CCA3 AV10016 FWD AV10027 RVS AV212_A 5
6 CCA3 AV10041 FWD AV10045 RVS AV240_B 7
7 CCA3 AV10041 FWD AV10044 RVS AV240_B 14
8 CCA3 AV10041 FWD AV10045 RVS AV240_B 15
9 AV AV10082 FWD AV10084 RVS AV_TEL_L_A 8
10 AV AV10092 FWD AV10099 RVS AV_TEL_L_A 9
11 AV AV10092 FWD AV10094 RVS AV_TEL_L_A 11
12 AV AV10094 FWD AV10099 RVS AV_TEL_L_A 12
13 CCA3 AV10082 FWD AV10084 RVS AV_TEL_L_A 8
14 CCA3 AV10092 FWD AV10099 RVS AV_TEL_L_A 9
15 CCA3 AV10092 FWD AV10094 RVS AV_TEL_L_A 11
16 CCA3 AV10094 FWD AV10099 RVS AV_TEL_L_A 12
17 AV AV10104 FWD AV10109 RVS AV_TEL_L_B 13
18 CCA3 AV10104 FWD AV10109 RVS AV_TEL_L_B 13

HSP and HISTONE

Reaction mixture conc. 1x x20
Temp (A.vaga HMW) 2 ug/ul 1 20
LA Taq buffer 10x 1 20
dNTP mix 2.5 mM each 1.6 32
Primer mix 5 uM each 1
TaKaRa LA Taq HS 5U/ul 0.1 2
Milli Q 5.3 106
10 ul
PCR cycle
94C 1 min
98C 10 sec
68C 15 min
x30
72C 10 min
Lane Name
1 Avhsp-1_2-1
2 Avhsp-1_4-1
3 Avhsp-1_5-2
4 Avhsp-3_2-1
5 Avhsp-4_1-2
6 Avhsp-4_2-2
7 Avhsp-4_3-1
8 Avhis-1_1-1
9 Avhis-1_2-2
10 Avhis-1_3-1
11 Avhis-2_3-2
12 Avhis-3_1-1
13 Avhis-3_1-2
14 Avhis-3_2-1
15 Avhis-3_2-2
16 Avhis-3_3-1
17 Avhis-3_3-2
18 Avhis-4_1-1
19 Avhis-4_1-2
26feb10 LA-PCR.tif.jpg