Notebook:Tk/2008/04/17

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search

[[

Tk/2008/04/16|<<Prev]] | 2008/04/17 |[[
Tk/2008/04/18| Next>>]]

Transformation results

 • seven colonies on the Monday 4/14 plates
  • all on low or medium concentration transformations

cat sequence from pKV104

 • pC194 sequence located at 974-2008 (comp) of genbank V01277
  • corresponds to pKV104 sequences 1975-3010
  • this includes all of cat gene with a portion of both flanking pC194 genes
   1 GATAAAGTCC GTATAATTGT GTAAAAGTcc cggggatccA AAAAGGCCAT 
   51 ATAACAGTCC TTTTACGGTA CAATGTTTTT AACGACAAAA ACATACCCAG 
  101 GAGGACTTTT ACATGACCCA AGTACATTTT ACACTGAAAA GCGAAGAGAT 
  151 TCAAAGCATT ATTGAATATT CTGTAAAGGA TGACGTTTCT AAAAATATTT 
  201 TAACAACGGT ATTTAATCAA CTAATGGAAA ATCAACGAAC AGAATATATT 
  251 CAAGCAAAAG AATATGAACG AACAGAAAAC CGACAAAGTC AACGAAATGG 
  301 CTATTATGAG CGCAGCTTTA CGACACGTGT AGGCACGCTA GAATTAAAAG 
  351 TACCCAGAAC ACGTGATGGC CATTTTTCAC CCACAGTGTT TGAACGTTAT 
  401 CAACGAAACG AAAAAGCCCT CATGGCTTCA ATGTTGGAAA TGTATGTATC 
  451 AGGCGTTTCA ACTCGTAAAG TATCAAAAAT TGTGGAAGAA CTTTGTGGTA 
  501 AATCCGTCTC TAAGTCCTTC GTTTCTAGCT TAACAGAACA GCTAGAACCT 
  551 ATGGTTAACG AGTGGCAGAA TCGTTTATTA TCAGAAAAAA ATTATCCTTA 
  601 CTTAATGACC GATGTACTCT ATATAAAAGT ACGAGAAGAA AATCGAGTAC 
  651 TCTCAAAAAG CTGTCATATA GCGATTGGAA TAACCAAAGA TGGCGACCGT 
  701 GAAATTATCG GCTTCATGAT TCAAAGTGGC GAAAGCGAAG AGACCTGGAC 
  751 AACATTTTTT GAATACCTAA AAGAACGCGG TTTACAAGGT ACGGAACTCG 
  801 TTATTTCTGA TGCGCACAAA GGATTAGTCT CTGCCATTAG AAAATCCTTC 
  851 ACCAACGTAA GTTGGCAAAG ATGCCAAGTT CACTTCCTAA GAAATATCTT 
  901 TACCACCATT CCTAAAAAAA ATTCAAAATC TTTCAGAGAA GCTGTTAAAG 
  951 GAATTTTTAA GTTCACAGAT ATTAACTTAG CGCGTGAGGC TAAAAATCGA 
  1001 TTGATTCATG ATTATATCGA TCAACCAAAA TATTCAAAAG CTTGCGCATC 
  1051 ATTGGATGAT GGATTCGAAG ACGCCTTTCA ATATACCGTA CAAGGAAATT 
  1101 CCCACAATCG ACTAAAGAGT ACCAATCTAA TTGAACGACT GAATCAAGAA 
  1151 GTACGCAGAA GAGAAAAGAT TATTCGCATC TTCCCCAATC AAACATCAGC 
  1201 CAATCGCTTA ATTGGAGCCG TTCTTATGGA CCTACATGAT GAATGGATTT 
  1251 ATTCTTCAAG AAAATACATC AATTTTGATA AGTAGAAATG GTAAAAACAT 
  1301 TGTATAGCAT TTTACACAGG AGTCTGGACT TGACTCACTT CCTTTATTAT 
  1351 TTTTCATTTT TTTAAACTAT TTAATACTAA TGTCTTTTAT AATAGCTTTT 
  1401 CATATATTAT ATAATCAATC TTTATAAGTC CTTTTATAAA TTTCTTTTCT 
  1451 ACCATTTTCG ATAAATTCCT GTTTAATGGG GATCCGTCGA CGCTCTCCCT 
  1501 TATGCGACTC CTGCATTAGG AAGCAGCCCA GTAGTAGGTT GAGGCCGTTG 
  1551 AGCACCGCCG CCGCAAGGAA TGGTGCATGC AAGGAGATGG CGCCCAACAG 
  1601 TCCCCCGGCC ACGGGGCCTG CCACCATACC CACGCCGAAA CAAGCGCTCA 
  1651 TGAGCCCGAA GTGGCGAGCC CGATCTTCCC CATCGGTGAT GTCGGCGATA 
  1701 TAGGCGCCAG CAACCGCACC TGTGGCGCCG GTGATGCCGG CCACGATGCG 
  1751 TCCGGCGTAG AGGATCAATC TTCATCCATT CCAAGGTAAA TCCCCCTTCG 
  1801 CCGTTTCTGT TACCATTATA CACCTTTTGA ACCTTAACGT AAACGTTAAG 
  1851 TTTTAAAAAA CAATAAAAAA GACGAGCAGC ATACAGCACC CGTCTTTCAC 
  1901 TTTCCTGTTT AAGCTAAACT TCCCGCCACT GACAGAGACT CTTTTTGAAG 
  1951 GCTTTCAGAA AGCACTCGAT ACGCGATCTG GAGCTGTAAT ATAAAAACCT 
  2001 TCTTCAACTA ACGGGGCAGG TTAGTGACAT TAGAAAACCG ACTGTAAAAA 
  2051 GTACAGTCGG CATTATCTCA TATTATAAAA GCCAGTCATT AGGCCTATCT 
  2101 GACAATTCCT GAATAGAGTT CATAAACAAT CCTGCATGAT AACCATCACA 
  2151 AACAGAATGA TGTACCTGTA AAGATAGCGG TAAATATATT GAATTACCTT 
  2201 TATTAATGAA TTTTCCTGCT GTAATAATGG GTAGAAGGTA ATTACTATTA 
  2251 TTATTGATAT TTAAGTTAAA CCCAGTAAAT GAAGTCCATG GAATAATAGA 
  2301 AAGAGAAAAA GCATTTTCAG GTATAGGTGT TTTGGGAAAC AATTTCCCCG 
  2351 AACCATTATA TTTCTCTACA TCAGAAAGGT ATAAATCATA AAACTCTTTG 
  2401 AAGTCATTCT TTACAGGAGT CCAAATACCA GAGAATGTTT TAGATACACC 
  2451 ATCAAAAATT GTATAAAGTG GCTCTAACTT ATCCCAATAA CCTAACTCTC 
  2501 CGTCGCTATT GTAACCAGTT CTAAAAGCTG TATTTGAGTT TATCACCCTT 
  2551 GTCACTAAGA AAATAAATGC AGGGTAAAAT TTATATCCTT CTTGTTTTAT 
  2601 GTTTCGGTAT AAAACACTAA TATCAATTTC TGTGGTTATA CTAAAAGTCG 
  2651 TTTGTTGGTT CAAATAATGA TTAAATATCT CTTTTCTCTT CCAATTGTCT 
  2701 AAATCAATTT TATTAAAGTT CATTTGATAT GCCTCCTAAA TTTTTATCTA 
  2751 AAGTGAATTT AGGAGGCTTA CTTGTCTGCT TTCTTCATTA GAATCAATCC 
  2801 TTTTTTAAAA GTCAATATTA CTGTAACATA AATATATATT TTAAAAATAT 
  2851 CCCACTTTAT CCAATTTTCG TTTGTTGAAC TAATGGGTGC TTTAGTTGAA 
  2901 GAATAAAAGA CCACATTAAA AAATGTGGTC TTTTGTGTTT TTTTAAAGGA 
  2951 TTTGAGCGTA GCGAAAAATC CTTTTCTTTC TTATCTTGAT AATAAGGGTA 
  3001 ACTATTGCCG ATGATAAGCT GTCAAACATG AGAATTCCCA TTCCTTAATA 
  3051 AAAGATAATA ATTTTGAACC ATAACCTTTG TCTTGATAGT TAGGTAACAT 
  3101 TCCTATTGAG TGTAAATAAA ACATTGTTTT TCCATCAGGT CTTAAAAGTG 
  3151 TATAGCAATA TGCAAATCCT ATAATTTTAT TATTTTCTTT AGCTATAAAC 
  3201 CCAAATGAAC TGGTATCATT AAGAAATCCT TTTAAATTAT CAATATCAAA 
  3251 AACCATATTA TCATCAATTA AAACTTCTTC CATAAACTCA GTCAAGTCCA 
  3301 GACTCCTGTG TAAAATGCTA TACAATGTTT TTACCATTTC TACTTATCAA 
  3351 AATTGATGTA TTTTCTTGAA GAATAAATCC ATTCATCATG TAGGTCCATA 
  3401 AGAACGGCTC CAATTAAGCG ATTGGCTGAT GTTTGATTGG GGAAGATGCG 
  3451 AATAATCTTT TCTCTTCTGC GTACTTCTTG ATTCAGTCGT TCAATTAGAT 
  3501 TGGTACTCTT TAGTCGATTG TGGGAATTTC CTTGTACGGT ATATTGAAAG 
  3551 GCGTCTTCGA ATCCATCATC CAATGATGCG CAAGCTTTTG AATATTTTGG 
  3601 TTGATCGATA TAATCATGAA TCAATCGATT TTTAGCCTCA CGCGCTAAGT 
  3651 TAATATCTGT GAACTTAAAA ATTCCTTTAA CAGCTTCTCT GAAAGATTTT 
  3701 GAATTTTTTT TAGGAATGGT GGTAAAGATA TTTCTTAGGA AGTGAACTTG 
  3751 GCATCTTTGC CAACTTACGT TGGTGAAGGA TTTTCTAATG GCAGAGACTA 
  3801 ATCCTTTGTG CGCATCAGAA ATAACGAGTT CCGTACCTTG TAAACCGCGT 
  3851 TCTTTTAGGT ATTCAAAAAA TGTTGTCCAG GTCTCTTCGC TTTCGCCACT 
  3901 TTGAATCATG AAGCCGATAA TTTCACGGTC GCCATCTTTG GTTATTCCAA 
  3951 TCGCTATATG ACAGCTTTTT GAGAGTACTC GATTTTCTTC TCGTACTTTT 
  4001 ATATAGAGTA CATCGGTCAT TAAGTAAGGA TAATTTTTTT CTGATAATAA 
  4051 ACGATTCTGC CACTCGTTAA CCATAGGTTC TAGCTGTTCT GTTAAGCTAG 
  4101 AAACGAAGGA CTTAGAGACG GATTTACCAC AAAGTTCTTC CACAATTTTT 
  4151 GATACTTTAC GAGTTGAAAC GCCTGATACA TACATTTCCA ACATTGAAGC 
  4201 CATGAGGGCT TTTTCGTTTC GTTGATAACG TTCAAACACT GTGGGTGAAA 
  4251 AATGGCCATC ACGTGTTCTG GGTACTTTTA ATTCTAGCGT GCCTACACGT 
  4301 GTCGTAAAGC TGCGCTCATA ATAGCCATTT CGTTGACTTT GTCGGTTTTC 
  4351 TGTTCGTTCA TATTCTTTTG CTTGAATATA TTCTGTTCGT TGATTTTCCA 
  4401 TTAGTTGATT AAATACCGTT GTTAAAATAT TTTTAGAAAC GTCATCCTTT 
  4451 ACAGAATATT CAATAATGCT TTGAATCTCT TCGCTTTTCA GTGTAAAATG 
  4501 TACTTGGGTC ATGTAAAAGT CCTCCTGGGT ATGTTTTTGT CGTTAAAAAC 
  4551 ATTGTACCGT AAAAGGACTG TTATATGGCC TTTTTACTTT TACACAATTA 
  4601 TACGGACTTT ATCTACATCA GAAAGACTTA CGACTCCTGT AATGATAGCA 
  4651 ACAACCGCTC CAATTAAAGC TGTAATACCA ATATCTAAAC CTTTTGGTTG 
  4701 CCAAATCACA AAGGTTAAAG TTAAAAGAAA AATTACAATT GCTAAAATAG 
  4751 TCATCAACAG TCACCTGATT TCACATTTTT ACATACACAT CTTTGATTAG 
  4801 ATGTATTAAT GATGTTCAAG TTTTGGATAA TATCATCTAA AATAGCATGA 
  4851 TTAAGTTGAT ACCAATGTTT ATTGCCATCT TTTCGTGTTG TAACTAATTC 
  4901 ATTATCTACT AATGACTTCA TATGATGACT TAGTGTAGGT TGTGAGAATT 
  4951 GAAAGTGTTC TAATAAGTCA CAAGCGCATA GCTCACCACA AGAAAGTAAA 
  5001 TCTAATATTT CTAACCTACT TGGATCTGAT AAAATTTTTA ATATTGTTGA 
  5051 TAGTTCTTTA TAAGACATGA ATAAACCTCC TAGATATTAA ATAGATTAAC 
  5101 ATCTATATAG ATTATTGTCT ATGTTATTTT ATTTACTATT TTTTATTCTA 
  5151 TATATAGTTT GACGTGTAAT ACCAACTTCT TTAGCTATAG TACTTATAGA 
  5201 TTTACCCTGT TCAAGTAATT CAACAACTCG GTAATAAACT AAACGCTTTT 
  5251 GTGGGTCTTT AGCATTGGGA GAATACAGAA CAGGTCTCCC TTTATATATA 
  5301 CCTTTTTCTT TGGCGACTTG AATCCCTTGA GCTTGTCGAC CTCGAGGGGG 
  5351 GGCCCGGTAC CCAATTCGCC CTATAGTGAG TCGTATTACA ATTCACTGGC 
  5401 CGTCGTTTTA CAACGTCGTG ACTGGGAAAA CCCTGGCGTT ACCCAACTTA 
  5451 ATCGCCTTGC AGCACATCCC CCTTTCGCCA GCTGGCGTAA TAGCGAAGAG 
  5501 GCCCGCACCG ATCGCCCTTC CCAACAGTTG CGCAGCCTGA ATGGCGAATG 
  5551 GAAATTGTAA GCGTTAATAT TTTGTTAAAA TTCGCGTTAA ATTTTTGTTA 
  5601 AATCAGCTCA TTTTTTAACC AATAGGCCGA AATCGGCAAA ATCCCTTATA 
  5651 AATCAAAAGA ATAGACCGAG ATAGGGTTGA GTGTTGTTCC AGTTTGGAAC 
  5701 AAGAGTCCAC TATTAAAGAA CGTGGACTCC AACGTCAAAG GGCGAAAAAC 
  5751 CGTCTATCAG GGCGATGGCC CACTACGTGA ACCATCACCC TAATCAAGTT 
  5801 TTTTGGGGTC GAGGTGCCGT AAAGCACTAA ATCGGAACCC TAAAGGGAGC 
  5851 CCCCGATTTA GAGCTTGACG GGGAAAGCCG GCGAACGTGG CGAGAAAGGA 
  5901 AGGGAAGAAA GCGAAAGGAG CGGGCGCTAG GGCGCTGGCA AGTGTAGCGG 
  5951 TCACGCTGCG CGTAACCACC ACACCCGCCG CGCTTAATGC GCCGCTACAG 
  6001 GGCGCGTCAG GTGGCACTTT TCGGGGAAAT GTGCGCGGAA CCCCTATTTG 
  6051 TTTATTTTTC TAAATACATT CAAATATGTA TCCGCTCATG AGACAATAAC 
  6101 CCTGATAAAT GCTTCAATAA TATTGAAAAA GGAAGAGTAT GAGTATTCAA 
  6151 CATTTCCGTG TCGCCCTTAT TCCCTTTTTT GCGGCATTTT GCCTTCCTGT 
  6201 TTTTGCTCAC CCAGAAACGC TGGTGAAAGT AAAAGATGCT GAAGATCAGT 
  6251 TGGGTGCACG AGTGGGTTAC ATCGAACTGG ATCTCAACAG CGGTAAGATC 
  6301 CTTGAGAGTT TTCGCCCCGA AGAACGTTTT CCAATGATGA GCACTTTTAA 
  6351 AGTTCTGCTA TGTGGCGCGG TATTATCCCG TATTGACGCC GGGCAAGAGC 
  6401 AACTCGGTCG CCGCATACAC TATTCTCAGA ATGACTTGGT TGAGTACTCA 
  6451 CCAGTCACAG AAAAGCATCT TACGGATGGC ATGACAGTAA GAGAATTATG 
  6501 CAGTGCTGCC ATAACCATGA GTGATAACAC TGCGGCCAAC TTACTTCTGA 
  6551 CAACGATCGG AGGACCGAAG GAGCTAACCG CTTTTTTGCA CAACATGGGG 
  6601 GATCATGTAA CTCGCCTTGA TCGTTGGGAA CCGGAGCTGA ATGAAGCCAT 
  6651 ACCAAACGAC GAGCGTGACA CCACGATGCC TGTAGCAATG GCAACAACGT 
  6701 TGCGCAAACT ATTAACTGGC GAACTACTTA CTCTAGCTTC CCGGCAACAA 
  6751 TTAATAGACT GGATGGAGGC GGATAAAGTT GCAGGACCAC TTCTGCGCTC 
  6801 GGCCCTTCCG GCTGGCTGGT TTATTGCTGA TAAATCTGGA GCCGGTGAGC 
  6851 GTGGGTCTCG CGGTATCATT GCAGCACTGG GGCCAGATGG TAAGCCCTCC 
  6901 CGTATCGTAG TTATCTACAC GACGGGGAGT CAGGCAACTA TGGATGAACG 
  6951 AAATAGACAG ATCGCTGAGA TAGGTGCCTC ACTGATTAAG CATTGGTAAC 
  7001 TGTCAGACCA AGTTTACTCA TATATACTTT AGATTGATTT AAAACTTCAT 
  7051 TTTTAATTTA AAAGGATCTA GGTGAAGATC CTTTTTGATA ATCTCATGAC 
  7101 CAAAATCCCT TAACGTGAGT TTTCGTTCCA CTGAGCGTCA GACCCCGTAG 
  7151 AAAAGATCAA AGGATCTTCT TGAGATCCTT TTTTTCTGCG CGTAATCTGC 
  7201 TGCTTGCAAA CAAAAAAACC ACCGCTACCA GCGGTGGTTT GTTTGCCGGA 
  7251 TCAAGAGCTA CCAACTCTTT TTCCGAAGGT AACTGGCTTC AGCAGAGCGC 
  7301 AGATACCAAA TACTGTCCTT CTAGTGTAGC CGTAGTTAGG CCACCACTTC 
  7351 AAGAACTCTG TAGCACCGCC TACATACCTC GCTCTGCTAA TCCTGTTACC 
  7401 AGTGGCTGCT GCCAGTGGCG ATAAGTCGTG TCTTACCGGG TTGGACTCAA 
  7451 GACGATAGTT ACCGGATAAG GCGCAGCGGT CGGGCTGAAC GGGGGGTTCG 
  7501 TGCACACAGC CCAGCTTGGA GCGAACGACC TACACCGAAC TGAGATACCT 
  7551 ACAGCGTGAG CTATGAGAAA GCGCCACGCT TCCCGAAGGG AGAAAGGCGG 
  7601 ACAGGTATCC GGTAAGCGGC AGGGTCGGAA CAGGAGAGCG CACGAGGGAG 
  7651 CTTCCAGGGG GAAACGCCTG GTATCTTTAT AGTCCTGTCG GGTTTCGCCA 
  7701 CCTCTGACTT GAGCGTCGAT TTTTGTGATG CTCGTCAGGG GGGCGGAGCC 
  7751 TATGGAAAAA CGCCAGCAAC GCGGCCTTTT TACGGTTCCT GGCCTTTTGC 
  7801 TGGCCTTTTG CTCACATGTT CTTTCCTGCG TTATCCCCTG ATTCTGTGGA 
  7851 TAACCGTATT ACCGCCTTTG AGTGAGCTGA TACCGCTCGC CGCAGCCGAA 
  7901 CGACCGAGCG CAGCGAGTCA GTGAGCGAGG AAGCGGAAGA GCGCCCAATA 
  7951 CGCAAACCGC CTCTCCCCGC GCGTTGGCCG ATTCATTAAT GCAGCTGGCA 
  8001 CGACAGGTTT CCCGACTGGA AAGCGGGCAG TGAGCGCAAC GCAATTAATG 
  8051 TGAGTTAGCT CACTCATTAG GCACCCCAGG CTTTACACTT TATGCTTCCG 
  8101 GCTCGTATGT TGTGTGGAAT TGTGAGCGGA TAACAATTTC ACACAGGAAA 
  8151 CAGCTATGAC CATGATTACG CCAAGCTCGA AATTAACCCT CACTAAAGGG 
  8201 AACAAAAGCT GGAGCTCCAC CGCGGTGGCG GCCGCTCTAG GGCTGCAGAA 
  8251 ACGATATTAA CTAAGTTACT TACAATTAAG GGAAGTGATG TAGTATCAGC 
  8301 AATAAAACCA CTGGCAATAA TAAAGGGGAA AATCACTTTT TGATTAAATC 
  8351 CTAGATTCCT TACCATCGCT AATACAATAG GCGTTAAGAT TAAAGCTGCA 
  8401 CCATCATTTG CGAAAAATGC TGCTACAATT GCCCCAAGTA ACATAATAAA 
  8451 AACAAACATT TTTAAGCCAT TACCGTTTGA AGCCTTGACC ATATGTATCG 
  8501 CAGACCATTC AAAAAAACCA ATTTCATCTA ATATTAATGA AATAAGAATA 
  8551 ACAGCCACAA AAGTTAAAGT TGCATTCCAA ACAATACCTG TTACTTCTAA 
Igem-logo-150px.png iGEM Project name 1 Report.pngMain project page
Resultset previous.pngPrevious entry      Next entryResultset next.png

Entry title

 • Insert your content here.