Difference between revisions of "We are hiring"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: Our laboratory is hiring a researcher for a 1-3 years period for cooperation on a European project. Essential is current experience with cloning in bacterial cells, preparedness for in-dep...)
 
 
Line 1: Line 1:
Our laboratory is hiring a researcher for a 1-3 years period for cooperation on a European project. Essential is current experience with cloning in bacterial cells, preparedness for in-depth investigation of gene regulation, flexibility and enthusiasm. Research will focus on synthetic biology and biological safety in Cyanobacteria. Get in touch by August 17. Expected start is October 1.
+
Just moved to http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Research:Cyanobacterial_Biotechnology:We_are_hiring
  
----
+
(Administrator: feel free to delete this page)
 
 
Na Katedri za biokemijo iščemo raziskovalca za delo na evropskem projektu. Nujne so izkušnje s kloniranjem v bakterijskih celicah, pripravljenost za poglobljen študij genske regulacije, prilagodljivost in pripravljenost za zavzeto delo. Raziskovalno delo bo s področja sintezne biologije in biološke varnosti pri cianobakterijah. Javite se do 17.8. – predvideni začetek dela je 1.10.
 

Latest revision as of 03:19, 9 August 2012

Just moved to http://openwetware.org/wiki/FCCT_Biochemistry_Lab:Research:Cyanobacterial_Biotechnology:We_are_hiring

(Administrator: feel free to delete this page)