Difference between revisions of "Van Oudenaarden Lab:T15H9.3"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: '''Progress:''' Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden) Probes coupled: Probes purified: Probes tested: Dyes available: ----)
 
 
Line 12: Line 12:
  
 
----
 
----
 +
 +
>T15H9.3 (hlh-6 spliced coding region)
 +
 +
atgtcaatttcccaaaacaactttttgaccatgttccctgtaacttatacatttgagaatggggtctactcgactattat
 +
caaccagaatactattcaaaccccgattccaaatccgattcaacatcatattcaaaatcatattcaaacttcaattccaa
 +
atacaaatcttctactggaaaatgttcaaaccgatgtacaaaaactaatggtaccactaatcgatcagcaattccacatt
 +
ccaacttccaccccactccaacttgcaccaatcccgactcaaattcaatctcaacttcaaccacaaatatctcaaatacc
 +
tattcacaatcaaccacaaattcaaattcaaagccaagttcaacctcaacttcccactcaaagtcagccaaaaccttctt
 +
ctaaagcgtcattggacactagctcaaacgcctttaagaaatatgtgaacccatttgcacctgaagctacagtacccctg
 +
cctgttgaacttgaagatcaatacggaccatatagctcatcagtttggaaacgaaacgaacgtgagcgatgtcgagtgag
 +
aaatgtgaatgatggttatgagagactgagaaaacatcttccagttcattttgatgaaaagcgaatctcaaaagttgaca
 +
ctctccggcttgcaatccgttatatcaaacatttggataacttattgaggagcgagcttcatcagtataactgcaagtgc
 +
ttcaatggattccaagaggagtccgaaggaaatattttaatcgatatttctacgtttaattttaattcgagtaataatgc
 +
tatgtga
 +
 +
----
 +
 +
Name of probe set: hlh-6
 +
 +
Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:26:22 -0700
 +
 +
36 probes designed for target of length 807 (target too short for 48 probes)
 +
 +
Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC
 +
 +
gttgttttgggaaattgaca, hlh-6_1, 1, 2, 35
 +
 +
gttacagggaacatggtcaa, hlh-6_2, 2, 25, 45
 +
 +
gaccccattctcaaatgtat, hlh-6_3, 3, 47, 40
 +
 +
tctggttgataatagtcgag, hlh-6_4, 4, 69, 40
 +
 +
ggaatcggggtttgaatagt, hlh-6_5, 5, 91, 45
 +
 +
gaatatgatgttgaatcgga, hlh-6_6, 6, 114, 35
 +
 +
ggaattgaagtttgaatatg, hlh-6_7, 7, 139, 30
 +
 +
ttccagtagaagatttgtat, hlh-6_8, 8, 161, 30
 +
 +
tttgtacatcggtttgaaca, hlh-6_9, 9, 183, 35
 +
 +
tcgattagtggtaccattag, hlh-6_10, 10, 205, 40
 +
 +
agttggaatgtggaattgct, hlh-6_11, 11, 227, 40
 +
 +
gtgcaagttggagtggggtg, hlh-6_12, 12, 249, 60
 +
 +
gagattgaatttgagtcggg, hlh-6_13, 13, 273, 45
 +
 +
tgagatatttgtggttgaag, hlh-6_14, 14, 295, 35
 +
 +
gtggttgattgtgaataggt, hlh-6_15, 15, 318, 40
 +
 +
acttggctttgaatttgaat, hlh-6_16, 16, 340, 30
 +
 +
ttgagtgggaagttgaggtt, hlh-6_17, 17, 362, 45
 +
 +
tagaagaaggttttggctga, hlh-6_18, 18, 384, 40
 +
 +
tgagctagtgtccaatgacg, hlh-6_19, 19, 407, 50
 +
 +
tcacatatttcttaaaggcg, hlh-6_20, 20, 429, 35
 +
 +
gtagcttcaggtgcaaatgg, hlh-6_21, 21, 451, 50
 +
 +
aagttcaacaggcaggggta, hlh-6_22, 22, 473, 50
 +
 +
ctatatggtccgtattgatc, hlh-6_23, 23, 496, 40
 +
 +
gtttcgtttccaaactgatg, hlh-6_24, 24, 518, 40
 +
 +
tcactcgacatcgctcacgt, hlh-6_25, 25, 540, 55
 +
 +
ctcataaccatcattcacat, hlh-6_26, 26, 563, 35
 +
 +
ctggaagatgttttctcagt, hlh-6_27, 27, 585, 40
 +
 +
attcgcttttcatcaaaatg, hlh-6_28, 28, 607, 30
 +
 +
ccggagagtgtcaacttttg, hlh-6_29, 29, 629, 50
 +
 +
gtttgatataacggattgca, hlh-6_30, 30, 651, 35
 +
 +
ctcctcaataagttatccaa, hlh-6_31, 31, 673, 35
 +
 +
gcagttatactgatgaagct, hlh-6_32, 32, 695, 40
 +
 +
cttggaatccattgaagcac, hlh-6_33, 33, 717, 45
 +
 +
aaaatatttccttcggactc, hlh-6_34, 34, 739, 35
 +
 +
attaaacgtagaaatatcga, hlh-6_35, 35, 761, 25
 +
 +
catagcattattactcgaat, hlh-6_36, 36, 785, 30

Latest revision as of 14:27, 1 March 2010

Progress:

Probes designed: (03-01-2010 - Alexander van Oudenaarden)

Probes coupled:

Probes purified:

Probes tested:

Dyes available:


>T15H9.3 (hlh-6 spliced coding region)

atgtcaatttcccaaaacaactttttgaccatgttccctgtaacttatacatttgagaatggggtctactcgactattat caaccagaatactattcaaaccccgattccaaatccgattcaacatcatattcaaaatcatattcaaacttcaattccaa atacaaatcttctactggaaaatgttcaaaccgatgtacaaaaactaatggtaccactaatcgatcagcaattccacatt ccaacttccaccccactccaacttgcaccaatcccgactcaaattcaatctcaacttcaaccacaaatatctcaaatacc tattcacaatcaaccacaaattcaaattcaaagccaagttcaacctcaacttcccactcaaagtcagccaaaaccttctt ctaaagcgtcattggacactagctcaaacgcctttaagaaatatgtgaacccatttgcacctgaagctacagtacccctg cctgttgaacttgaagatcaatacggaccatatagctcatcagtttggaaacgaaacgaacgtgagcgatgtcgagtgag aaatgtgaatgatggttatgagagactgagaaaacatcttccagttcattttgatgaaaagcgaatctcaaaagttgaca ctctccggcttgcaatccgttatatcaaacatttggataacttattgaggagcgagcttcatcagtataactgcaagtgc ttcaatggattccaagaggagtccgaaggaaatattttaatcgatatttctacgtttaattttaattcgagtaataatgc tatgtga


Name of probe set: hlh-6

Probes designed on Mon, 01 Mar 10 14:26:22 -0700

36 probes designed for target of length 807 (target too short for 48 probes)

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gttgttttgggaaattgaca, hlh-6_1, 1, 2, 35

gttacagggaacatggtcaa, hlh-6_2, 2, 25, 45

gaccccattctcaaatgtat, hlh-6_3, 3, 47, 40

tctggttgataatagtcgag, hlh-6_4, 4, 69, 40

ggaatcggggtttgaatagt, hlh-6_5, 5, 91, 45

gaatatgatgttgaatcgga, hlh-6_6, 6, 114, 35

ggaattgaagtttgaatatg, hlh-6_7, 7, 139, 30

ttccagtagaagatttgtat, hlh-6_8, 8, 161, 30

tttgtacatcggtttgaaca, hlh-6_9, 9, 183, 35

tcgattagtggtaccattag, hlh-6_10, 10, 205, 40

agttggaatgtggaattgct, hlh-6_11, 11, 227, 40

gtgcaagttggagtggggtg, hlh-6_12, 12, 249, 60

gagattgaatttgagtcggg, hlh-6_13, 13, 273, 45

tgagatatttgtggttgaag, hlh-6_14, 14, 295, 35

gtggttgattgtgaataggt, hlh-6_15, 15, 318, 40

acttggctttgaatttgaat, hlh-6_16, 16, 340, 30

ttgagtgggaagttgaggtt, hlh-6_17, 17, 362, 45

tagaagaaggttttggctga, hlh-6_18, 18, 384, 40

tgagctagtgtccaatgacg, hlh-6_19, 19, 407, 50

tcacatatttcttaaaggcg, hlh-6_20, 20, 429, 35

gtagcttcaggtgcaaatgg, hlh-6_21, 21, 451, 50

aagttcaacaggcaggggta, hlh-6_22, 22, 473, 50

ctatatggtccgtattgatc, hlh-6_23, 23, 496, 40

gtttcgtttccaaactgatg, hlh-6_24, 24, 518, 40

tcactcgacatcgctcacgt, hlh-6_25, 25, 540, 55

ctcataaccatcattcacat, hlh-6_26, 26, 563, 35

ctggaagatgttttctcagt, hlh-6_27, 27, 585, 40

attcgcttttcatcaaaatg, hlh-6_28, 28, 607, 30

ccggagagtgtcaacttttg, hlh-6_29, 29, 629, 50

gtttgatataacggattgca, hlh-6_30, 30, 651, 35

ctcctcaataagttatccaa, hlh-6_31, 31, 673, 35

gcagttatactgatgaagct, hlh-6_32, 32, 695, 40

cttggaatccattgaagcac, hlh-6_33, 33, 717, 45

aaaatatttccttcggactc, hlh-6_34, 34, 739, 35

attaaacgtagaaatatcga, hlh-6_35, 35, 761, 25

catagcattattactcgaat, hlh-6_36, 36, 785, 30