Difference between revisions of "Van Oudenaarden Lab:F31E3.1"

From OpenWetWare
Jump to: navigation, search
(New page: Progress: Probes designed: (2-8-2010 - Ni Ji) Probes coupled: 2-25-2010 Probes purified: 2-27-2010 Probes tested: Dyes available: Cy-5 >K02B12.1 (ceh-20 spliced coding region) ATGG...)
 
Line 10: Line 10:
  
 
Dyes available: Cy-5
 
Dyes available: Cy-5
 +
 +
----
  
 
>K02B12.1 (ceh-20 spliced coding region)
 
>K02B12.1 (ceh-20 spliced coding region)
Line 26: Line 28:
 
CCTACAATCC TATGAATATT CCCGGACAAG ACACATTGCA TATGGGAATG CCACCCTTTG ATTTATCGGT ATATAATCCA  
 
CCTACAATCC TATGAATATT CCCGGACAAG ACACATTGCA TATGGGAATG CCACCCTTTG ATTTATCGGT ATATAATCCA  
 
CAATTGATGG CCGCAGCTCA ATACCAACAA CAAATGGACA ATGCTGATAA AAATTCATAA
 
CAATTGATGG CCGCAGCTCA ATACCAACAA CAAATGGACA ATGCTGATAA AAATTCATAA
 +
 +
----
  
 
Name of probe set: ceh-20
 
Name of probe set: ceh-20
Line 36: Line 40:
  
 
gctgggtgtgtccccaccat, Probe_1, 1, 1, 65
 
gctgggtgtgtccccaccat, Probe_1, 1, 1, 65
 +
 
gtctaaaagctcgctgagat, Probe_2, 2, 23, 45
 
gtctaaaagctcgctgagat, Probe_2, 2, 23, 45
 +
 
gctcatttattttcaagacg, Probe_3, 3, 45, 35
 
gctcatttattttcaagacg, Probe_3, 3, 45, 35
 +
 
ctgtcattatcatccaaagt, Probe_4, 4, 67, 35
 
ctgtcattatcatccaaagt, Probe_4, 4, 67, 35
 +
 
ttgtagctcttgtttttttg, Probe_5, 5, 89, 30
 
ttgtagctcttgtttttttg, Probe_5, 5, 89, 30
 +
 
gggcttgacgcatgggatga, Probe_6, 6, 111, 60
 
gggcttgacgcatgggatga, Probe_6, 6, 111, 60
 +
 
gtttcacagagaacatcgaa, Probe_7, 7, 133, 40
 
gtttcacagagaacatcgaa, Probe_7, 7, 133, 40
 +
 
ctgtcagtactgttttttct, Probe_8, 8, 156, 35
 
ctgtcagtactgttttttct, Probe_8, 8, 156, 35
 +
 
gtttcgtccacttgattacg, Probe_9, 9, 178, 45
 
gtttcgtccacttgattacg, Probe_9, 9, 178, 45
 +
 
cattaattgaggatcttctg, Probe_10, 10, 200, 35
 
cattaattgaggatcttctg, Probe_10, 10, 200, 35
 +
 
ccactaacatattatcaagt, Probe_11, 11, 222, 30
 
ccactaacatattatcaagt, Probe_11, 11, 222, 30
 +
 
tctggtcctgcaacgccttc, Probe_12, 12, 244, 60
 
tctggtcctgcaacgccttc, Probe_12, 12, 244, 60
 +
 
acttcctaatgaacctcctt, Probe_13, 13, 266, 40
 
acttcctaatgaacctcctt, Probe_13, 13, 266, 40
 +
 
cctgatcacctccacttgca, Probe_14, 14, 288, 55
 
cctgatcacctccacttgca, Probe_14, 14, 288, 55
 +
 
tgaagcttttgtctataatc, Probe_15, 15, 310, 30
 
tgaagcttttgtctataatc, Probe_15, 15, 310, 30
 +
 
attgtacaaaactcgaatct, Probe_16, 16, 332, 30
 
attgtacaaaactcgaatct, Probe_16, 16, 332, 30
 +
 
cctcatactttctcagctct, Probe_17, 17, 354, 45
 
cctcatactttctcagctct, Probe_17, 17, 354, 45
 +
 
tgcgtgaattcgttacaagc, Probe_18, 18, 376, 45
 
tgcgtgaattcgttacaagc, Probe_18, 18, 376, 45
 +
 
cttcagcagagacctcacgt, Probe_19, 19, 398, 55
 
cttcagcagagacctcacgt, Probe_19, 19, 398, 55
 +
 
ttgggcgaacttgtgattga, Probe_20, 20, 420, 45
 
ttgggcgaacttgtgattga, Probe_20, 20, 420, 45
 +
 
cgttcgatttccttatgtgc, Probe_21, 21, 442, 45
 
cgttcgatttccttatgtgc, Probe_21, 21, 442, 45
 +
 
tcgttggattatataaacca, Probe_22, 22, 464, 30
 
tcgttggattatataaacca, Probe_22, 22, 464, 30
 +
 
gaacttgaattccattgaat, Probe_23, 23, 486, 30
 
gaacttgaattccattgaat, Probe_23, 23, 486, 30
 +
 
tcacatgtggattgtttgag, Probe_24, 24, 508, 40
 
tcacatgtggattgtttgag, Probe_24, 24, 508, 40
 +
 
gcttctgaggatcatgacgg, Probe_25, 25, 530, 55
 
gcttctgaggatcatgacgg, Probe_25, 25, 530, 55
 +
 
tacggcgggcatcaaggaac, Probe_26, 26, 552, 60
 
tacggcgggcatcaaggaac, Probe_26, 26, 552, 60
 +
 
tgtttcgaaaagtttcgccg, Probe_27, 27, 574, 45
 
tgtttcgaaaagtttcgccg, Probe_27, 27, 574, 45
 +
 
ttcattaagcacttctgtcg, Probe_28, 28, 596, 40
 
ttcattaagcacttctgtcg, Probe_28, 28, 596, 40
 +
 
ttgagaggtgtccatagaaa, Probe_29, 29, 618, 40
 
ttgagaggtgtccatagaaa, Probe_29, 29, 618, 40
 +
 
gcttcttctgatgggtatgg, Probe_30, 30, 640, 50
 
gcttcttctgatgggtatgg, Probe_30, 30, 640, 50
 +
 
ctgccttgcgagatcttctt, Probe_31, 31, 662, 50
 
ctgccttgcgagatcttctt, Probe_31, 31, 662, 50
 +
 
cctgagatactgtaatattg, Probe_32, 32, 684, 35
 
cctgagatactgtaatattg, Probe_32, 32, 684, 35
 +
 
ttatttccaaaccaattgga, Probe_33, 33, 706, 30
 
ttatttccaaaccaattgga, Probe_33, 33, 706, 30
 +
 
atttttcttgtagcgaattc, Probe_34, 34, 728, 30
 
atttttcttgtagcgaattc, Probe_34, 34, 728, 30
 +
 
cttcctcttgagcttttgcc, Probe_35, 35, 750, 50
 
cttcctcttgagcttttgcc, Probe_35, 35, 750, 50
 +
 
tttttggcagcatacatact, Probe_36, 36, 772, 35
 
tttttggcagcatacatact, Probe_36, 36, 772, 35
 +
 
tcctaatgttacatgagcat, Probe_37, 37, 794, 35
 
tcctaatgttacatgagcat, Probe_37, 37, 794, 35
 +
 
cgtatggatttccagccata, Probe_38, 38, 816, 45
 
cgtatggatttccagccata, Probe_38, 38, 816, 45
 +
 
gctgcagcaccaggaagcat, Probe_39, 39, 838, 60
 
gctgcagcaccaggaagcat, Probe_39, 39, 838, 60
 +
 
gggatttaataggccagcag, Probe_40, 40, 860, 50
 
gggatttaataggccagcag, Probe_40, 40, 860, 50
 +
 
cgggaatattcataggattg, Probe_41, 41, 882, 40
 
cgggaatattcataggattg, Probe_41, 41, 882, 40
 +
 
cccatatgcaatgtgtcttg, Probe_42, 42, 904, 45
 
cccatatgcaatgtgtcttg, Probe_42, 42, 904, 45
 +
 
cgataaatcaaagggtggca, Probe_43, 43, 926, 45
 
cgataaatcaaagggtggca, Probe_43, 43, 926, 45
 +
 
gccatcaattgtggattata, Probe_44, 44, 949, 35
 
gccatcaattgtggattata, Probe_44, 44, 949, 35
 +
 
ttgttgttggtattgagctg, Probe_45, 45, 971, 40
 
ttgttgttggtattgagctg, Probe_45, 45, 971, 40
 +
 
aatttttatcagcattgtcc, Probe_46, 46, 993, 30
 
aatttttatcagcattgtcc, Probe_46, 46, 993, 30

Revision as of 17:28, 1 March 2010

Progress:

Probes designed: (2-8-2010 - Ni Ji)

Probes coupled: 2-25-2010

Probes purified: 2-27-2010

Probes tested:

Dyes available: Cy-5


>K02B12.1 (ceh-20 spliced coding region)

ATGGTGG GGACACACCC AGCCAATCTC AGCGAGCTTT TAGACGCCGT CTTGAAAATA AATGAGCAAA CTTTGGATGA TAATGACAGT GCAAAAAAAC AAGAGCTACA ATGTCATCCC ATGCGTCAAG CCCTATTCGA TGTTCTCTGT GAAACAAAAG AAAAAACAGT ACTGACAGTT CGTAATCAAG TGGACGAAAC TCCAGAAGAT CCTCAATTAA TGCGACTTGA TAATATGTTA GTGGCGGAAG GCGTTGCAGG ACCAGATAAA GGAGGTTCAT TAGGAAGTGA TGCAAGTGGA GGTGATCAGG CTGATTATAG ACAAAAGCTT CACCAGATTC GAGTTTTGTA CAATGAAGAG CTGAGAAAGT ATGAGGAGGC TTGTAACGAA TTCACGCAAC ACGTGAGGTC TCTGCTGAAG GATCAATCAC AAGTTCGCCC AATAGCACAT AAGGAAATCG AACGAATGGT TTATATAATC CAACGAAAAT TCAATGGAAT TCAAGTTCAA CTCAAACAAT CCACATGTGA GGCCGTCATG ATCCTCAGAA GCAGGTTCCT TGATGCCCGC CGTAAACGGC GAAACTTTTC GAAACAAGCG ACAGAAGTGC TTAATGAATA TTTCTATGGA CACCTCTCAA ATCCATACCC ATCAGAAGAA GCAAAAGAAG ATCTCGCAAG GCAGTGCAAT ATTACAGTAT CTCAGGTTTC CAATTGGTTT GGAAATAAAC GAATTCGCTA CAAGAAAAAT ATGGCAAAAG CTCAAGAGGA AGCCAGTATG TATGCTGCCA AAAAGAATGC TCATGTAACA TTAGGAGGTA TGGCTGGAAA TCCATACGGA ATGCTTCCTG GTGCTGCAGC CGCTGCTGGC CTATTAAATC CCTACAATCC TATGAATATT CCCGGACAAG ACACATTGCA TATGGGAATG CCACCCTTTG ATTTATCGGT ATATAATCCA CAATTGATGG CCGCAGCTCA ATACCAACAA CAAATGGACA ATGCTGATAA AAATTCATAA


Name of probe set: ceh-20

Probes designed on 8 Feb 10

46 probes designed for target of length 1017

Probe (5'->3'), Probe name, Probe number, Probe position, Percent GC

gctgggtgtgtccccaccat, Probe_1, 1, 1, 65

gtctaaaagctcgctgagat, Probe_2, 2, 23, 45

gctcatttattttcaagacg, Probe_3, 3, 45, 35

ctgtcattatcatccaaagt, Probe_4, 4, 67, 35

ttgtagctcttgtttttttg, Probe_5, 5, 89, 30

gggcttgacgcatgggatga, Probe_6, 6, 111, 60

gtttcacagagaacatcgaa, Probe_7, 7, 133, 40

ctgtcagtactgttttttct, Probe_8, 8, 156, 35

gtttcgtccacttgattacg, Probe_9, 9, 178, 45

cattaattgaggatcttctg, Probe_10, 10, 200, 35

ccactaacatattatcaagt, Probe_11, 11, 222, 30

tctggtcctgcaacgccttc, Probe_12, 12, 244, 60

acttcctaatgaacctcctt, Probe_13, 13, 266, 40

cctgatcacctccacttgca, Probe_14, 14, 288, 55

tgaagcttttgtctataatc, Probe_15, 15, 310, 30

attgtacaaaactcgaatct, Probe_16, 16, 332, 30

cctcatactttctcagctct, Probe_17, 17, 354, 45

tgcgtgaattcgttacaagc, Probe_18, 18, 376, 45

cttcagcagagacctcacgt, Probe_19, 19, 398, 55

ttgggcgaacttgtgattga, Probe_20, 20, 420, 45

cgttcgatttccttatgtgc, Probe_21, 21, 442, 45

tcgttggattatataaacca, Probe_22, 22, 464, 30

gaacttgaattccattgaat, Probe_23, 23, 486, 30

tcacatgtggattgtttgag, Probe_24, 24, 508, 40

gcttctgaggatcatgacgg, Probe_25, 25, 530, 55

tacggcgggcatcaaggaac, Probe_26, 26, 552, 60

tgtttcgaaaagtttcgccg, Probe_27, 27, 574, 45

ttcattaagcacttctgtcg, Probe_28, 28, 596, 40

ttgagaggtgtccatagaaa, Probe_29, 29, 618, 40

gcttcttctgatgggtatgg, Probe_30, 30, 640, 50

ctgccttgcgagatcttctt, Probe_31, 31, 662, 50

cctgagatactgtaatattg, Probe_32, 32, 684, 35

ttatttccaaaccaattgga, Probe_33, 33, 706, 30

atttttcttgtagcgaattc, Probe_34, 34, 728, 30

cttcctcttgagcttttgcc, Probe_35, 35, 750, 50

tttttggcagcatacatact, Probe_36, 36, 772, 35

tcctaatgttacatgagcat, Probe_37, 37, 794, 35

cgtatggatttccagccata, Probe_38, 38, 816, 45

gctgcagcaccaggaagcat, Probe_39, 39, 838, 60

gggatttaataggccagcag, Probe_40, 40, 860, 50

cgggaatattcataggattg, Probe_41, 41, 882, 40

cccatatgcaatgtgtcttg, Probe_42, 42, 904, 45

cgataaatcaaagggtggca, Probe_43, 43, 926, 45

gccatcaattgtggattata, Probe_44, 44, 949, 35

ttgttgttggtattgagctg, Probe_45, 45, 971, 40

aatttttatcagcattgtcc, Probe_46, 46, 993, 30